Kina skrämmer investerare

15-08-13 12:28 | Sparande och pension | Börs och investeringar | Investeringsbloggen

Hur bör investerare agera? Nordeas senaste globala investeringsstrategi ger svaret.
I vår globala investeringsstrategi för augusti (pdf, 783 KB) ändrade vi en 21 månader lång överviktsrekommendation på aktier kontra räntor till neutral. Orsaken var en ökad osäkerhet kring den globala tillväxten, drivet i stor grad av fallande råvaror och svaga makrodata från Kina, världens ekonomiska draglok. Dessvärre fogar den sista veckans händelser sig in i en allt längre rad av indicier som pekar på en kraftigare inbromsning i Kina än vad som tidigare antagits. Händelserna pekar också på ett Beijing som får allt svårare med att balansera en tillräckligt hög tillväxt med en strukturell ändring av ekonomin från export och investeringar till inhemsk konsumtion.

Vilka är då händelserna som har satt globala finansmarknader i gungning? Det mycket svaga Caixin/Markit inköpschefsindexet i slutet av juli reviderades ned ytterligare i starten av augusti till den lägsta nivån sedan 2013. Detta följdes i helgen upp av handelsdata som visade av ett överraskande stort fall i den kinesiska exporten och importen. Droppen som fick bägaren att rinna över är den kinesiska centralbankens två devalveringar av valutan mot dollar tisdag och onsdag. Måndagens devalvering på 2% mot dollar innebar den största nedgången för CNY sedan 1994. Efter en ytterligare devalvering onsdag morgon handlas den kinesiska valutan till sin svagaste nivå mot dollar sedan oktober 2012.  Stora rörelser med andra ord.


FW-bloggbild-tabell-2015-08-13.jpg

Varför devalverar Kina sin valuta? Kinesiska myndigheter försäkrar att detta handlar om en liberalisering av växelkursregimen, och att devalveringarna är en ”one-off event”. En annan tolkning är att kinesiska myndigheter försöker förekomma den amerikanska centralbanken. Sedan peggen mot dollar upphörde i 2005 har den kinesiska valutan tillåtits kontrollerat appreciera mot dollarn, men inte för mycket (”crawling peg”). Sedan 2013 har dock kursen varit relativt stabil, men eftersom dollarn har stärkts så mycket mot många valutor i det sista har detsamma skett med den kinesiska valutan. En räntehöjning i USA i höst kan förstärka den effekten och därför är en tes att man vill passa på att försvaga valutan nu. Den mest negativa tolkningen, och den som troligen har prisats in i marknaderna de sista dagarna, är att kinesiska myndigheter uppfattar att den starka valutan hämmar tillväxten, och att man nu svarar med samma mynt som många andra centralbanker har gjort och fortfarande gör: få fart på tillväxten genom att försvaga valutan för att stärka exporten.

Varför ogillar marknaderna den sista tolkningen? Av flera orsaker. 

  • Kinas höga tillväxt har varit ett positivt bidrag till global tillväxt under lång tid. Om Kinas tillväxt nu i högre grad kommer att ske på bekostnad av andra länders tillväxt (”beggar-thy-neighbour») är detta uppenbart dåliga nyheter för många andra regioner.
  • Den svagare kinesiska valutan gör utländska produkter dyrare. Både europeiska (t.ex. BMW), amerikanska (t.ex. Caterpillar) och svenska bolag (t.ex. Volvo) har pekat på att svagare efterfrågan från Kina har pressat resultaten. Europeiska lyxvaruproducenter har blivit mycket hårt straffade hittills denna vecka på börserna. 
  • Devalveringen rimmar illa med kinesiska myndigheters önskan om att vrida ekonomin bort från investeringar och export och mot inhemsk konsumtion. Devalveringen går i princip motsatt väg genom att göra exporten mer konkurrenskraftig och importerade konsumentvaror dyrare. Med en fallande tillväxt ställer sig nog allt fler investerare frågande om kinesiska myndigheter verkligen klarar att balansera strukturomvälvningar med hög tillväxt.  

Hur bör investerare agera? Vår senaste globala investeringsstrategi ger svaret: investerare bör hålla sig till sin långsiktiga strategiska portföljallokering och inte (längre) ha mer risk (högre aktievikt) än normalt. Säkra att fördelningen mellan aktier och räntor är den rätta, och att räntor inkluderar både korta och långa, med varierande löptid och kreditrisk. De sista dagarna har visat värdet av portföljdiversifiering när långa statsräntor fallit kraftigt och gett avkastning på långa säkra obligationer.

Det är för tidigt att säga huruvida osäkerheten kring Kina får betydande konsekvenser för global tillväxt och företagsvinster.  Den osäkerheten vi nu upplever var orsaken till att vi reducerade aktierekommendationen för augusti månad, men vi gör i nuläget inga ytterligare ändringar i våra rekommendationer.

Uppdatering: torsdag morgon är den officiella valutakursen (fixing) ned ytterligare, men marknadseffekterna är lugnare eftersom man samtidigt verkar ha försökt stabilisera marknadskursen (spot).

Senaste blogginlägg av investeringsbloggen

Marknadssyn: Oroliga vatten

Börs och investeringar Investeringsbloggen

Vår chefsstrateg Michael Livijn diskuterar bland annat företagens vinster och uteblivna kursreaktioner i investeringsstrategin för maj 2018

Marknadssyn: Dragkamp mellan rädsla och girighet

Börs och investeringar Investeringsbloggen

Vår chefsstrateg Michael Livijn diskuterar ändringarna i investeringsstrategin för april 2018.

Marknadssyn: Inte bara enkelriktat

Börs och investeringar Investeringsbloggen

Vår chefsstrateg Michael Livijn diskuterar hur investerarna ska förhålla sig efter turbulensen på marknaden i februari.

Från molnfri himmel till börsfrossa

Börs och investeringar Investeringsbloggen

Vår chefsstrateg Michael Livijn bloggar kring om det finns fog för svängningen i sentimentet på marknaden

Marknadssyn: Njut av resan

Börs och investeringar Investeringsbloggen

Vår chefsstrateg Michael Livijn presenterar allokeringsstrategin för februari och gör en förändring på räntesidan