Turbulent första halvår på marknaderna

16-07-08 9:40 | Sparande och pension | Börs och investeringar | Investeringsbloggen

2016 har sannerligen inte saknat dramatik. Nästan genast drog en förnyad Kina-oro, en sorts förlängning från sommaren 2015, ned marknaderna ordentligt i januari och februari. Tillsammans med tvivel kring tillväxtutsikterna i USA blev inledningen en riktigt trist historia med ett globalt aktieindex som snuddade vid minus 12 procent i svenska kronor när det var som lägst i mitten på februari. Oljepriset, som sedan sommaren 2014 sjunkit kraftigt, föll ytterligare och handlades som lägst till runt 27 dollar fatet. Kort sagt, framtidsutsikterna var mycket mörka och få såg några ljusa tider i kristallkulan. Marknaden har dock en tendens att förstärka den rådande trenden, oavsett riktning, och när den värsta oron lagt sig började en återhämtning för riskfyllda tillgångar under slutet på februari och mycket av förlusterna hämtades tillbaka. På räntesidan var utvecklingen den motsatta, de långa räntorna sjönk i takt med aktiekurserna, och nya lägstanivåer nåddes under februari. Samtidigt gick mer riskfyllda obligationer, till exempel high yield och tillväxtmarknadsobligationer, åt andra hållet och gav negativ avkastning i spåren av det fallande oljepriset och den rådande riskaversionen. Men likt aktier hämtade dessa tillgångsslag tillbaka nedgångarna, och mer därtill, under våren. Efter denna inledning på året kom en lugnare period under våren då marknaden analyserade vad som egentligen hade hänt och både aktier och räntor rörde sig i stort sett sidledes denna period. 

Upptakten till sommaren blev någorlunda positiv men in i juni tornade en del mörka moln upp sig igen. En svag amerikansk arbetsmarknadssiffra satte tonen innan halvårets stora händelse, folkomröstningen i Storbritannien, tog upp allt fokus. Datumet hade varit känt sedan februari, men först när det började närma sig blev marknaden nervös då opinionsundersökningarna visade på ett jämn lopp mellan stanna och lämna. Under ett par veckor svängde marknaden fram och tillbaka i takt med nya undersökningar och odds för hur utfallet skulle bli. Men det var få som räknat med att det verkligen skulle bli en Brexit. Marknadsreaktionerna lät inte vänta på sig, kraftiga fall skedde efterföljande dagar i alla tillgångar med någon som helst risk i. Räntorna nådde nya lägstanivåer och den tyska 10-årsräntan bröt in i negativt territorium. Det är lätt att få intrycket att årets första halva har varit riktigt tung utifrån ett avkastningsperspektiv, speciellt med Brexit i färskt minne. Faktum kvarstår dock, när vi summerar ligger ett globalt aktieindex på drygt +2 procent i svenska kronor, knappast det katastrofresultat man lätt kan få intryck av. Inom långa räntor är utfallet bättre, avkastningen i statsobligationer och företagsobligationer har hamnat mellan 5 och 10 procent. Så även om nyhetsflödet till och från har varit dramatiskt, speglas det inte fullt ut i vad man faktiskt fått avkastningsmässigt.

Senaste bloggar Investeringsbloggen

Marknadssyn: 2018 - ännu ett bra år?

Börs och investeringar Investeringsbloggen

Våra investeringsstrateger presenterar allokeringsstrategin för december 2017.

Marknadssyn: Lätta på gasen

Börs och investeringar Investeringsbloggen

Erik Nordenskjöld, investeringsstrateg på Nordea, diskuterar hur han och hans strateg-kollegor tycker att investerare ska allokera sina tillgångar under nove...

Marknadssyn: Ignorera bruset

Börs och investeringar Investeringsbloggen

Vår chefsstrateg Michael Livijn om hur investerare ska förhålla sig till geopolitiska händelser när den underliggande ekonomin är stark

Uppgången har mer att ge

Börs och investeringar Investeringsbloggen

Vår chefsstrateg Michael Livijn presenterar strategin för september och diskuterar bland annat hur investerarna ska förhålla sig till den uppförsbacke som de...

Starkt andrakvartal ger stöd åt globala aktier

Börs och investeringar Investeringsbloggen

Vår chefsstrateg Michael Livijn summerar andra kvartalets bolagsresultat och diskuterar vad de indikerar om framtiden