Tänka snabbt eller långsamt?

16-11-22 11:22 | Börs och investeringar | Investeringsbloggen

Nobelpristagaren i ekonomi, psykologen(!) Daniel Kahneman, konstaterar att vi som människor har två sätt att hantera en uppkommen situation. Vi har ett system för snabba beslut och ett mer långsamt, analyserande sätt att fatta beslut.

Det snabba sättet är intuitivt och har sin naturliga förklaring. När en fara hotar är det oftast bättre att fly än illa fäkta. Att använda system två, det långsamma, lämpar sig däremot bättre i en mindre stressad situation där olika vinklar och alternativ kan analyseras.

Marknaden består av människor som reagerar på information, och enskilda situationer, som till exempel valet i USA eller Brexit. När marknaden börjar röra sig åt ett håll är det vanligtvist svårt att stå emot.

Grovt sett kan vi dela in marknaden i två läger. Det förstnämnda består av de mer ”trading”-fokuserade, det andra av de mer långsiktiga aktörerna, som till exempel pensionsförvaltare. De tradingfokuserade styrs i större utsträckning av system ett och fattar snabba beslut, de långsiktiga aktörerna tar tid på sig och analyserar sig fram till sitt beslut.

Orkar inte hålla mot

Med ett event som valet i USA, där resultatet ju blev lite av en överraskning, är det högst naturligt att grupp ett reagerar intuitivt.

Problemet uppstår när grupp två inte orkar hålla emot utan följer med i samma sätt att tänka. Då blir rörelsen, oavsett vart den tar vägen, väldigt stark. Som i fallet stigande obligationsräntor efter Trumps seger. Så snabbt och kraftigt har räntorna inte rört sig sedan finanskrisen. Här blev det uppenbart att de ”långsamma” kastade ut analysen och gick på känsla. Trots att en Trump-seger, enligt marknaden, skulle ge lägre räntor!

Flockbeteendet är starkt, framförallt på kort sikt. Det kan vi inte ändra på. Lyckligtvis brukar dock det rationella tänkandet, system två, förr eller senare komma tillbaka, och därmed också en del lugn. Vilket hänt de senaste dagarna. Marknaden är lyckligtvis inte helt styrd av ett snabbt tänkande!

Senaste bloggar Investeringsbloggen

Morsning och goodbye?

Börs och investeringar Investeringsbloggen

Redan läge att hoppa av Trump-tåget? Michael Livijn bloggar om ämnet.

Alternativa investeringar som alternativ

Börs och investeringar Investeringsbloggen

Investeringsstrategen Kristian Peeker bloggar om alternativa investeringar

Marknadssyn: Du sköna nya värld

Börs och investeringar Investeringsbloggen

Nordeas investeringsstrateger presenterar strategin för februari.

Ränteskolan: Fem saker alla ränteplacerare bör veta

Börs och investeringar Investeringsbloggen

Är det dags för Europa 2017?

Börs och investeringar Investeringsbloggen