Comeback eller fortsatt fall för tillväxtmarknader?

15-12-17 15:59 | Sparande och pension | Börs och investeringar | Investeringsbloggen

Tillväxtmarknader har sedan millennieskiftet fått en allt större betydelse i många portföljer. Uppmärksamhet, både positiv och negativ, har definitivt inte saknats under nämnda tidsperiod. Speciellt inte på slutet, då problemen haft klart företräde och många tidigare glorior hamnat lite på sned. Hur ska man då se på sina eventuella innehav i dessa regioner?

En kort exposé över den historiska utvecklingen kan vara på sin plats. Inte för att den på något sätt kommer att förutspå framtiden, men den kan åtminstone berätta en del om förutsättningarna. Före 1990-talet var tillväxtmarknader försumbara innehav i de flesta portföljer. Även 90-talet kan väl betecknas som ljumt, speciellt efter ett par tunga år efter 1993, då framförallt Asien tog mycket stryk. Intresset tog fart på allvar efter IT-kraschen i början på 2000-talet med hjälp av Kinas industrialisering som drog upp efterfrågan på råvaror något alldeles oerhört. Detta drog i sin tur med sig råvarutunga regioner som Latinamerika och Östeuropa. På 2010-talet har dock både intresset och utvecklingen kommit av sig, och relativt utvecklade marknader har avkastningen varit minst sagt medioker. 100 kronor investerat den 1 januari 2010 har gett 13 kronor i ett brett tillväxtmarknadsindex men 99 kronor i ett globalt index (sek). Jämför med 00-talet, där motsvarande siffror är 120 kronor för tillväxtmarknader och minus 15 kronor för utvecklade marknader. Individuella länder, som Brasilien och Ryssland, slog dessa siffror flera gånger om. Och det är kanske det som fortfarande hänger kvar, minnet av förra årtiondet? Men vad är drivkrafterna framöver?

Att en industrialisering av Kinas kaliber ska ske igen håller åtminstone jag för osannolikt i närtid, eller för den delen på längre sikt. Det finns ingen ekonomi som realistiskt kan göra den resan. Med tanke på hur råvarupriserna utvecklat sig de senaste åren verkar inte heller marknaden se det i korten. Därmed är en av de generella drivkrafterna försvagad framöver, det går inte att förlita sig på att en exogen faktor ska driva utvecklingen. Tillväxten i dessa regioner drevs i mångt och mycket av Kinas efterfrågan och många hyllade tillväxttalen i sig utan att lägga alltför mycket vikt vid orsaken. Med den drivkraften försvagad har bristerna exponerats på ett, i vissa fall, brutalt sätt. Det har som sagt även satt sina spår i avkastningen. Tillväxtmarknadernas vikt i ett världsindex har också minskat från runt 14 procent 2010 till runt 10 procent idag. Så, comeback eller fortsatt fall?

Jag anser att drivkrafterna kommer att vara desamma som för utvecklade marknader. När råvaruboomen nu verkar vara över kommer de länder med de mest robusta ekonomiska institutionerna att klara sig bäst. Därför blir det viktigt att fokusera mer på enskilda länder snarare än hela regioner. Tillväxtmarknader i stort hade en reformperiod efter Asien-krisen 1998 som kom av sig i och med nämnda Kina-påverkan, tillväxten kom som sagt ändå. Nu är plötsligt incitamenten annorlunda, och de länder som inte hänger med kommer att straffas av marknaden. Reformer och viljan att förändra sig kommer att vara avgörande när vinnarna ska koras. Och vilka är de då? Ett par bra exempel på ekonomier som klarat sig bra är Mexiko och Indien, där just reformviljan varit, och är, hög. Avskräckande exempel är till exempel Brasilien, där baksmällan efter råvaruboomen nu är stor. Så var inte sentimental, varje investering är framåtblickande, oavsett hur bra den gått historiskt!

Senaste blogginlägg av investeringsbloggen

Vikten av att förbli investerad

Börs och investeringar Investeringsbloggen

Investeringsstrategen Irene Mastelli går i en serie bloggar igenom vad som kännetecknar en investering som har förutsättningar att lyckas.

Marknadssyn: Det politiska trycket ökar

Börs och investeringar Investeringsbloggen

Vår chefsstrateg Michael Livijn reder ut begreppen kring investeringsstrategin för juni och om talesättet att man bör hålla sig undan sommarbörsen har någon...

Marknadssyn: Oroliga vatten

Börs och investeringar Investeringsbloggen

Vår chefsstrateg Michael Livijn diskuterar bland annat företagens vinster och uteblivna kursreaktioner i investeringsstrategin för maj 2018

Marknadssyn: Dragkamp mellan rädsla och girighet

Börs och investeringar Investeringsbloggen

Vår chefsstrateg Michael Livijn diskuterar ändringarna i investeringsstrategin för april 2018.

Marknadssyn: Inte bara enkelriktat

Börs och investeringar Investeringsbloggen

Vår chefsstrateg Michael Livijn diskuterar hur investerarna ska förhålla sig efter turbulensen på marknaden i februari.