Råd till sparare: Chans till fortsatt avkastning 2016

16-01-07 9:55 | Sparande och pension | Investeringsbloggen

I vår första strategi inför 2015 spådde vi att det kommande året skulle präglas av divergens, att riskfyllda tillgångar skulle ha överhanden samt att volatiliteten skulle spela en stor roll. Huvuddragen föll ut ganska väl. 

Inför 2016 då? Att försöka förutspå framtiden årsvis är alltid lite vanskligt men för att fatta investeringsbeslut behöver man ha ett huvudscenario. Och vår utgångspunkt är att det finns möjligheter till fortsatt avkastning även under nästa år. Men det kräver förstås att förutsättningarna någorlunda slår in. 

Om vi börjar i tillväxtänden ser vi att den globala ekonomin fortsätter att växa, men inte i någon hög takt. 2015 blev i den bemärkelsen lite av en besvikelse då tillväxten tacklade av relativt förväntningarna, framförallt under andra halvåret. Vad som däremot är viktigare är att det är tillräckligt för att understödja en vinsttillväxt hos bolagen, som man trots allt investerar i.

Även på vinstsidan har 2015 varit lite av ett bakslag. Globalt kommer vinsterna i bästa fall vara oförändrade, mer troligt är att det faktiskt blir ett minusresultat. Det har en ganska enkel förklaring: valutor och energisektorn. Nästa år tror vi på mindre valutarörelser och även om energipriserna kanske kommer att försvagas ytterligare kommer rörelserna i båda var långt mycket mindre än under 2015. Med en hygglig ekonomisk tillväxt finns därmed förutsättningar för bolagen att generera runt 4-7 procents vinsttillväxt kommande år.

Värderingsmässigt finns egentligen inte speciellt mycket att tillägga, i stort sett har vi samma värderingsnivå, i absoluta tal, för aktier som vid starten av förra året. Alltså varken billigt eller dyrt. Det är på relativ bas som aktier ser attraktiva ut. Räntorna är, trots försiktiga uppgångar på sistone, fortfarande extremt låga, vilket stöder aktier. Men liksom i år ser vi inte värderingen som någon central drivkraft, det kommer att hänga på vinsterna.

På räntesidan kvarstår utmaningarna. Vi ser fortsatt låga räntor men med en viss dragning uppåt. Även om centralbankspolitiken globalt fortsätter att vara extremt ackommoderande börjar den att divergera. Amerikanska Federal Reserve höjde sin styrränta i december och avviker därmed från de andra stora centralbankerna. I investeringstermer innebär det att de magra, eller obefintliga, avkastningsutsikterna i lågriskräntor består. Korta räntan är ju noll och med svagt stigande räntor blir statsobligationer också relativt oattraktiva. Det krävs risktagande även i detta ben och krediter är det segment där vi ser bäst möjligheter.

Rent strategimässigt gör vi en justering relativt december. Utmaningarna inom high yield, som varit betydande under hösten, består i och med att råvarupriserna, framförallt oljan, är under fortsatt press. Vi tar därför ned high yield till neutral i strategin. Pengarna går till statsobligationer, som därmed också får en neutral vikt. I övrigt är rekommendationerna oförändrade.

Läs hela strategin (pdf, 1 MB)

Senaste blogginlägg av investeringsbloggen

Marknadssyn: Balansakt

Börs och investeringar Investeringsbloggen

Inför juli 2018 gör våra investeringsstrateger förändringar i allokeringsstrategin och tar ned risken något. Läs mer om vad det innebär i månadens Marknadssyn.

Vikten av att förbli investerad

Börs och investeringar Investeringsbloggen

Investeringsstrategen Irene Mastelli går i en serie bloggar igenom vad som kännetecknar en investering som har förutsättningar att lyckas.

Marknadssyn: Det politiska trycket ökar

Börs och investeringar Investeringsbloggen

Vår chefsstrateg Michael Livijn reder ut begreppen kring investeringsstrategin för juni och om talesättet att man bör hålla sig undan sommarbörsen har någon...

Marknadssyn: Oroliga vatten

Börs och investeringar Investeringsbloggen

Vår chefsstrateg Michael Livijn diskuterar bland annat företagens vinster och uteblivna kursreaktioner i investeringsstrategin för maj 2018

Marknadssyn: Dragkamp mellan rädsla och girighet

Börs och investeringar Investeringsbloggen

Vår chefsstrateg Michael Livijn diskuterar ändringarna i investeringsstrategin för april 2018.