Så var investeringsåret 2015

15-12-22 15:52 | Sparande och pension | Börs och investeringar | Investeringsbloggen

Med regnet av prognoser om vad som kommer att hända under 2016 i full blom kan det vara på sin plats att titta lite på vad som faktiskt hände 2015. Där har vi ju i alla fall facit, och även om backspegeln inte är ett tillförlitligt sätt att förutspå framtiden kan den kanske ge en del ledtrådar. För på de finansiella marknaderna kommer inte helt nya förutsättningar att gälla bara för att kalendern skiftar år, snarare tar vi med oss en hel del bagage in i det nya året.

Dock, tillbaka till dåtiden! 2015 fick en flygande start i och med att den europeiska centralbanken (ECB) sjösatte sitt program med kvantitativa lättnader i januari. Både aktier och räntor hade en strålande utveckling under det första kvartalet med uppgångar på nästan 20 respektive 4 procent. ECB:s pengatryckande satte dock för stor press nedåt på räntorna (en tysk 10-årig statsobligation handlades intradag i april till 0,049 procents ränta!) och rekylen som följde innebar att framförallt obligationerna fick ge upp sin fina utveckling då räntorna studsade tillbaka uppåt under våren. Även på aktiemarknaden blev det lite mer slagit. 

Sommaren präglades av att Grekland gick till val för tredje gången. Tonläget på den politiska scenen i Europa var tidvis mycket högt och det bidrog till en slagig marknadsmiljö, som kulminerade med att en gryende oro för Kinas ekonomiska tillväxt slog ut i full blom i mitten av augusti. Globala aktier föll nästan 17 procent och trycktes tillbaka till noll under ett par oroliga veckor på världens marknader. Senare under hösten kom en viss stabilisering och återhämtning men volatiliteten (skakighet) präglade ändå marknadshumöret, något vi tror kommer att fortsätta under 2016.

Centralbankerna hade en central roll under året, ECB i början och amerikanska centralbanken Fed på slutet. För efter nästan ett decennium höjde (!) Fed räntan i december, en händelse som fick stora rubriker. Marknadsreaktionerna har hittills varit blandade, men klart är att Fed skiljer ut sig bland de stora centralbankerna med sin höjning. Både ECB och Bank of Japan fortsätter med sin expansiva penningpolitik och därmed befästs skillnaden som varit rådande under 2015. Sammantaget förblir den globala penningpolitiken extremt stödjande även framöver.

Rent avkastningsmässigt blev 2015 också ett år med divergens. Vår utgångspunkt var att riskfyllda tillgångar, framförallt aktier, skulle ha hygglig potential medan de flesta ränteslag skulle ha uppförsbacke. I stort sett spelade detta ut, globala aktier har gett runt en normal årsavkastning, alltså runt 8 procent och räntesidan ligger i bästa fall på strax över noll. Framförallt krediter har haft ett tufft år i spåren av råvaruimplosionen, som drabbat företagsobligationer (high yield) hårt. Även vissa aktieregioner, som till exempel Latinamerika, ligger kraftigt på minus. Kort sagt, divergensen fanns även inom tillgångsslagen.

Tillbaka till framtiden: vad kommer hända 2016? Som antyds ovan är det knappast en helt ny spelplan som möter oss; många teman följer med från förra året. Det är förstås vanskligt att ha en bestämd uppfattning om vilka vinnarna och förlorarna kommer att bli på ett års sikt, verkligheten har en tendens att ändras. Dock, vi ser fortsatt bäst potential i aktier, som trots den långa uppgången har mer att ge. Likväl fortsätter motvinden för ränteplaceringar; svagt stigande räntor ligger i korten givet att tillväxten fortsätter. Stay tuned!

Senaste blogginlägg av investeringsbloggen

Marknadssyn: Oroliga vatten

Börs och investeringar Investeringsbloggen

Vår chefsstrateg Michael Livijn diskuterar bland annat företagens vinster och uteblivna kursreaktioner i investeringsstrategin för maj 2018

Marknadssyn: Dragkamp mellan rädsla och girighet

Börs och investeringar Investeringsbloggen

Vår chefsstrateg Michael Livijn diskuterar ändringarna i investeringsstrategin för april 2018.

Marknadssyn: Inte bara enkelriktat

Börs och investeringar Investeringsbloggen

Vår chefsstrateg Michael Livijn diskuterar hur investerarna ska förhålla sig efter turbulensen på marknaden i februari.

Från molnfri himmel till börsfrossa

Börs och investeringar Investeringsbloggen

Vår chefsstrateg Michael Livijn bloggar kring om det finns fog för svängningen i sentimentet på marknaden

Marknadssyn: Njut av resan

Börs och investeringar Investeringsbloggen

Vår chefsstrateg Michael Livijn presenterar allokeringsstrategin för februari och gör en förändring på räntesidan