Amerikanska bolagsresultat åter i fokus

16-10-11 9:32 | Sparande och pension | Investeringsbloggen

Punddebaclet under förra veckan i all ära, fokus framöver kommer att skifta mot den annalkande rapportsäsongen. Som vanligt är USA i fokus, vilket inte är så konstigt eftersom den amerikanska marknaden utgör över hälften i ett globalt aktieindex. Det som händer på vinstsidan i USA styr den globala vinstutvecklingen.

Det vi sett de senaste kvartalen har inte varit speciellt uppmuntrande. Motvinden från implosionen i oljepriset och en starkare dollar har tagit sin tribut på vinstsidan med negativ vinsttillväxt som följd. Vi ser inte heller att det tredje kvartalet kommer att bli någon klang- och jubelföreställning. Men den försiktigt positiva trenden från det andra kvartalet kommer troligen att följas upp med hyggliga resultat. Färre bolag än vanligt har kommit med vinstvarningar och/eller sämre guidance.

Jämfört med det förra kvartalet förväntar vi oss en svagt positiv vinsttillväxt i kvartalstakt. I årstakt väntas den vara fortsatt negativ, om inte bolagen överraskar rejält på uppsidan. 

Utsikter i fokus

Fast egentligen är det ännu längre fram vi ska titta. Vad marknaden kommer att fokusera på, förutom Q3-siffrorna i sig, är bolagens utsikter för resten av året och in i början av 2017. Förväntningarna inför det fjärde kvartalet visar på en ganska brant stigning och för att nå upp till de estimaten krävs att vi verkligen får till en vändning på vinstsidan. Efter snart två års vinstrecession. 

Det ska i sammanhanget sägas att de amerikanska bolagen är duktiga på att sänka investerarnas förväntningar inför rapporterna för att sedan komfortabelt slå dem. Det är normalt att runt 70 procent av bolagen rapporterar bättre än väntat. Vi ser inte att detta kommer att ändras under det tredje kvartalet.

Förra veckan kom en del statistik i USA som delvis bröt mot den lite tråkiga trenden under september. Det så kallade Non-manufacturing ISM, ett index som speglar nuläge och förväntningar hos inköpschefer i branscher utanför tillverkningssektorn, kom in klart bättre än förväntat. Den mycket uppmärksammade arbetsmarknadsstatistiken Non-farm Payrolls landade ungefär på förväntningarna. Sammantaget tyder det på att den amerikanska ekonomin tuggar på och att september, som säsongsmässigt ofta är en svag månad, troligtvis inte var starten på en ny lågkonjunktur. 

Viktig för centralbanken

Att arbetsmarknaden är viktig för den ekonomiska utvecklingen är ingen nyhet. Den är även viktig för centralbankernas räntejusteringar. Den amerikanska centralbanken, Federal Reserve, tittar i sin analys på ett bredare mått på arbetsmarknaden än ovan nämnda Payrolls. Måttet kallas Labor Market Condition Index, LMCI, och består av 19 olika indikatorer som vägs samman för att ge en mer nyanserad bild. 

Även om de enskilda månadsvärdena varierar kraftigt så är årstrenden ganska dyster sedan två år. Genom historien har det visat sig att när tolvmånaderstrenden faller under noll ökar risken för en recession. Det sker inte varje gång och det innebär inte heller att recessionen är alldeles runt hörnet, men det är en signal vi håller uppsikt på. På onsdag får vi se hur utvecklingen var i september. 

 

Senaste blogginlägg av investeringsbloggen

Marknadssyn: Det politiska trycket ökar

Börs och investeringar Investeringsbloggen

Vår chefsstrateg Michael Livijn reder ut begreppen kring investeringsstrategin för juni och om talesättet att man bör hålla sig undan sommarbörsen har någon...

Marknadssyn: Oroliga vatten

Börs och investeringar Investeringsbloggen

Vår chefsstrateg Michael Livijn diskuterar bland annat företagens vinster och uteblivna kursreaktioner i investeringsstrategin för maj 2018

Marknadssyn: Dragkamp mellan rädsla och girighet

Börs och investeringar Investeringsbloggen

Vår chefsstrateg Michael Livijn diskuterar ändringarna i investeringsstrategin för april 2018.

Marknadssyn: Inte bara enkelriktat

Börs och investeringar Investeringsbloggen

Vår chefsstrateg Michael Livijn diskuterar hur investerarna ska förhålla sig efter turbulensen på marknaden i februari.

Från molnfri himmel till börsfrossa

Börs och investeringar Investeringsbloggen

Vår chefsstrateg Michael Livijn bloggar kring om det finns fog för svängningen i sentimentet på marknaden