Brexit - turbulenta marknader väntar

16-06-24 8:31 | Sparande och pension | Börs och investeringar | Investeringsbloggen

Storbritannien har valt att lämna den europeiska unionen och beslutet kommer att kännas på de finansiella marknaderna. En mycket turbulent dag väntar, med stora negativa förtecken. I en dylik situation är det lätt att ta fel beslut  och strategimässigt rekommenderar vi i nuläget inga förändringar.

I korthet:

  • Riskfyllda tillgångar är alla redan kraftigt på rött och på kort sikt kvarstår pressen. Pundet och aktier är särskilt utsatta.
  • Marknaden kommer nu att fokusera på de ekonomiska, finansiella och politiska konsekvenserna.
  • Trots detta behåller vi strategin, i så pass turbulenta marknader är det lätt att ta fel beslut. Vår rekommendation är fortsatt neutral mellan aktier och långa räntor.

Vårt huvudscenario, att Storbritannien skulle stanna kvar i EU, blev motbevisat av gårdagens folkomröstning, som alltså slutade med ”Leave”. Vad händer nu? Svaret på den frågan är att ingen vet och det är alldeles för tidigt att komma med några prognoser om hur saker och ting kommer att utveckla sig. Klart är att marknaderna reagerar mycket kraftigt på utfallet. Juni har präglats mycket av folkomröstningen, efter att opinionsundersökningarna under mitten av månaden visat att ja-sidan hade initiativet (då marknaderna föll ordentligt) svängde vinden under denna vecka med stora uppgångar som följd. Helt enkelt prisades en ”Stay” in, och kanske lite till, vilket så klart spär på fallet idag. Hade vi haft de nivåer som rådde förra fredagen, i allt från aktier till valutor, skulle reaktionen troligtvis varit något mindre. Det är dock historia och att titta framåt är mer fruktbart.

Dagen kommer som sagt att sluta kraftigt på minus för alla tillgångar som är det minsta riskfyllda. Hur mycket är mer av en akademisk fråga, volatiliteten är så pass hög att det är lönlöst att spekulera i det. När ett event av denna dignitet träffar marknaden finns inget annat än instinkt att gå på för marknadens aktörer, och att fatta rationella beslut i en sådan miljö är mycket svårt, vilket ytterligare förstärker svängningarna. Känslan att man måste göra något tar över, oavsett konsekvenserna av beslutet man fattar. Efter ett tag, när mer fakta kommit upp på bordet, brukar oftast det rationella få större genomslag och situationen kan analyseras med klarare ögon. Därför anser vi att utfallet av omröstningen har två steg, det initiala som vi just nu befinner oss i, samt de mer långsiktiga konsekvenserna. Att pressen på riskfyllda tillgångar kommer att bestå även under början av nästa vecka är mycket troligt, men hur prisar man in en Brexit på längre sikt? Hur kommer den ens att se ut?

I det omedelbara perspektivet kommer de stora aktörerna, centralbankerna och andra policymakers, att bistå med vad de kan. Redan har Bank of Japan signalerat att man är beredd att stötta marknaden vid behov. Liknande löften eller konkreta åtgärder kommer säkerligen från ECB, Fed och Bank of England, antingen under dagen eller under de närmsta dagarna. Möjligen kan det bli koordinerade åtgärder, något som senast skedde under hösten 2008. Att EU kommer att gå ut och visa en enad front, samt försäkringar om att unionen står stark även utan Storbritannien, ser vi också som en naturlig reaktion. Osäkerheten på medellång sikt (ett utträde kan pågå under flera år) är en motvind för marknaderna, dels via att procesen i sig är okänd, dels att utfallet riskerar att försärka EU-skeptiska strömningar i resten av unionen. Troligen kommer de kommande månaderna att vara oroliga, och mycket hänger på hur politikerna hanterar den uppkomna krisen.

Tillbaka till strategin: i nuläget gör vi som sagt inga förändringar och den neutrala allokering vi rekommenderar mellan aktier och långa räntor ligger fast. Naturligtvis följer vi situationen noga och skulle utvecklingen på kort sikt klarna kommer vi givetvis att ta det i beaktning när det gäller vår taktiska syn. En ny marknadssyn (Global Asset Allocation Strategy, GAAS) kommer att publiceras på torsdag.

Senaste blogginlägg av investeringsbloggen

Marknadssyn: Balansakt

Börs och investeringar Investeringsbloggen

Inför juli 2018 gör våra investeringsstrateger förändringar i allokeringsstrategin och tar ned risken något. Läs mer om vad det innebär i månadens Marknadssyn.

Vikten av att förbli investerad

Börs och investeringar Investeringsbloggen

Investeringsstrategen Irene Mastelli går i en serie bloggar igenom vad som kännetecknar en investering som har förutsättningar att lyckas.

Marknadssyn: Det politiska trycket ökar

Börs och investeringar Investeringsbloggen

Vår chefsstrateg Michael Livijn reder ut begreppen kring investeringsstrategin för juni och om talesättet att man bör hålla sig undan sommarbörsen har någon...

Marknadssyn: Oroliga vatten

Börs och investeringar Investeringsbloggen

Vår chefsstrateg Michael Livijn diskuterar bland annat företagens vinster och uteblivna kursreaktioner i investeringsstrategin för maj 2018

Marknadssyn: Dragkamp mellan rädsla och girighet

Börs och investeringar Investeringsbloggen

Vår chefsstrateg Michael Livijn diskuterar ändringarna i investeringsstrategin för april 2018.