Pris till Nordeas institutionella kapitalförvaltning

Greenwich-nordea
15-08-14 9:00 | Om Nordea | Priser

Nordea Asset Management har utsetts till "2015 Quality Leader in Nordic Institutional Investment Management Service”, av det internationella konsultföretaget Greenwich Associates.

Greenwich Associates har utsett Nordea Asset Management till Quality Leader efter intervjuer med nyckelpersoner hos 142 av de största institutionella investerarna i Norden. De intervjuade fick utvärdera sina leverantörer av investeringstjänster utifrån en rad kategorier. Utmärkelsen grundas uteslutande på vad som framkommit i dessa intervjuer. De intervjuade arbetar inom tjänstepensionsfonder, offentliga pensionsfonder, banker, stiftelser, försäkringsbolag, och liknande. 

- Nordea Investment Management har med framgång anpassat sig till den förändrade efterfrågan bland institutionerna, genom att erbjuda rådgivning om placeringspolicy och strategifrågor. Årets "Greenwich Quality Leader in Nordic Institutional Investment Management Service" är Nordea Investment Management, skriver Greenwich Associates i ett uttalande. 

Greenwich Associates utser sedan ett antal år Quality Leaders på flera marknader, men det är första gången som priset delas ut i Norden.

Christian Hyldahl, chef för Nordea Asset Management, säger: - Vi är förstås hedrade av det här priset, eftersom vi är mycket måna om att direkt reagera på de faktiska behoven hos de institutionella kunderna i Norden, som tampas med låga räntor, skärpta regelkrav och krav på transparens. 

Greenwich Associates är ett analysbaserat internationellt investeringskonsultföretag, som erbjuder sina kunder data och analyser i syfte att förbättra deras affärsresultat och öka deras konkurrenskraft. 

Läs mer här om Greenwich Leaders award programme.