Marknadssyn: Du sköna nya värld

17-01-31 14:19 | Börs och investeringar | Investeringsbloggen

Marknaden, och för den delen resten av världen, har på sistone nästan enbart varit fokuserade på Donald J. Trump och hans förehavanden. Dock finns det faktiskt även andra drivkrafter som förtjänar en del uppmärksamhet, skriver våra investeringsstrateger i sin allokeringsstrategi för februari.

Ekonomiskt går världen hyggligt, och utsikterna ser faktiskt ganska ljusa ut för 2017, skriver de. Om återhämtningen sedan finanskrisen benämnts som ”muddling through” så ser strategerna nu att en expansionsfas, en ”muddling through +”, ligger i korten.

Läs mer om det och om den förändrade synen på Europa i strategin för februari (pdf, 1 MB).

Senaste bloggar Investeringsbloggen

Marknadssyn: Gott nytt aktieår?

Börs och investeringar Investeringsbloggen

Marknadssyn: 2018 - ännu ett bra år?

Börs och investeringar Investeringsbloggen

Våra investeringsstrateger presenterar allokeringsstrategin för december 2017.

Marknadssyn: Lätta på gasen

Börs och investeringar Investeringsbloggen

Erik Nordenskjöld, investeringsstrateg på Nordea, diskuterar hur han och hans strateg-kollegor tycker att investerare ska allokera sina tillgångar under nove...

Marknadssyn: Ignorera bruset

Börs och investeringar Investeringsbloggen

Vår chefsstrateg Michael Livijn om hur investerare ska förhålla sig till geopolitiska händelser när den underliggande ekonomin är stark

Uppgången har mer att ge

Börs och investeringar Investeringsbloggen

Vår chefsstrateg Michael Livijn presenterar strategin för september och diskuterar bland annat hur investerarna ska förhålla sig till den uppförsbacke som de...