När rubrikerna stjäl rubrikerna

16-12-20 12:47 | Börs och investeringar | Investeringsbloggen

Ingen kan väl ha missat att valet av Donald Trump till Amerikas nästa president har satt fart på marknaderna. Framför allt satte det fart på räntemarknaderna.

Analyserna, eller snarare efterhandsförklaringarna, har handlat om att den expansiva finanspolitiken och satsningarna på infrastruktur kommer att lyfta både tillväxt och inflation. På samma sätt som de flesta förståsigpåare före presidentvalet var samstämmiga om att Donald Trump i Vita huset skulle innebära ekonomiskt moras och fallande räntor, är de idag rörande överens om att det motsatta egentligen är fullt naturligt.

De kraftigt stigande räntorna som vi kunnat observera under hösten fungerar sålunda som ett tydligt bevis på att det senare är sant.

För investeraren är det inte lätt att veta hur hen ska positionera sig för att vara med där värdeutvecklingen är den bästa. I vår investeringsstrategi har vi undvikit att försöka gissa utfall av politiska händelser. Politiken tenderar att få stort rubrikutrymme och stora rubriker ger sken av att det är viktigt. För investeraren är det inte viktigt. Istället är det utvecklingen av makroekonomin, tillväxten i vinsterna och tillgångarnas värdering som har betydelse. De här faktorerna kommer att påverka investeringarna mer över tid.

”The Donald” och ränteutvecklingen

Återvänder vi till ränteutvecklingen så har det pågått en gradvis scenförändring sedan halvårsskiftet. De amerikanska statsobligationsräntorna nådde sin botten i efterdyningen av EU-omröstningen i Storbritannien. Från första veckan i juli har räntorna sakta men säkert stigit från 1,5 procent till 2,5 procent. En ganska imponerade resa med tanke på att räntorna har fallit mer eller mindre oavbrutet de senaste 35 åren.

Det som fångar rubrikerna är presidentvalet och visst påverkade valet av ”The Donald” ränteutvecklingen. Effekten var dock mer ett hack i kurvan än ett paradigmskifte och den förbättrade ekonomiska utvecklingen i USA, stigande bolagsvinster och hoppfullare konjunkturutveckling globalt har drivit upp räntorna i bakgrunden under en längre tid. De tre dagar som det tog marknaden att smälta valresultatet, då räntorna rusade uppåt, utgör endast en tredjedel av ovan nämnda ränteutveckling och faktum är att hälften av höstens ränteuppgång kom före valet.

Bortser vi ifrån ”val-hacket” så visar räntorna upp en mycket stabil och tydligt stigande trend under årets andra halvår. Räntorna har stigit, både med och utan Donald Trump.

I vår investeringsstrategi försöker vi titta förbi rubrikerna och följa utvecklingen som faktiskt har betydelse för investeringarna. Bättre ekonomisk utveckling och stigande vinster får oss att övervikta aktier. Låga, stigande räntor, vilket urholkar värdet på obligationer*, gör att vi underviktar långa räntor i allmänhet och statsobligationer i synnerhet. De stigande räntorna ser ut att vara här för att stanna.

För att lyckas som investerare gäller det att se bakom rubrikerna och fokusera på det som påverkar värdeutvecklingen i investeringarna.

*Osäker på hur det här med obligationer fungerar? Håll utkik efter Eriks blogg i ämnet när vi kommer in i 2017.

Senaste blogginlägg av investeringsbloggen

Marknadssyn: Oroliga vatten

Börs och investeringar Investeringsbloggen

Vår chefsstrateg Michael Livijn diskuterar bland annat företagens vinster och uteblivna kursreaktioner i investeringsstrategin för maj 2018

Marknadssyn: Dragkamp mellan rädsla och girighet

Börs och investeringar Investeringsbloggen

Vår chefsstrateg Michael Livijn diskuterar ändringarna i investeringsstrategin för april 2018.

Marknadssyn: Inte bara enkelriktat

Börs och investeringar Investeringsbloggen

Vår chefsstrateg Michael Livijn diskuterar hur investerarna ska förhålla sig efter turbulensen på marknaden i februari.

Från molnfri himmel till börsfrossa

Börs och investeringar Investeringsbloggen

Vår chefsstrateg Michael Livijn bloggar kring om det finns fog för svängningen i sentimentet på marknaden

Marknadssyn: Njut av resan

Börs och investeringar Investeringsbloggen

Vår chefsstrateg Michael Livijn presenterar allokeringsstrategin för februari och gör en förändring på räntesidan