Hur påverkar börsoron i Kina dig?

Kristian Peeker
Kristian Peeker, investeringsstrateg på Nordea gästbloggar
15-07-08 16:41 | Börs och investeringar | Sparande och pension | Investeringsbloggen

Rubrikerna kring börsutvecklingen i Kina blir allt fler i takt med börsfallet, framförallt på Shenzhen-börsen. Sedan den 12 juni har börsen fallit med över 36 procent och utvecklingen har gjort rubrikerna allt svartare. Till drivkrafterna hör den höga värderingen och inskränkningar i möjligheten att investera i aktier för lånade pengar. I den senaste utvecklingen har Kinabörserna även dragit med sig andra Asienbörser i fallet och oron ser ut att sprida sig.  Allt fler investerare ställer sig frågan hur de ska förhålla sig till sina Asieninvesteringar i allmänhet och till Kinainvesteringar i synnerhet. Vi tror att det är möjligt att oron fortsätter en tid. Men för en icke-kinesisk investerare är förutsättningarna distinkt annorlunda än de som råder på fastlandsbörserna.

Den huvudsakliga kinaexponeringen för internationella investerare är i huvudsak aktier som handlas på börsen i Hongkong. Vi tycker att man som långsiktig, internationell investerare i kinesiska och asiatiska aktier kan behålla en exponering mot asiatiska aktier. Marknaden är orolig och risken är för närvarande hög, men på sikt finns flera drivkrafter som stöder. Vi tror att kortsiktig marknadstajming är en strategi som riskerar att bli kostsam både i termer av förluster och utebliven avkastning vid rekyler. Vårt bästa råd förblir en portfölj med god riskspridning. En sådan består av både räntor och aktier där det är rimligt att behålla en måttfull exponering mot Asien.

Läs mer i vår marknadskommentar (pdf, 109 KB)

Senaste blogginlägg av investeringsbloggen

Vikten av att förbli investerad

Börs och investeringar Investeringsbloggen

Investeringsstrategen Irene Mastelli går i en serie bloggar igenom vad som kännetecknar en investering som har förutsättningar att lyckas.

Marknadssyn: Det politiska trycket ökar

Börs och investeringar Investeringsbloggen

Vår chefsstrateg Michael Livijn reder ut begreppen kring investeringsstrategin för juni och om talesättet att man bör hålla sig undan sommarbörsen har någon...

Marknadssyn: Oroliga vatten

Börs och investeringar Investeringsbloggen

Vår chefsstrateg Michael Livijn diskuterar bland annat företagens vinster och uteblivna kursreaktioner i investeringsstrategin för maj 2018

Marknadssyn: Dragkamp mellan rädsla och girighet

Börs och investeringar Investeringsbloggen

Vår chefsstrateg Michael Livijn diskuterar ändringarna i investeringsstrategin för april 2018.

Marknadssyn: Inte bara enkelriktat

Börs och investeringar Investeringsbloggen

Vår chefsstrateg Michael Livijn diskuterar hur investerarna ska förhålla sig efter turbulensen på marknaden i februari.