Råd till sparare: Något bättre sikt

16-08-01 9:05 | Sparande och pension | Investeringsbloggen

Om förra månaden avslutades med en förskräckelse i och med Brexit så innebar juli en ordentlig scenförändring. Trots initialt stora fall och risk-off just efter beskedet så studsade i stort sett alla tillgångsslag tillbaka kraftigt under juli. Ett globalt aktieindex är upp nästan 6 procent, knappast ett utfall många väntat sig efter Brexit.


Vad ligger då bakom denna scenförändring och kommer trenden att fortsätta? Vi är inte riktigt beredda att blåsa faran över, riskbilden har inte försvunnit även om Brexit är satt på sidlinjen för tillfället. Det är för tidigt att sia om utvecklingen innan förhandlingarna ens satt igång, en process som verkar dröja ett tag. Vad som däremot faktiskt förbättrats är den ekonomiska utvecklingen i USA som överraskat positivt under juli.

De flesta indikatorer har kommit in bättre än väntat och även Europa har klarat sig bra i spåren av Brexit. Däremot ser effekterna ut att bli större för Storbritannien, där siffrorna varit sämre. På marginalen ser vi därför något mer positivt på framtiden relativt för en månad sedan.

Vinstrapporteringen för andra kvartalet är i full gång och där hittar vi också ett visst ökat stöd för aktier. I USA blir det återigen ett kvartal med sjunkande vinster (i årstakt) men faktum är att bolagen hittills har överraskat positivt relativt förväntningarna. Skulle andra kvartalet markera botten i den vinstrecession som pågått globalt i nästan två år är det positivt för aktier framöver. I Europa är trenden liknande med positiva vinstöverraskningar även om tillväxten i absoluta tal fortfarande är negativ. Med tanke på att vi under en längre tid hävdat att värderingen inte är en drivkraft hänger det på vinsterna för att uppgången ska fortsätta.

Efter Brexit behövs nya fokusområden för marknaden varav vinsterna är ett. Andra kommer att vara utvecklingen i Kina, hur Federal Reserve spelar sina kort i ljuset av de starkare makrosiffrorna (oförändrad styrränta vid mötet den 27 juli) samt utvecklingen av oljepriset, som fallit tillbaka under sommaren efter en stark vår. Hösten kommer också präglas av det amerikanska presidentvalet, som efter nomineringarna av Donald Trump och Hillary Clinton snart börjar på allvar. I skuggan av detta bidrar den ökande populismen inom politiken också i Europa till mer osäkerhet även om det inte är tillräckligt i sig för att orsaka en nedgång på marknaden.

Som sagts ovan ser vi något ljusare på utvecklingen men det är inte tillräckligt för att vi ska byta fot strategimässigt och vi behåller en neutral allokering mellan aktier och räntor. Även inom tillgångsslagen låter vi positionerna ligga. För aktier betyder det övervikt USA och undervikt Japan, för räntor övervikt investment grade (USA) och undervikt statsobligationer.

Senaste blogginlägg av investeringsbloggen

Visar 5 av 82 resultat

Marknadssyn: Upptrenden är intakt

Börs och investeringar Investeringsbloggen

Nordeas investeringsstrateger om hur de ser på riskbilden inför hösten och hur en investerare bör agera

Vikten av att förbli investerad - del II

Börs och investeringar Investeringsbloggen

Investeringsstrategen Irene Mastelli fortsätter att blogga om vad som kännetecknar framgångsrika investeringar.

Marknadssyn: Fortsatt balansakt i augusti

Börs och investeringar Investeringsbloggen

Våra investeringsstrateger presenterar sin syn på marknadernas utveckling i augusti 2018.

Marknadssyn: Balansakt

Börs och investeringar Investeringsbloggen

Inför juli 2018 gör våra investeringsstrateger förändringar i allokeringsstrategin och tar ned risken något. Läs mer om vad det innebär i månadens Marknadssyn.

Vikten av att förbli investerad

Börs och investeringar Investeringsbloggen

Investeringsstrategen Irene Mastelli går i en serie bloggar igenom vad som kännetecknar en investering som har förutsättningar att lyckas.

Visar 5 av 82 resultat