Kina-oron tilltar

Fredrik Wilander
15-08-24 17:00 | Sparande och pension | Börs och investeringar | Investeringsbloggen

Oron för den kinesiska tillväxten ökar. Riskfyllda tillgångar faller kraftigt i pris, och ju mer riskfyllt, desto större har nedgången varit. Aktier i tillväxtmarknader är de största förlorarna, men också amerikanska, europeiska och nordiska börser har redan före dagens fall avkastat nästan -10% i svenska kronor i augusti.

En svagare kinesisk tillväxt drabbar råvaruproducerande länder hårt, och därför ser vi nu att både deras börser och valutor tar stryk. Latinamerikanska och Östeuropeiska aktier tillhör månadens stora förlorare. Men också asiatiska börser och valutor drabbas, då Kina är ett draglok ekonomiskt inte bara globalt, utan också i regionen. I tillägg finns risken att den kinesiska valutan devalveras ytterligare, vilket i och för sig skulle stödja kinesisk export, men på bekostnad av andra asiatiska länders export. Asiatiska valutor dras också med i fallet.

Globala aktiemarknader korrigerar ned

FW-bloggbild-24-nordea-266.png 

Källa: Thomson Reuters

En del av börsfallet känns fundamentalt berättigat. I en värld med lägre kinesisk tillväxt och efterfrågan drabbas företagsvinsterna globalt. Vi har redan i bolagsrapporterna för andra kvartalet sett att många bolag i både Sverige, Europa och USA har nämnt att försäljningen i Kina går trögt. Hur bör en investerare agera? Vårt råd är att investerare bör hålla sig till sin strategiska långsiktiga fördelning mellan aktier, långa räntor och korta räntor. Om aktiefallen fortsätter, och andelen aktier börjar bli för låg i förhållande till den strategiska allokeringen, bör investerare köpa aktier och sälja obligationer (ombalansering). 

En lärdom från de sista veckornas turbulens är att man aldrig vet när det behövs defensiva placeringar i investeringsportföljen. Korta räntor, statsobligationer och de säkraste företagsobligationerna är kanske inte lika spännande som aktier och högriskräntor. Men också denna gång har de varit som bäst när man verkligen behövt dem och har stabiliserat portföljerna. Statsobligationsräntorna må vara låga, men OMRX-indexet har med en avkastning hittills i augusti på 1,6% gett dubbelt så hög avkastning som räntan på obligationerna var vid starten av månaden. Lågt kan alltid bli lägre.  

Senaste blogginlägg från Fredrik Wilander

Marknadssyn: Dags för dubbel övervikt

Börs och investeringar Investeringsbloggen

Vår chefsstrateg Michael Livijn diskuterar allokeringsstrategin för juni 2017

Politiken som förevändning

Börs och investeringar Investeringsbloggen

Investeringsstrategen Erik Nordenskjöld bloggar om marknadsturbulensen efter de senaste nyheterna om presidenterna Trump och Temer

Bra drag i vinsterna

Börs och investeringar Investeringsbloggen

Våra investeringsstrateger har hamrat ut allokeringsstrategin för maj och ser fortsatt positivt på riskfyllda tillgångsslag som aktier.

Suck av lättnad efter franskt utfall

Börs och investeringar Investeringsbloggen

Vår chefsstrateg Michael Livijn bloggar om utfallet i den första omgången av det franska presidentvalet

Ännu en bra rapportsäsong i antågande

Börs och investeringar Investeringsbloggen

Chefsstrategen Michael Livijn bloggar om förväntningarna på bolagsresultaten för första kvartalet 2017