Förväntningar är en central del av sparandet

16-02-03 14:28 | Sparande och pension | Börs och investeringar | Makroekonomi | Investeringsbloggen

Syftet med ett långsiktigt sparande är att kapitalet ska öka över tiden. Målen för sparandet kan visserligen variera. Man kan spara till ett hus, en bil, en båt, en resa eller bara för trygghet - något som faktiskt är ett vanligt skäl till varför man sparar. Oavsett mål är dock tanken att kapitalet ska bli större. 

Följdfrågan blir då uppenbar: hur mycket större? Vad kan man egentligen förvänta sig för avkastning? 

Det är i det här skedet som sparandet blir lite mer komplicerat men också samtidigt väldigt spännande. Avkastningen beror till exempel både på hur mycket risk spararen är villig att bära och på hur lång sikt man sparar. Tumregeln är att ett högre risktagande över tid ska generera högre avkastning, något som också – hittills - verkar stämma. 

Risk går emellertid åt båda hållen. Det är också skälet till att en riskskyende person, speciellt med en kortare sparhorisont, inte ska ha alltför mycket riskfyllda tillgångar i sparandet. Omvänt kan en person med hög risktålighet och längre sparhorisont bära en högre andel av riskfyllda tillgångar i portföljen. Ni som är bekanta med Nordeas rådgivningsmodell känner igen det här resonemanget.

Men hur mycket ska till exempel aktier avkasta? 

Här måste man göra någon form av antagande och ofta baseras dessa antaganden på historiska data. Helt enkelt vad utvecklingen har varit. Det ger åtminstone en fingervisning om vad man kan förvänta sig. Historiskt sett har globala aktier (totalavkastning, inklusive utdelningar, på indexnivå) gett runt 7-10 procent per år beroende på marknad. Märk väl att det är över tid, alltså tidsperioder uppåt 100 år. Enskilda år vet vi alla att utfallet kan variera ordentligt i aktiemarknaden, och det är här dels risken, dels tidshorisonten är viktigast.

Om du på ett års sikt ställs inför frågan att ha 100 procent globala aktier i portföljen, vilka har en förväntad avkastning på ovan nämnda 7-10 procent, och samtidigt får veta att utfallet detta enskilda år ligger i intervallet  -18 procent till +37 procent, kommer du då fortfarande att välja 100 procent aktier? Det beror förstås på din risktålighet, men min erfarenhet säger att de flesta skulle ha en mindre andel aktier i sin portfölj under ett sådant scenario. Har man däremot en horisont på 20 år blir intervallet ett annat, +6 procent till +921 procent, med en förväntad avkastning på drygt 300 procent!* 

Information och exempel i all ära, är inte framtiden ändå okänd? Det stämmer. Men att högre risk ger högre avkastning kommer med största sannolikhet även att gälla framöver. Tänk dock på att förväntningarna är centrala och se till att få dem rätt på lite längre sikt. Att hänga upp sig på enskilda år resulterar ofta i ett ryckigt sparande. Fokusera istället på vilken risk du klarar av att bära över tid, så kommer tiden (och ditt sparande) att jobba för dig!

*Exemplen ovan är från våra egna antaganden om förväntad avkastning, standardavvikelse och korrelation för globala aktier, med 90 procents sannolikhet i utfallen.

Senaste blogginlägg av investeringsbloggen

Marknadssyn: Oroliga vatten

Börs och investeringar Investeringsbloggen

Vår chefsstrateg Michael Livijn diskuterar bland annat företagens vinster och uteblivna kursreaktioner i investeringsstrategin för maj 2018

Marknadssyn: Dragkamp mellan rädsla och girighet

Börs och investeringar Investeringsbloggen

Vår chefsstrateg Michael Livijn diskuterar ändringarna i investeringsstrategin för april 2018.

Marknadssyn: Inte bara enkelriktat

Börs och investeringar Investeringsbloggen

Vår chefsstrateg Michael Livijn diskuterar hur investerarna ska förhålla sig efter turbulensen på marknaden i februari.

Från molnfri himmel till börsfrossa

Börs och investeringar Investeringsbloggen

Vår chefsstrateg Michael Livijn bloggar kring om det finns fog för svängningen i sentimentet på marknaden

Marknadssyn: Njut av resan

Börs och investeringar Investeringsbloggen

Vår chefsstrateg Michael Livijn presenterar allokeringsstrategin för februari och gör en förändring på räntesidan