Turbulent första halvår på marknaderna

16-07-08 9:40 | Sparande och pension | Börs och investeringar | Investeringsbloggen

2016 har sannerligen inte saknat dramatik. Nästan genast drog en förnyad Kina-oro, en sorts förlängning från sommaren 2015, ned marknaderna ordentligt i januari och februari. Tillsammans med tvivel kring tillväxtutsikterna i USA blev inledningen en riktigt trist historia med ett globalt aktieindex som snuddade vid minus 12 procent i svenska kronor när det var som lägst i mitten på februari. Oljepriset, som sedan sommaren 2014 sjunkit kraftigt, föll ytterligare och handlades som lägst till runt 27 dollar fatet. Kort sagt, framtidsutsikterna var mycket mörka och få såg några ljusa tider i kristallkulan. Marknaden har dock en tendens att förstärka den rådande trenden, oavsett riktning, och när den värsta oron lagt sig började en återhämtning för riskfyllda tillgångar under slutet på februari och mycket av förlusterna hämtades tillbaka. På räntesidan var utvecklingen den motsatta, de långa räntorna sjönk i takt med aktiekurserna, och nya lägstanivåer nåddes under februari. Samtidigt gick mer riskfyllda obligationer, till exempel high yield och tillväxtmarknadsobligationer, åt andra hållet och gav negativ avkastning i spåren av det fallande oljepriset och den rådande riskaversionen. Men likt aktier hämtade dessa tillgångsslag tillbaka nedgångarna, och mer därtill, under våren. Efter denna inledning på året kom en lugnare period under våren då marknaden analyserade vad som egentligen hade hänt och både aktier och räntor rörde sig i stort sett sidledes denna period. 

Upptakten till sommaren blev någorlunda positiv men in i juni tornade en del mörka moln upp sig igen. En svag amerikansk arbetsmarknadssiffra satte tonen innan halvårets stora händelse, folkomröstningen i Storbritannien, tog upp allt fokus. Datumet hade varit känt sedan februari, men först när det började närma sig blev marknaden nervös då opinionsundersökningarna visade på ett jämn lopp mellan stanna och lämna. Under ett par veckor svängde marknaden fram och tillbaka i takt med nya undersökningar och odds för hur utfallet skulle bli. Men det var få som räknat med att det verkligen skulle bli en Brexit. Marknadsreaktionerna lät inte vänta på sig, kraftiga fall skedde efterföljande dagar i alla tillgångar med någon som helst risk i. Räntorna nådde nya lägstanivåer och den tyska 10-årsräntan bröt in i negativt territorium. Det är lätt att få intrycket att årets första halva har varit riktigt tung utifrån ett avkastningsperspektiv, speciellt med Brexit i färskt minne. Faktum kvarstår dock, när vi summerar ligger ett globalt aktieindex på drygt +2 procent i svenska kronor, knappast det katastrofresultat man lätt kan få intryck av. Inom långa räntor är utfallet bättre, avkastningen i statsobligationer och företagsobligationer har hamnat mellan 5 och 10 procent. Så även om nyhetsflödet till och från har varit dramatiskt, speglas det inte fullt ut i vad man faktiskt fått avkastningsmässigt.

Senaste blogginlägg av investeringsbloggen

Marknadssyn: Balansakt

Börs och investeringar Investeringsbloggen

Inför juli 2018 gör våra investeringsstrateger förändringar i allokeringsstrategin och tar ned risken något. Läs mer om vad det innebär i månadens Marknadssyn.

Vikten av att förbli investerad

Börs och investeringar Investeringsbloggen

Investeringsstrategen Irene Mastelli går i en serie bloggar igenom vad som kännetecknar en investering som har förutsättningar att lyckas.

Marknadssyn: Det politiska trycket ökar

Börs och investeringar Investeringsbloggen

Vår chefsstrateg Michael Livijn reder ut begreppen kring investeringsstrategin för juni och om talesättet att man bör hålla sig undan sommarbörsen har någon...

Marknadssyn: Oroliga vatten

Börs och investeringar Investeringsbloggen

Vår chefsstrateg Michael Livijn diskuterar bland annat företagens vinster och uteblivna kursreaktioner i investeringsstrategin för maj 2018

Marknadssyn: Dragkamp mellan rädsla och girighet

Börs och investeringar Investeringsbloggen

Vår chefsstrateg Michael Livijn diskuterar ändringarna i investeringsstrategin för april 2018.