Riksbanken och de vises sten

Erik Nordenskjöld, investeringsstrateg
16-10-25 11:47 | Börs och investeringar | Investeringsbloggen

På torsdag är det dags för Riksbanken att meddela sitt penningpolitiska budskap. Efter den svaga inflationsutvecklingen i september tror de flesta bedömare att det blir mer ved på den svårflirtade inflationsbrasan i form av mer minusränta och mer obligationsköp. Likt Don Quijote och Sancho Panza kämpar Stefan Ingves och hans vice riksbankschefer vidare mot priser som vägrar stiga. 

Det enda som stiger är utlåningen till hushållen, nya siffror kommer från Statistiska Centralbyrån samtidigt som Riksbanken, och med den bostadspriserna. Det ter sig som om Riksbankens ved hamnar på fel brasa.

I den pomperipossamarknad, för att låna Astrid Lindgrens beskrivning, som uppstått i minusräntan och obligationsköpens kölvatten, har svenska statsobligationer lyckat med det till synes omöjliga att förvandla en (1) procents ränta till sex procents avkastning hittills i år! Snacka om att pressa vatten ur en sten. 

Förlita sig på en större tok

Investerarna fortsätter att köpa obligationer som ger en garanterad förlust, det vill säga till negativ ränta, eftersom de tror att någon” större tok” (från engelskans greater fool) kommer att köpa dem till ett högre pris senare. Beteendet känns igen från till exempel tulpanlöksbubblan på 1600-talet, men också från investeringar i råvaror som guld. Investeraren får ingen ränta utan förlitar sig på en större tok. En strategi som fungerar så länge den fungerar och när den största token, Riksbanken, fortsätter att köpa obligationer utan tanke på avkastning, kommer den att fungera ett tag till. 

Genom sitt beteende har Riksbanken avskaffat räntan och förvandlat statsobligationer till guld. 

Trots att jakten på de vises sten, som förvandlar oädla föremål till guld, pågått i århundraden är det osannolikt att den jakten någonsin kommer att lyckas. Även om det temporärt kan tyckas som om riksbanksdirektionen lyckats med vad alla alkemister genom historien misslyckats med, är det osannolikt att det är sant. Förr eller senare kommer verkligheten ikapp och när Riksbanken tappar intresset för statsobligationerna kommer guldet att förvandlas till spararens Svarte Petter.

Se men inte röra

Även om det är ett intressant skådespel som försiggår bland väderkvarnarna på Brunkebergsåsen är det inget jag vill delta i utan betraktar det hellre från läktarplats. Vi har därför sedan länge en undervikt mot svenska statsobligationer i vår investeringsstrategi och letar avkastning annorstädes.

Senaste blogginlägg av investeringsbloggen

Marknadssyn: Oroliga vatten

Börs och investeringar Investeringsbloggen

Vår chefsstrateg Michael Livijn diskuterar bland annat företagens vinster och uteblivna kursreaktioner i investeringsstrategin för maj 2018

Marknadssyn: Dragkamp mellan rädsla och girighet

Börs och investeringar Investeringsbloggen

Vår chefsstrateg Michael Livijn diskuterar ändringarna i investeringsstrategin för april 2018.

Marknadssyn: Inte bara enkelriktat

Börs och investeringar Investeringsbloggen

Vår chefsstrateg Michael Livijn diskuterar hur investerarna ska förhålla sig efter turbulensen på marknaden i februari.

Från molnfri himmel till börsfrossa

Börs och investeringar Investeringsbloggen

Vår chefsstrateg Michael Livijn bloggar kring om det finns fog för svängningen i sentimentet på marknaden

Marknadssyn: Njut av resan

Börs och investeringar Investeringsbloggen

Vår chefsstrateg Michael Livijn presenterar allokeringsstrategin för februari och gör en förändring på räntesidan