Investeringssparkonto skapar bättre investerare

15-02-10 14:20 | Börs och investeringar | Investeringsbloggen

Nordeas Börsbarometer för januari där TSN-Gallup frågat 1000 svenskar, visar glädjande att Investeringssparkonto (ISK) har positiva effekter på svenskarnas sparbeteende. Nordeas egna studier bekräftar också detta. 

 I Nordeas börsbarometer för januari 2015, frågade TSN-Gallup 1000 svenskar om de har ett ISK. Av dessa svarade 17 procent ja, något som kanske inte låter högt. Samma fråga ställde vi dock också för ett år sedan, och då svarade endast 8 procent ja. Andelen (i ett representativt urval) som har ISK har alltså fördubblats. Detta är en glädjande utveckling, då ISK är ett mycket skatteeffektivt och enkelt sätt att spara på. Framförallt förenklar det processen med att göra ändringar i sin investeringsportfölj, på grund av att det istället för reavinstbeskattningar eller avdrag för varje enskild transaktion ligger en årlig schablonbeskattning av kapitalet i ISK som är densamma oavsett antal transaktioner. Denna skattesats är för närvarande mycket låg, i och med det extremt låga ränteläget.

Detta har uppmärksammats av svenska sparare, och är nog en orsak att populariteten växer.  Av de 173 personer som hade ISK menade 46 procent att det hjälpte dem att följa finansiella råd (16 procent ”nej”, 39 procent ”vet ej”).

Samma bild ger också studier av Nordeas egen data. Om vi jämför hur tillgångsfördelningen (aktier, långa räntor, korta räntor) av nyteckningar i Nordea såg ut 2011, som var året innan ISK introducerades, med 2014, är aktieandelen nu betydligt högre och andelen korta räntor lägre. Denna fördelning ligger mer i linje med våra rekommenderade placeringsinriktningar. Fördelningen mellan tillgångsslagen för nyteckningar såg 2014 faktiskt väldigt mycket ut som ett genomsnitt av våra två mest använda placeringsinriktningar. Bland våra Fördels- och Premium-kunder kan vi också se att den bättre allokeringen har sammanfallit med en betydlig högre kapitalökning för de som har ISK.

Sammanfattningsvis kan vi därmed slå fast att ISK gör det enklare att följa finansiella råd och att följa upp sina investeringar. Tillgångsfördelningen blir hos våra egna kunder bättre, och sparkapitalet har ökat betydligt mer hos kunder med ISK. Kort sagt, ISK verkar göra våra kunder till bättre investerare.

Läs mer om undersökningen: Nordeas Börsbarometer januari 2015.

Senaste blogginlägg av investeringsbloggen

Marknadssyn: Balansakt

Börs och investeringar Investeringsbloggen

Inför juli 2018 gör våra investeringsstrateger förändringar i allokeringsstrategin och tar ned risken något. Läs mer om vad det innebär i månadens Marknadssyn.

Vikten av att förbli investerad

Börs och investeringar Investeringsbloggen

Investeringsstrategen Irene Mastelli går i en serie bloggar igenom vad som kännetecknar en investering som har förutsättningar att lyckas.

Marknadssyn: Det politiska trycket ökar

Börs och investeringar Investeringsbloggen

Vår chefsstrateg Michael Livijn reder ut begreppen kring investeringsstrategin för juni och om talesättet att man bör hålla sig undan sommarbörsen har någon...

Marknadssyn: Oroliga vatten

Börs och investeringar Investeringsbloggen

Vår chefsstrateg Michael Livijn diskuterar bland annat företagens vinster och uteblivna kursreaktioner i investeringsstrategin för maj 2018

Marknadssyn: Dragkamp mellan rädsla och girighet

Börs och investeringar Investeringsbloggen

Vår chefsstrateg Michael Livijn diskuterar ändringarna i investeringsstrategin för april 2018.