Vi agerar efter vår policy - inte bara tomma ord

16-09-16 15:42 | Börs och investeringar | Samhällsansvar | Maria Rengefors

I dagarna läser vi artiklar om svenska fondbolags investeringar i försvarsindustrin. Till att börja med vill jag därför slå fast följande:

• Nordea Fonder investerar inte i bolag som tillverkar illegala vapen

• Nordea Fonder investerar inte i bolag som säljer vapen till länder under embargo

• Nordea Fonder investerar inte i statspapper från länder, som är föremål för breda sanktioner och som inte skyddar och respekterar grundläggande mänskliga rättigheter.

Vi uppmuntrar självklart att man gör den typ av undersökning som nu gjorts, där bankers och fondbolags policydokument inom området granskats. Jag vill förstås också understryka att vi agerar efter vår policy. Det är inte bara tomma ord. 

Fair Finance Guide har också i en debattartikel i Dagens Nyheter (160914) gett bankbranschen tre tydliga uppmaningar, låt mig svara på dessa från mitt fondbolagsperspektiv:

Använd heltäckande riktlinjer för hela bankens finansiella verksamhet

När det kommer till fondförvaltningen har vi valt att applicera vår policy på våra aktivt förvaltade fonder. Varför då kan man fråga sig? För att en indexfond behöver spegla index.  Det är en fundamental egenskap med en indexfond och gör den inte det – är den inte en indexfond. 

Utveckla en metod för att identifiera vilka länder som är kontroversiella destinationer för vapenexport och vilka vapenföretag som exporterar till dessa länder 

Ett av de bolag som Nordeas fonder har innehav i och som inte svartlistats genom vår policy är SAAB. SAAB exporterar vapen till Saudiarabien. Denna export sker dock efter tillstånd från svenska myndigheter och därmed anser vi att vi kan investera i bolaget. Självklart kan man ha uppfattningar om huruvida detta är lämpligt eller inte och vi har dialoger med bolaget, men vi måste kunna förlita oss på svenska och europeiska myndigheters bedömningar. 

Publicera en lista över de företag som har svartlistats på grund av involvering i kontroversiell vapenexport

Här finns listan på de bolag som Nordeas aktivt förvaltade fonder inte investerar i baserat på vår policy. 

När det gäller just vapenexport så är ju det, helt naturligt, en känslig och minst sagt kontroversiell fråga. En annan aspekt i debatten är att vapenexport till stor del sker mellan olika stater, som är den avgörande mellanhanden i dessa typer av affärer. Kanske missar studien därmed att adressera den viktigaste spelaren i vapenaffärerna – nämligen staterna? 

Senaste blogginlägg av Maria Rengefors

Maria Rengefors fondblogg

Stratega 70 och Småbolagsfond Norden bäst i klassen

Sparande och pension Maria Rengefors

Maria Rengefors bloggar om de två Nordeafonder som vann sina respektive kategorier vid Morningstar Awards i Sverige

Kvinna, ta makten över ditt fondsparande!

Sparande och pension Maria Rengefors

Maria Rengefors, Nordea Fonder Sveriges chef, bloggar om vår satsning på tjejkvällar där vi reder ut hur fondsparande fungerar

Stort eller smått, fondspara lönar sig

Sparande och pension Privatekonomi Maria Rengefors

Spara på lång eller kort sikt?

Dags att höststäda fondportföljen

Sparande och pension Privatekonomi Maria Rengefors