Alternativa investeringar som alternativ

Kristian Peeker
17-02-08 11:00 | Börs och investeringar | Investeringsbloggen

Investeringar i fastigheter, råvaror och hedgefonder anses allmänt som riskfyllt. Betyder det att vi som investerare ska undvika dem? Inte nödvändigtvis.

Att risk driver avkastning i investeringar är fundamentalt för den som vill få sina pengar att växa. Viktigt att komma ihåg är dock att inte alla sorters risk ger avkastning. Bara det vi kallar riskpremier får på sikt pengarna att växa mer än den riskfria räntan. Traditionellt innebär det riskpremier från aktie- och ränterisk.

Under senare tid, påskyndat av den negativa riskfria räntan, har alternativa riskpremier blivit allt mer populärt. Som namnet antyder är de alternativ till de mer traditionella riskpremierna i aktier och räntor. 

För en investerare är de snarare kompletterande riskpremier än alternativ eftersom de kompletterar aktier och räntor på ett förtjänstfullt sätt. Hit räknar vi riskpremierna som finns i fastigheter, råvaror och hedgefonder. De skapar värde över tiden för investeraren. Dessutom har de fördelen att de inte nödvändigtvis skapar värdet samtidigt som aktier eller räntor gör det. Med rätt sammansättning kan de minska den sammantagna risken i investeringarna utan att påverka den förväntade avkastningen.

Alternativ till ränta

I en värld med negativ riskfri ränta och väldigt låga räntor i övrigt blir det svårt att få positiv avkastning utan att köpa aktier. För investeraren som inte gillar risken i aktier kan de alternativa riskpremierna som hedgefonder med låg risk vara ett attraktivt alternativ för att skapa värdetillväxt med mindre risk. Eftersom hedgefonder är ett mycket vitt begrepp gäller det att välja med omsorg. En fond som kombinerar stor geografisk spridning med flera olika marknader och strategier är en bra start.

En fond som ger avkastning som en aktiemarknad ger också risk som aktier och är inget bra alternativ till ränteplaceringar.

Alternativa investeringar kan tyckas vara en djungel med många olika varianter och risknivåer. Det är dock en djungel vi tycker att man ska vara i. I alla fall med en del av sina investeringar. Särskilt i dagens lågräntevärld.

Senaste blogginlägg av investeringsbloggen

Vikten av att förbli investerad

Börs och investeringar Investeringsbloggen

Investeringsstrategen Irene Mastelli går i en serie bloggar igenom vad som kännetecknar en investering som har förutsättningar att lyckas.

Marknadssyn: Det politiska trycket ökar

Börs och investeringar Investeringsbloggen

Vår chefsstrateg Michael Livijn reder ut begreppen kring investeringsstrategin för juni och om talesättet att man bör hålla sig undan sommarbörsen har någon...

Marknadssyn: Oroliga vatten

Börs och investeringar Investeringsbloggen

Vår chefsstrateg Michael Livijn diskuterar bland annat företagens vinster och uteblivna kursreaktioner i investeringsstrategin för maj 2018

Marknadssyn: Dragkamp mellan rädsla och girighet

Börs och investeringar Investeringsbloggen

Vår chefsstrateg Michael Livijn diskuterar ändringarna i investeringsstrategin för april 2018.

Marknadssyn: Inte bara enkelriktat

Börs och investeringar Investeringsbloggen

Vår chefsstrateg Michael Livijn diskuterar hur investerarna ska förhålla sig efter turbulensen på marknaden i februari.