Låga räntor – vad innebär det för ditt sparande?

Photo of a happy, youn man in blue costume, called Tiva Erfan, he's a spokesperson for Nordea
16-01-20 15:07 | Sparande och pension | Investeringsbloggen

Blickar vi tillbaka har Sverige varit ett land som historiskt haft höga räntor under lång tid. Men vem minns idag att vi under början av 90-talet betalade runt 15 procent i ränta för ett bostadslån? Idag ser det väldigt annorlunda ut. Finanskrisen satte centralbankerna än mer i fokus och lägre räntor under lång tid blev mantrat för att stödja den ekonomiska återhämtningen. Tanken var att genom att göra det billigt att låna, skulle det bli lättare för företagen att investera och för hushållen att konsumera.

Kompensationen för att låna ut till marknadens olika aktörer är historiskt låg. Räntorna på säkra stats- och företagsobligationer är ultralåga. Kan man tänka sig att låna ut till företag med svagare finanser ökar räntan, men med det kommer även en högre risk. Även den förväntade framtida avkastningen på aktiemarknaden minskar. Den består av två delar- ersättning för den riskfria räntan och i tillägg en kompensation för att vi tar på oss aktierisken. När den riskfria räntan sjunker, bör man även förvänta sig lägre totalavkastning på börsen framöver.

För den som sparar till ett bestämt ändamål, exempelvis pension, vilket innebär att man sparar till en önskad summa pengar som ska utbetalas vid en bestämd framtida tidpunkt, så har chanserna att nå sitt sparmål minskat om man inte vidtar några åtgärder. Även för den som sparar utan ett bestämt mål har förutsättningarna ändrats. När risken förblir intakt, men avkastningspotentialen sjunker blir kompensationen för risk sämre. Man får välja mellan att öka risken för att nå en viss avkastning, eller att behålla risknivån intakt och leva med lägre förväntningar på avkastning.

Mycket tyder på att låga räntor är här för att stanna under en längre tid och en rimlig fråga blir vad vi kan göra för att nå våra investeringsmål.

1. Öka risken i sparandet. Vi vet att risk och förväntad avkastning hänger ihop. Detta innebär att aktier, som har högre risk, också har högre förväntad avkastning. Genom att öka aktieandelen i portföljen så kan man behålla den förväntade avkastningen oförändrad, trots lägre räntor.

2. Öka det totala sparandet. Om slutmålet är att nå en viss summa pengar vid en förutbestämd tid innebär ett högre belopp samma förväntade summa i slutet av tidsperioden, trots lägre räntor.

För många blir ett naturligt tillvägagångssätt att använda alternativ ett och öka risken i sitt sparande. Men, det kommer också innebära en högre risk i portföljen och därmed krävs en högre risktolerans. För andra är därför alternativ två en bättre lösning.

Om man idag har en väl sammansatt investeringsportfölj bestående av aktier, långa räntor och korta räntor med internationell spridning, behöver man inte nödvändigtvis genomföra några förändringar i portföljen. Alternativet är att då helt enkelt anpassa sina förväntningar och därmed räkna med att den framtida avkastningen från de samlade investeringarna kommer att vara lägre. Men, många skulle också vinna på att se över innehållet i sin portfölj. Jämför vi med ett sparande som består av svenska aktier och räntor, kan vi göra en hel del förändringar för att öka kompensationen för risktagandet i portföljen.

Det stämmer att vi i Norden och Europa lever i en lågräntemiljö, men det är också ett faktum att det fortfarande finns goda avkastningsmöjligheter utanför våra hemmaregioner. Nordeas rådgivning kring långsiktigt sparande och förmögenhetsförvaltning tar sin utgångspunkt i att investerare bör hålla en blandning av svenska och internationella aktier, långa räntor och korta räntor. Med låga räntor blir det också viktigt att hitta alternativa avkastningskällor.

Att addera alternativa strategier, såsom hedgefonder, eller globala fastigheter är ett sätt som stora institutionella investerare använder för att öka kompensationen för risk i portföljen. Att investera globalt innebär också finansiella placeringar i regioner där tillväxten, räntorna och avkastningspotentialen är större än här hemma. Detta ökar möjligheterna att skapa attraktiv avkastning och kompenserar, åtminstone delvis, effekterna av de låga räntorna här hemma.

 

Latest blog posts

Marknadssyn: Gott nytt aktieår?

Börs och investeringar Investeringsbloggen

Marknadssyn: 2018 - ännu ett bra år?

Börs och investeringar Investeringsbloggen

Våra investeringsstrateger presenterar allokeringsstrategin för december 2017.

Marknadssyn: Lätta på gasen

Börs och investeringar Investeringsbloggen

Erik Nordenskjöld, investeringsstrateg på Nordea, diskuterar hur han och hans strateg-kollegor tycker att investerare ska allokera sina tillgångar under nove...

Marknadssyn: Ignorera bruset

Börs och investeringar Investeringsbloggen

Vår chefsstrateg Michael Livijn om hur investerare ska förhålla sig till geopolitiska händelser när den underliggande ekonomin är stark

Uppgången har mer att ge

Börs och investeringar Investeringsbloggen

Vår chefsstrateg Michael Livijn presenterar strategin för september och diskuterar bland annat hur investerarna ska förhålla sig till den uppförsbacke som de...