Överbetalar investerare för aktier?

15-04-27 9:22 | Sparande och pension | Investeringsbloggen

Globala aktiemarknader har fortsatt att stiga i april, med stöd från en fortsatt mycket stimulativ penningpolitik. Aktievärderingar, baserat till exempel på förhållandet mellan börsvärde och underliggande vinster, utdelningar eller bokfört värde på egenkapital, är historiskt sett ganska höga. Överbetalar investerare för aktier och börjar bli “irrationally exuberant” för att använda Alan Greenspans berömda uttryck, och har de därmed börjat ignorera riskerna med att investera i aktiemarknaderna?


Ett fundamentalt antagande i finansiell ekonomi är att investerare är riskaverta. Från det följer att de kräver kompensation i form av högre förväntad avkastning för att investera i riskfyllda och osäkra kontantströmmar. Sagt på ett annat sätt, för en given förväntad kontantström, ju osäkrare den bedöms att vara (mer volatil, lägre i dåliga tider, större chans för att den inte materialiseras), desto lägre pris kommer en investerare idag vara villig att betala för den kontantströmmen jämfört med en säker och stabil kontantström som har samma förväntade storlek.

Kräver investerare fortfarande en riskpremie? 

Låt oss försöka gräva lite djupare i området riskpremie. Vi kan inte direkt observera vilken riskpremie investerare kräver för att investera i till exempel aktier i stället för obligationer, då vi inte vet deras förväntningar på framförallt aktiernas kontantströmmar. Men vi kan få lite insikt i om riskpremien i aktiemarknaden är hög eller låg genom att jämföra prissättningen av aktier kontra obligationer. I de två graferna under jämför vi det vi kallar vinstavkastningen på aktier (förväntad företagsvinst kommande 12 månader delat på börsvärde, E/P) med 10-årig statsränta för USA och Japan. Detta är ett trubbigt estimat på hur investerare prissätter riskfyllda kontra säkra kontantströmmar, men ger oss likväl en fingervisning om huruvida investerare kräver en riskpremie för att hålla aktier. I så fall borde den blå linjen ligga över den röda (dvs. vinstavkastningen på aktier är högre än statsräntan). Vi ser att detta oftast, men inte alltid, är fallet. Det var till exempel inte så i Japan under slutet av 80-talet och början på 90-talet, och heller inte i USA under toppen av IT-boomen i 2000 (detsamma gällde då i Europa). Med facit i hand karaktäriserar de flesta idag dessa perioder som börsbubblor.

 

Vi kan också se från graferna att detta grova eller trubbiga estimat på riskpremie idag inte bara är positivt, det är också historiskt stort och för Japan har det faktiskt nästan aldrig varit större. Detta beror till viss del på att statsräntorna är så exceptionellt låga, men indikerar också att investerare kräver kompensation för att ta på sig aktiemarknadsrisk.

Intressant är att i tillväxtmarknader, där börserna släpat efter de sista åren, hittar vi faktiskt en situation som delvis påminner om Japan runt 1990 eller USA under 2000. Det är, om inte ett omvänt förhållande mellan räntor och vinstavkastning, i alla fall en marginell skillnad. Och för några marknader är det faktiskt ett omvänt förhållande, i skrivande stund är den förväntade vinstavkastningen på den brasilianska Bovespa-indexen 12%. Billigt skulle många säga. Men räntan på 10-åriga brasilianska statsobligationer (i real) är nästan 13%. Så givet att jag får exponeringen mot real i både aktierna och obligationen, vad skall jag välja? Lärdomen från detta är väl att bara för att något fallit i pris (som brasilianska aktier), betyder inte det att det är billigt. Och bara för att något stigit i pris (som amerikanska och japanska aktier), betyder detta inte att det är dyrt.

Avslutningsvis, om vi återvänder till den stora skillnaden mellan prissättningen i aktiemarknaderna och obligationsmarknaderna i utvecklade regioner, så är detta naturligtvis inte någon garanti för att vi inte får korrektioner i aktiemarknaderna, eller att vi får ytterligare många år med hög avkastning. Men i våra ögon betyder det att investerare (ännu?) inte blivit ”irrationally exuberant” och har glömt bort riskerna med aktieinvesteringar.

Senaste blogginlägg av investeringsbloggen

Marknadssyn: Balansakt

Börs och investeringar Investeringsbloggen

Inför juli 2018 gör våra investeringsstrateger förändringar i allokeringsstrategin och tar ned risken något. Läs mer om vad det innebär i månadens Marknadssyn.

Vikten av att förbli investerad

Börs och investeringar Investeringsbloggen

Investeringsstrategen Irene Mastelli går i en serie bloggar igenom vad som kännetecknar en investering som har förutsättningar att lyckas.

Marknadssyn: Det politiska trycket ökar

Börs och investeringar Investeringsbloggen

Vår chefsstrateg Michael Livijn reder ut begreppen kring investeringsstrategin för juni och om talesättet att man bör hålla sig undan sommarbörsen har någon...

Marknadssyn: Oroliga vatten

Börs och investeringar Investeringsbloggen

Vår chefsstrateg Michael Livijn diskuterar bland annat företagens vinster och uteblivna kursreaktioner i investeringsstrategin för maj 2018

Marknadssyn: Dragkamp mellan rädsla och girighet

Börs och investeringar Investeringsbloggen

Vår chefsstrateg Michael Livijn diskuterar ändringarna i investeringsstrategin för april 2018.