Därför är ISK bättre för ditt sparande

16-08-10 7:00 | Sparande och pension | Privatekonomi | Börs och investeringar | Investeringsbloggen

Sedan införandet av Investeringssparkonto (ISK) år 2012 har allt fler svenskar allokerat om sitt sparande från traditionella klassiska depåer till mer moderna dynamiska alternativ. Studier från Nordea (Nordeas Börsbarometer, TNS Gallup 2015) visar på att detta har positiva effekter på svenskarnas sparbeteende.

Spararnas beteende och val av sparform och tillgångsfördelning drivs i hög grad av den framtida tron på marknaden. Studier (J. E. Stiglitz, 1969 och J.M. Poterba & A. A. Samwick, 2003) visar på att det finns andra faktorer som också har inverkan på beslut kring sparandet, en av dem är skatteeffekter. I traditionella depåer uppstår skatteeffekter när man säljer värdepapper där kapitalet stigit i värde, allt annat lika. Fördelen med ett ISK är att skatten på kapitalet inte är baserat på vinster/förluster, utan istället schablonberäknat baserat på storleken på kapitalet på kontot och de insättningar som görs. Detta innebär att processen kring ändringar i portföljsammansättningen, med andra ord strategiska och taktiska omallokeringar i portföljen underlättas i ett ISK, då skattesatsen är densamma på det underliggande kapitalet oavsett mängden transaktioner som görs på kontot. Då denna skattesats för närvarande är mycket låg, i och med det extremt låga ränteläget, är ISK ett mer fördelaktigt alternativ kontra en traditionell depålösning.

Användandet av ISK hos Nordea fortsätter att stiga. Idag är nästan 100 miljarder kronor av fondsparandet hos Nordea placerade i ISK. Det motsvarar cirka 50 procent av det totala fondsparandet som finns i ISK i Sverige. Bland våra Förmåns- och Premiumkunder kan vi också se att de som har ISK oftare gör ändringar i sin portfölj och att det sammanfaller med en betydlig högre riskjusterad avkastning än de som inte har ISK. I en undersökning som gjordes av Nordea (Nordeas börsbarometer, TNS-Gallup, 2015) upplever svenskar att ISK underlättat möjligheten att agera på finansiella råd.

Sammanfattningsvis innebär det att ISK gör det enklare att följa finansiella råd och göra förändringar i sin portfölj. Tillgångsfördelningen blir bättre hos våra egna kunder och sparkapitalet har ökat betydligt mer hos kunder med ISK, än de utan. Med andra ord, ISK hjälper våra kunder med deras allokering och gör dem till bättre sparare.

Studier visar att ISK har positiva effekter på svenskarnas sparbeteende. 

Senaste bloggar Investeringsbloggen

Bra drag i vinsterna

Börs och investeringar Investeringsbloggen

Våra investeringsstrateger har hamrat ut allokeringsstrategin för maj och ser fortsatt positivt på riskfyllda tillgångsslag som aktier.

Suck av lättnad efter franskt utfall

Börs och investeringar Investeringsbloggen

Vår chefsstrateg Michael Livijn bloggar om utfallet i den första omgången av det franska presidentvalet

Ännu en bra rapportsäsong i antågande

Börs och investeringar Investeringsbloggen

Chefsstrategen Michael Livijn bloggar om förväntningarna på bolagsresultaten för första kvartalet 2017

Marknadssyn - Emerging Value

Börs och investeringar Investeringsbloggen

Investeringsstrategerna presenterar sin strategi för april 2017 och gör en förändring på aktiesidan

Ränteskolan del 3 - Slutet för obligationer?

Börs och investeringar Investeringsbloggen

Investeringsstrategen Erik Nordenskjöld fortsätter att blogga om grunderna för att investera i obligationer