Råd till sparare: Något bättre sikt

16-08-01 9:05 | Sparande och pension | Investeringsbloggen

Om förra månaden avslutades med en förskräckelse i och med Brexit så innebar juli en ordentlig scenförändring. Trots initialt stora fall och risk-off just efter beskedet så studsade i stort sett alla tillgångsslag tillbaka kraftigt under juli. Ett globalt aktieindex är upp nästan 6 procent, knappast ett utfall många väntat sig efter Brexit.


Vad ligger då bakom denna scenförändring och kommer trenden att fortsätta? Vi är inte riktigt beredda att blåsa faran över, riskbilden har inte försvunnit även om Brexit är satt på sidlinjen för tillfället. Det är för tidigt att sia om utvecklingen innan förhandlingarna ens satt igång, en process som verkar dröja ett tag. Vad som däremot faktiskt förbättrats är den ekonomiska utvecklingen i USA som överraskat positivt under juli.

De flesta indikatorer har kommit in bättre än väntat och även Europa har klarat sig bra i spåren av Brexit. Däremot ser effekterna ut att bli större för Storbritannien, där siffrorna varit sämre. På marginalen ser vi därför något mer positivt på framtiden relativt för en månad sedan.

Vinstrapporteringen för andra kvartalet är i full gång och där hittar vi också ett visst ökat stöd för aktier. I USA blir det återigen ett kvartal med sjunkande vinster (i årstakt) men faktum är att bolagen hittills har överraskat positivt relativt förväntningarna. Skulle andra kvartalet markera botten i den vinstrecession som pågått globalt i nästan två år är det positivt för aktier framöver. I Europa är trenden liknande med positiva vinstöverraskningar även om tillväxten i absoluta tal fortfarande är negativ. Med tanke på att vi under en längre tid hävdat att värderingen inte är en drivkraft hänger det på vinsterna för att uppgången ska fortsätta.

Efter Brexit behövs nya fokusområden för marknaden varav vinsterna är ett. Andra kommer att vara utvecklingen i Kina, hur Federal Reserve spelar sina kort i ljuset av de starkare makrosiffrorna (oförändrad styrränta vid mötet den 27 juli) samt utvecklingen av oljepriset, som fallit tillbaka under sommaren efter en stark vår. Hösten kommer också präglas av det amerikanska presidentvalet, som efter nomineringarna av Donald Trump och Hillary Clinton snart börjar på allvar. I skuggan av detta bidrar den ökande populismen inom politiken också i Europa till mer osäkerhet även om det inte är tillräckligt i sig för att orsaka en nedgång på marknaden.

Som sagts ovan ser vi något ljusare på utvecklingen men det är inte tillräckligt för att vi ska byta fot strategimässigt och vi behåller en neutral allokering mellan aktier och räntor. Även inom tillgångsslagen låter vi positionerna ligga. För aktier betyder det övervikt USA och undervikt Japan, för räntor övervikt investment grade (USA) och undervikt statsobligationer.

Senaste blogginlägg av investeringsbloggen

Vikten av att förbli investerad

Börs och investeringar Investeringsbloggen

Investeringsstrategen Irene Mastelli går i en serie bloggar igenom vad som kännetecknar en investering som har förutsättningar att lyckas.

Marknadssyn: Det politiska trycket ökar

Börs och investeringar Investeringsbloggen

Vår chefsstrateg Michael Livijn reder ut begreppen kring investeringsstrategin för juni och om talesättet att man bör hålla sig undan sommarbörsen har någon...

Marknadssyn: Oroliga vatten

Börs och investeringar Investeringsbloggen

Vår chefsstrateg Michael Livijn diskuterar bland annat företagens vinster och uteblivna kursreaktioner i investeringsstrategin för maj 2018

Marknadssyn: Dragkamp mellan rädsla och girighet

Börs och investeringar Investeringsbloggen

Vår chefsstrateg Michael Livijn diskuterar ändringarna i investeringsstrategin för april 2018.

Marknadssyn: Inte bara enkelriktat

Börs och investeringar Investeringsbloggen

Vår chefsstrateg Michael Livijn diskuterar hur investerarna ska förhålla sig efter turbulensen på marknaden i februari.