Brexit dominerar marknaden totalt

16-06-20 9:55 | Börs och investeringar | Investeringsbloggen

Temperaturen inför den 23 juni stiger onekligen och marknaderna har, åtminstone i Europa, reagerat negativt den senaste tiden. Mediebruset kring folkomröstningen är massivt, spekulationerna många men faktum kvarstår: stanna eller lämna?

Ett binärt utfall med andra ord, och hur positionerar man sin portfölj inför ett sådant? Speciellt när utgången är så osäker?

Det innebär en stor potentiell risk om utfallet skulle bli att Storbritannien lämnar EU. Det är lätt att svepas med. Osäkerheten ger en naturlig reaktion att vilja försöka minimera riskerna (och därmed potentiella förluster) i sitt sparande.

I klartext: ska man sälja alla riskfyllda placeringar? Vårt svar är nej.

Nordeas rådgivningsmodell utgår från en strategisk allokering, det vill säga den risknivå man långsiktigt ska ha i sin portfölj. Risknivån i sig är individuell, men utgångspunkten är densamma oavsett om man är en låg- eller högriskindivid. Marknaden kommer alltid att fokusera på enskilda händelser som kan utgöra en risk. En eventuell Brexit är bara en i raden av händelser de senaste åren som orsakat turbulens.

Med andra ord, det kommer att komma nya risksituationer även efter den 23 juni. Skulle man reagera med att sälja vid varje potentiell risksituation blir sparandet helt utan en långsiktig plan men det är ju den långsiktiga planen som faktiskt betyder mest för avkastningen över tid.Ett evigt råd är att kontrollera och eventuellt justera portföljen utifrån den strategiska allokeringen man från början valt. Har du till exempel 50 procent aktier och 50 procent räntor i din portfölj, se då till att dessa andelar hålls. På så vis ligger du på din långsiktiga risknivå, som även ska klara av turbulenta perioder.

Blir det Brexit eller Bremain?
Opinionsundersökningarna indikerar ett jämt race. Samtidigt finns det en hel del osäkerheter i tillförlitligheten i dessa undersökningar. Vad som skrämt marknaden är det momentum som ja-sidan haft de senaste veckorna, oavsett undersökningsmetod. Vad som händer i respektive scenario är så klart svårt att sätta siffror på. En av nyckelfrågorna är dock hur mycket marknaden redan prisat in, i och med att ja-sidan blivit allt starkare. Med tanke på hur framförallt europeiska aktier har utvecklats på sistone dristar vi oss till att säga att en del av en Brexit ligger i kurserna.
Europa är ned runt 6 procent sedan månadsskiftet och svenska aktier har backat något mer. De långa räntorna har sjunkit och den tyska 10-åringen har brutit in i negativt territorium, en indikation om att ”risk-off” råder, framförallt i Europa.

Samtidigt är miljön volatil vilket gör att vi ser stora dagsrörelser åt båda hållen.

Vid ett nej (Bremain) kommer troligen ett lättnadsrally, och en hel del av nedgångarna kommer att återtas. Räntorna kommer att studsa tillbaka upp och spreadarna, det vill säga skillnaden mellan upplånings- och utlåningsränta, i krediter kommer troligen att sjunka.

Vid en Brexit är det omöjligt att säga om aktier (framförallt europeiska) kommer att gå ned 3, 5, 8 eller 12 procent. I det relativa spelet mellan regionerna kommer dock USA och Japan klara sig bättre tack vare sin defensiva karaktär. Europa och tillväxtmarknader kommer att höra till förlorarna.

I fallet brittiska aktier är utgången lite mer osäker. Många av bolagen på FTSE 100 är helt internationella och har runt 80 procent av försäljningen utomlands. Det är därmed inte alldeles självklart att de skulle vara de stora förlorarna eftersom pundet kommer att försvagas vid en Brexit. Långa räntor kommer att gå än lägre och spreadarna på kreditsidan kommer att öka. Återigen, magnituden på rörelserna är svår, för att inte säga omöjlig, att uppskatta.

Strategimässigt gör vi därför inga förändringar i den taktiska allokeringen. Vi har sedan mars haft en neutral syn på både aktier och långa räntor i den taktiska allokeringen, en hållning som vi är bekväma med i nuvarande miljö.

Senaste bloggar Investeringsbloggen

Marknadssyn: Lätta på gasen

Börs och investeringar Investeringsbloggen

Erik Nordenskjöld, investeringsstrateg på Nordea, diskuterar hur han och hans strateg-kollegor tycker att investerare ska allokera sina tillgångar under nove...

Marknadssyn: Ignorera bruset

Börs och investeringar Investeringsbloggen

Vår chefsstrateg Michael Livijn om hur investerare ska förhålla sig till geopolitiska händelser när den underliggande ekonomin är stark

Uppgången har mer att ge

Börs och investeringar Investeringsbloggen

Vår chefsstrateg Michael Livijn presenterar strategin för september och diskuterar bland annat hur investerarna ska förhålla sig till den uppförsbacke som de...

Starkt andrakvartal ger stöd åt globala aktier

Börs och investeringar Investeringsbloggen

Vår chefsstrateg Michael Livijn summerar andra kvartalets bolagsresultat och diskuterar vad de indikerar om framtiden

Marknadssyn: Låt solen skina - uppdaterad

Börs och investeringar Investeringsbloggen

Michael Livijn om marknadssynen för augusti 2017