Fortsatt oro i Kina

Working man stock exchange
16-01-07 16:54 | Sparande och pension | Investeringsbloggen

Som ni säkert har noterat är det rejält stökigt på världens börser. Kina är återigen i centrum efter att förnyad oro för landets ekonomi fått de kinesiska fastlandsbörserna på fall. Likt i måndags slog ”stoppet” vid 7 procent minus till, idag redan efter 29 minuters handel, inklusive den 15-minutersperiod som inträder vid 5 procent minus, då handeln stoppas för första gången. Marknaden letar förklaringar men det är svårt att peka på någon enskild faktor som utlöst oron.

Snarare är orsakssambanden både långa, och till viss del komplicerade. Rädsla för att ekonomin håller på att bromsa in brukar framföras som en huvudförklaring, en förklaring vi inte fullt ut köper. Kina har bromsat in under en längre tid och det är knappast någon nyhet att tillverkningsindustrin har uppförsbacke. Däremot går servicesektorn i ekonomin starkt, och det inköpschefsindex som i måndags ansågs vara orsaken till oron visade just det många under en längre tid efterfrågat: omvandlingen från en investeringsdriven, tillverkningsorienterad tillväxtmodell mot en mer konsumtionsinriktad pågår för fullt! Tillväxtmålet fram till 2020 ligger på 6,5 procent per år, något vi räknar med kommer att uppnås. Vår utgångspunkt är att Kina inte är på väg in i en hårdlandning; ekonomiska fundamenta ändrar sig inte från dag till annan och de siffror vi ser pekar på Kina kommer att växa vidare, men långt ifrån de tvåsiffriga tal vi varit vana vid sedan starten av millenniet. En lite mer greppbar faktor är att Kina har skrivit ned yuanen på sistone, eller rättare sagt vidgat bandet hur mycket den kan fluktuera, vilket fått marknaden att ta det för intäkt att ekonomin bromsar in och att man försöker få igång exporten med en svagare valuta. Delvis ska man ta denna oro på allvar, men i linje med ovanstående resonemang är det knappast någon nyhet att tillväxten blivit lägre de senaste åren.

En annan del av pusslet är marknaden i sig självt, eller snarare Kinas marknader. Regelverket, institutionerna och transparensen är inte lika långt utvecklade som till exempel i väst, vilket blivit tydligt det senaste halvåret. Man ska komma ihåg att upptakten till förra sensommarens fall var en kraftig uppgång sedan sommaren 2014, delvis underblåst av just myndigheterna. Indexet Shanghai Shenzen CSI 300 gick till exempel från en indexnivå på strax över 2000 i juli 2014 till nästan 5500 den 8 juni 2015, då marknaden toppade. I specifika tal en uppgång på 152 procentenheter! Det säger sig självt att en sådan resa påverkar incitamentsstrukturerna hos marknadens aktörer, något som blev påtagligt under augusti/september förra året. Och i och med oron då infördes en del nya regler, bland annat att huvudägare i bolag inte fick sälja aktier i bolaget under ett halvår, en period som löper ut i morgon, och som troligen har bidragit till nämnda oro, men inte är någon huvudförklaring. Det senaste är att dessa regler troligen kommer att förlängas tills vidare, med vissa nya inslag. Och här kan vi komma en del av förklaringen till oron närmare. Att marknaden inte är riktigt utvecklad, och att nya regler (en del på gränsen till drakoniska) kan införas ad hoc beroende på marknadssituation (få tillkom dock under uppgången) skapar en osäkerhet och bidrar till ett kortsiktigt beteende. Stabiliteten på marknaden blir lidande när regelverket är ”flexibelt”.

Realt får oron konsekvenser utanför Kina. Till största delen märks det i råvarukomplexet, inte förvånande, då Kina är världens största konsument av de flesta råvaror. Olja, metaller och till viss del även ”soft commodities”, alltså jordbruksvaror, har alla känt av inbromsningen i Kina de senaste åren. Fallet har dock accelererat, framförallt under andra halvåret 2015. Producenterna av nämnda råvaror påverkas förstås direkt via de lägre priserna, något som inneburit ökad produktion för att kompensera och sedan har den onda cirkeln startat. Dock är dessa konsekvenser till största delen koncentrerade i energi- och metallsektorerna, samtidigt som övriga delar av den globala ekonomin får en del medvind av lägre kostnader för energi och andra insatsvaror i både produktion och konsumtion. Risken ligger i att priserna faller så mycket att de negativa effekterna överväger de positiva. Och i enlighet med just fokus på det kinesiska inköpschefsindexet kom runt 30 sådana index under slutet av förra veckan/början av denna, det vill säga en bra bild av den globala ekonomin. Och två tredjedelar av dessa var positiva, så det vi ser i statistiken antyder knappast någon kraftig inbromsning i konjunkturen.

Hur ska man då agera i dagens situation? Går vi tillbaka knappt ett halvår var det också stökigt och ett liknande scenario med Kina i centrum. Då återhämtade sig marknaden relativt fort och globala aktier tog igen en hel del av fallen under oktober. Det är ingen garanti för att det kommer att hända igen, och det är långt ifrån säkert att vi sett slutet på oron för den här gången. Men, marknadens beteende är relativt konstant oavsett scenario. Osäkerhet är den största fienden och marknaden är snabb på att hellre fälla än att fria. Vilket blivit tydligt under starten på 2016. Vår syn är att verkligheten inte ändrats i så stor utsträckning att det motiverar de stora rörelserna. I nuläget gör vi därför inga förändringar i strategin, Råd till sparare (Global Asset Allocation Strategy), som släpptes den 5 januari.

Senaste blogginlägg av investeringsbloggen

Marknadssyn: Balansakt

Börs och investeringar Investeringsbloggen

Inför juli 2018 gör våra investeringsstrateger förändringar i allokeringsstrategin och tar ned risken något. Läs mer om vad det innebär i månadens Marknadssyn.

Vikten av att förbli investerad

Börs och investeringar Investeringsbloggen

Investeringsstrategen Irene Mastelli går i en serie bloggar igenom vad som kännetecknar en investering som har förutsättningar att lyckas.

Marknadssyn: Det politiska trycket ökar

Börs och investeringar Investeringsbloggen

Vår chefsstrateg Michael Livijn reder ut begreppen kring investeringsstrategin för juni och om talesättet att man bör hålla sig undan sommarbörsen har någon...

Marknadssyn: Oroliga vatten

Börs och investeringar Investeringsbloggen

Vår chefsstrateg Michael Livijn diskuterar bland annat företagens vinster och uteblivna kursreaktioner i investeringsstrategin för maj 2018

Marknadssyn: Dragkamp mellan rädsla och girighet

Börs och investeringar Investeringsbloggen

Vår chefsstrateg Michael Livijn diskuterar ändringarna i investeringsstrategin för april 2018.