Marknadssyn: Brexit är ett faktum, vad händer nu?

16-06-30 9:27 | Sparande och pension | Investeringsbloggen

Strategin för juli präglas av den turbulens som skapats av britternas val att lämna EU. Samtidigt håller våra investeringsstrateger ögonen på oron för tillväxten och nivån på valutan i Kina samt på vad den amerikanska centralbanken Federal Reserve gör. Det ser ut att bli en händelserik sommar.

Se videon med chefsstrateg Michael Livijn där han berättar om sin reaktion på Brexit. Han beskriver sin syn på marknadsförutsättningarna framöver och avslöjar förändringar i allokeringsstrategin.

Läs även hela marknadssynen (pdf, 1 MB).

Senaste bloggar Investeringsbloggen

Världen lär inte gå under den här gången heller

Börs och investeringar Investeringsbloggen

Valet i USA och Brexit skapar osäkerhet, hur hanterar man den?

Amerikanska bolagsresultat åter i fokus

Sparande och pension Investeringsbloggen

Marknadssyn: Fundamenta "Trumpar" politik

Börs och investeringar Investeringsbloggen

Michael Livijn ger sin syn efter höstens första månad

Ökat förtroende för fortsatt tillväxt

Sparande och pension Investeringsbloggen

Chefsstrateg Michael Livijn berättar om den senaste Marknadssynen.

Därför är ISK bättre för ditt sparande

Sparande och pension Privatekonomi Börs och investeringar Investeringsbloggen