Vår position

Visste du att vi är den största banken i Norden? 

Vår styrka och stabilitet bygger på den stora sakkunskap som finns hos våra 30 000 medarbetare och vår breda geografiska närvaro på våra olika hemmamarknader. Till detta kommer det breda urval produkter, tjänster och lösningar inom bank, kapitalförvaltning och försäkring som gör oss till en av Europas tio största fullservicebanker*. I Nordea bygger vi förtroliga relationer genom vårt starka engagemang både för våra kunder och samhället. Nordea är en av få europeiska banker med kreditbetyget AA-.

Nordeaaktien är noterad på börserna Nasdaq Stockholm, Nasdaq Helsingfors och Nasdaq Köpenhamn. 

Vi är stolta över att vara:  

• den ledande nordiska retailbanken/Nordens ledande bank

• Nordens främsta storföretagsbank 

• Nordens största leverantör av tjänster inom private banking, kapitalförvaltning samt liv och pension

* räknat i börsvärde 

Land
Privatkunder
Storföretag och institutioner
Antal kundrelationerMarknadsandel
Marknadsposition
Sverige             
4.1
2-3
1-2
Norge        
1.0
2
2
Finland     
3.2
1-2
1
Danmark           
1.8
2
1-2
Totalt i Norden
10.1 (10.5*)
1
1
* Inklusive Baltikum och Ryssland
Region   
Privatkunder, storföretag och institutioner
Baltikum: Estland, Lettland, Litauen
406,700
Ryssland
67,000