Därför är ISK bättre för ditt sparande

Nordea newbrand
16-08-10 7:00 | Sparande och pension | Privatekonomi | Börs och investeringar | Investeringsbloggen

Sedan införandet av Investeringssparkonto (ISK) år 2012 har allt fler svenskar allokerat om sitt sparande från traditionella klassiska depåer till mer moderna dynamiska alternativ. Studier från Nordea (Nordeas Börsbarometer, TNS Gallup 2015) visar på att detta har positiva effekter på svenskarnas sparbeteende.

Spararnas beteende och val av sparform och tillgångsfördelning drivs i hög grad av den framtida tron på marknaden. Studier (J. E. Stiglitz, 1969 och J.M. Poterba & A. A. Samwick, 2003) visar på att det finns andra faktorer som också har inverkan på beslut kring sparandet, en av dem är skatteeffekter. I traditionella depåer uppstår skatteeffekter när man säljer värdepapper där kapitalet stigit i värde, allt annat lika. Fördelen med ett ISK är att skatten på kapitalet inte är baserat på vinster/förluster, utan istället schablonberäknat baserat på storleken på kapitalet på kontot och de insättningar som görs. Detta innebär att processen kring ändringar i portföljsammansättningen, med andra ord strategiska och taktiska omallokeringar i portföljen underlättas i ett ISK, då skattesatsen är densamma på det underliggande kapitalet oavsett mängden transaktioner som görs på kontot. Då denna skattesats för närvarande är mycket låg, i och med det extremt låga ränteläget, är ISK ett mer fördelaktigt alternativ kontra en traditionell depålösning.

Användandet av ISK hos Nordea fortsätter att stiga. Idag är nästan 100 miljarder kronor av fondsparandet hos Nordea placerade i ISK. Det motsvarar cirka 50 procent av det totala fondsparandet som finns i ISK i Sverige. Bland våra Förmåns- och Premiumkunder kan vi också se att de som har ISK oftare gör ändringar i sin portfölj och att det sammanfaller med en betydlig högre riskjusterad avkastning än de som inte har ISK. I en undersökning som gjordes av Nordea (Nordeas börsbarometer, TNS-Gallup, 2015) upplever svenskar att ISK underlättat möjligheten att agera på finansiella råd.

Sammanfattningsvis innebär det att ISK gör det enklare att följa finansiella råd och göra förändringar i sin portfölj. Tillgångsfördelningen blir bättre hos våra egna kunder och sparkapitalet har ökat betydligt mer hos kunder med ISK, än de utan. Med andra ord, ISK hjälper våra kunder med deras allokering och gör dem till bättre sparare.

Studier visar att ISK har positiva effekter på svenskarnas sparbeteende. 

Senaste blogginlägg av investeringsbloggen

Vikten av att förbli investerad

Börs och investeringar Investeringsbloggen

Investeringsstrategen Irene Mastelli går i en serie bloggar igenom vad som kännetecknar en investering som har förutsättningar att lyckas.

Marknadssyn: Det politiska trycket ökar

Börs och investeringar Investeringsbloggen

Vår chefsstrateg Michael Livijn reder ut begreppen kring investeringsstrategin för juni och om talesättet att man bör hålla sig undan sommarbörsen har någon...

Marknadssyn: Oroliga vatten

Börs och investeringar Investeringsbloggen

Vår chefsstrateg Michael Livijn diskuterar bland annat företagens vinster och uteblivna kursreaktioner i investeringsstrategin för maj 2018

Marknadssyn: Dragkamp mellan rädsla och girighet

Börs och investeringar Investeringsbloggen

Vår chefsstrateg Michael Livijn diskuterar ändringarna i investeringsstrategin för april 2018.

Marknadssyn: Inte bara enkelriktat

Börs och investeringar Investeringsbloggen

Vår chefsstrateg Michael Livijn diskuterar hur investerarna ska förhålla sig efter turbulensen på marknaden i februari.