Nollränta – så investerar du

14-11-07 10:48 | Sparande och pension | Investeringsbloggen

Det har gått få obemärkt förbi att Riksbankens sista manöver innebar en styrränta på 0 procent i Sverige, och med det ännu lägre räntor än tidigare i både svenska korträntefonder och på bankkontot. Också svenska och europeiska obligationsräntor med längre löptid är mycket låga, i alla fall så länge kreditrisken också är låg (statsobligationer eller företagsobligationer med investment grade-rating).

I finansmarknaderna generellt och i kapitalförvaltningsbranschen i synnerhet pratas det mycket om att vi lever i ett ”low yield environment” (lågräntemiljö), och hur detta påverkar investerare – såsom lägre avkastning i portföljerna, större beroende av aktieavkastning och sämre riskspridningsegenskaper för säkra räntor.

Det är absolut riktigt att vi i Norden och Europa lever i en lågräntemiljö. Men det stämmer också att det fortfarande finns goda avkastningsmöjligheter utanför dessa regioner. Och det stämmer också att ju mer global investeringsstrategi du som investerare har, desto mindre påverkas du av de låga räntorna här hemma.

Norska oljefonden ökar i Indien

Ungefär samtidigt som Riksbanken sänkte till noll, ökade den norska oljefonden sina allokeringar till indiska värdepapper (både räntor och aktier). Och tillväxtmarknader är ett ställe där obligationsräntorna är betydligt högre. I likhet med oljefondens investeringsstrategi, rekommenderar också vi i Nordea våra kunder att investera i tillväxtmarknader i Latinamerika, Asien och Östeuropa, och just nu framförallt på räntesidan.

Vilken ränta kan man då förvänta sig från en bred ränteportfölj inom tillväxtmarknader? För statsobligationer och företagsobligationer i dollar mellan 5 och 5,5 procent, och för obligationer i ländernas egna valutor mellan 6 och 7 procent. Naturligtvis är sådana placeringar betydligt mer riskfyllda än svenska korträntefonder eller konto, men det visar likväl att det utanför Norden och Europa finns regioner där räntorna är betydligt högre än här hemma. 

Högre räntor också i USA

Strängt taget behöver man inte bege sig till tillväxtmarknader för att få högre ränta, det räcker med att blicka över dammen kallat Atlanten. Riktig nog håller också den amerikanska centralbanken de korta räntorna på noll, men statsräntor med lite längre löptid är högre än i Europa. Och om man vågar lägga på en betydlig dos kreditrisk på dessa högre statsräntor och investera i så kallade High Yield-räntor (obligationer utställda av företag med ”Specualtive Grade” kreditbetyg – dvs. sämre kreditbetyg) får man cirka 6 procents ränta (ett påslag över amerikansk statsränta med samma löptid på drygt 4 procentenheter).

Riktigt nog är detta påslag över amerikansk statsränta inte speciellt högt historiskt sett, vilket ju kan tolkas som att dessa obligationer är ”dyra” – det är dock viktigt att komma ihåg att påslaget skall reflektera risken för att företaget inte kan betala ränta eller avdrag på obligationen (som ju är ett lån från investerare till företag). Just nu är det historiskt få bolag som har problem med betalningar, en situation som både vi och marknaden tror kommer vara i alla fall ett par år framåt. I ljuset av detta är därför påslaget inte så illa. 

Amerikansk high yield och tillväxtmarkandsobligationer är riskfyllda placeringar. Men de har en plats i en investeringsportfölj tillsammans med aktier och säkrare typer av räntor. För en global investerare är det inte nollränta överallt!

 

Senaste blogginlägg av investeringsbloggen

Vikten av att förbli investerad

Börs och investeringar Investeringsbloggen

Investeringsstrategen Irene Mastelli går i en serie bloggar igenom vad som kännetecknar en investering som har förutsättningar att lyckas.

Marknadssyn: Det politiska trycket ökar

Börs och investeringar Investeringsbloggen

Vår chefsstrateg Michael Livijn reder ut begreppen kring investeringsstrategin för juni och om talesättet att man bör hålla sig undan sommarbörsen har någon...

Marknadssyn: Oroliga vatten

Börs och investeringar Investeringsbloggen

Vår chefsstrateg Michael Livijn diskuterar bland annat företagens vinster och uteblivna kursreaktioner i investeringsstrategin för maj 2018

Marknadssyn: Dragkamp mellan rädsla och girighet

Börs och investeringar Investeringsbloggen

Vår chefsstrateg Michael Livijn diskuterar ändringarna i investeringsstrategin för april 2018.

Marknadssyn: Inte bara enkelriktat

Börs och investeringar Investeringsbloggen

Vår chefsstrateg Michael Livijn diskuterar hur investerarna ska förhålla sig efter turbulensen på marknaden i februari.