Världen lär inte gå under den här gången heller

16-10-18 16:46 | Börs och investeringar | Investeringsbloggen

Svarta rubriker i anslutning till olika politiska händelser saknas sannerligen inte för närvarande. Det är ju något av att sparka in en öppen hangardörr att påstå att presidentvalet i USA röner en del uppmärksamhet. Så även i Sverige. Uppmärksamheten får näring av att tonläget i årets kampanj, och sättet kampanjandet bedrivs på, är minst sagt uppskruvat.

Samtidigt fortsätter spekulationerna kring en eventuell hård Brexit. Frågan är vad en hård Brexit är? Som europeiska rådets ordförande Donald Tusk uttryckte det, antingen är det ingen Brexit alls eller så är det en hård Brexit. Antingen är man med eller inte. Vi tar inte ställning i den diskussionen. Vi konstaterar dock att det ”hold”-läge som rått på marknaden sedan början av juli nu kan vara över och att den politiska risken ökar framöver.

Rörelsen i det brittiska pundet är om inte annat en indikation på att det finns en del fjärilar i magen hos investerarna. 

Gemensamt för både det amerikanska valet och Brexit, utifrån ett marknadsperspektiv, är att de skapar osäkerhet.  Sant, tala om att slå in en öppen dörr! Men marknaden är faktiskt inte alltid så komplicerad. Osäkerheten kommer krypande lika säkert som en förkylning vid dagisstart i spåren av de flesta politiska händelser som når en viss höjd rubrikmässigt. 

Även om historien inte ska användas som absolut guide har ändå många högprofilerade event faktiskt rett ut sig utan att världen stannade. På något sätt har vi (och marknaden) en tendens att anpassa oss, även till nya politiska förutsättningar. Och nya förutsättningar kommer att fortsätta att komma. Det är liksom lite poängen med att allmänna val hålls. Nästa år kommer att bjuda på ytterligare en spännande valkalender, speciellt i Europa. Så politiken som störande moment kommer inte att försvinna i första taget. 

Hur kan man då förhålla sig till ovanstående osäkerhetsfaktorer? Vår syn vad gäller presidentvalet i USA är att det skulle bli mer skakiga marknader vid en Trump-seger, givet den något spretiga politiska agenda han hittills fört fram. En Clinton-vinst innebär troligen ”business as usual” eller en svagt positiv reaktion. 

En liten brasklapp här är att med tanke på den medvind Clinton verkar ha för tillfället finns en risk att marknaden börjar prisa in en seger, för att sedan bli ordentligt negativt överraskad om Trump faktiskt skulle ta hem det. För att återknyta till Storbritannien var det inte många som hade Brexit som huvudscenario. 

Fast å andra sidan, världen slutade inte att snurra den gången heller. 

Senaste blogginlägg av investeringsbloggen

Vikten av att förbli investerad

Börs och investeringar Investeringsbloggen

Investeringsstrategen Irene Mastelli går i en serie bloggar igenom vad som kännetecknar en investering som har förutsättningar att lyckas.

Marknadssyn: Det politiska trycket ökar

Börs och investeringar Investeringsbloggen

Vår chefsstrateg Michael Livijn reder ut begreppen kring investeringsstrategin för juni och om talesättet att man bör hålla sig undan sommarbörsen har någon...

Marknadssyn: Oroliga vatten

Börs och investeringar Investeringsbloggen

Vår chefsstrateg Michael Livijn diskuterar bland annat företagens vinster och uteblivna kursreaktioner i investeringsstrategin för maj 2018

Marknadssyn: Dragkamp mellan rädsla och girighet

Börs och investeringar Investeringsbloggen

Vår chefsstrateg Michael Livijn diskuterar ändringarna i investeringsstrategin för april 2018.

Marknadssyn: Inte bara enkelriktat

Börs och investeringar Investeringsbloggen

Vår chefsstrateg Michael Livijn diskuterar hur investerarna ska förhålla sig efter turbulensen på marknaden i februari.