Morsning och goodbye?

Michael Livijn
17-02-14 11:15 | Börs och investeringar | Investeringsbloggen

Den allestädes närvarande ”Trump-traden”, alltså fortsatt stigande marknader, har blivit alltmer ifrågasatt på sistone. Kanske inte så överraskande eftersom stora delar av januari var ett sluttande plan för globala aktier. Är det redan läge att ta ned risken?

Det mediala fokus som varit på Trump har till stora delar kretsat kring andra delar av politiken än de som marknaden vill ha större klarhet i, som skattefrågan, infrastruktursatsningarna och regleringar. Visst, fokus har legat på vad många, inklusive vi själva, sett som en av riskerna med den nya administrationen i USA, nämligen handeln. Även om inget substantiellt lagts fram i policy-väg har ändå oron haft överhanden. Potentiella förslag har i stora drag setts som negativa för den globala handeln, och därmed för tillväxten.

Kort sagt, en inledande eufori har förbytts till ett mer avvaktande förhållningssätt från marknadens sida.

Samtidigt handlar inte allt om Trump, vilket vi fört fram ett flertal gånger. Vi anser att vårt huvudscenario, med en något bättre fart i den globala ekonomin, fortsatt ger hyggliga förutsättningar åt riskfyllda tillgångar i allmänhet och aktier i synnerhet. Vinsterna är ett annat starkt argument, som bekräftas av fjärde kvartalets rapportering. Övervikten i aktier ligger fast. Sant, en del av detta scenario är redan inprisat via det inledande rallyt efter presidentvalet i USA, då globala aktier steg med 7,5 procent fram till den 20 december. Idag är uppgången 5 procent, fortfarande en hygglig avkastning på så pass kort tid.

Vinsterna i fokus

Vinsterna är dock nyckeln till hur framtiden artar sig för globala aktier eftersom värderingen på sina håll, främst i USA, är något utsträckt. Vår syn är att vinstrecessionen är bruten och att vi kommer att få se en vinsttillväxt som ligger klart över de senaste årens skrala resultat.

Vägen framåt kommer knappast att vara spikrak. På samma sätt som Trump (ständigt denne Trump!) möjligen haft en avkylande effekt på marknaden under januari blev det fart åt andra hållet i slutet av förra veckan efter en kommentar kring just ett förslag om ett nytt skattepaket. Politik kan påverka, framförallt på kort sikt!

Vi väntar oss fortsatt oljud under våren i form av diverse val i Europa, något som vi definitivt kommer att återkomma till. Den underliggande trenden talar ändå för att det finns mer att ge i detta snart 7-åriga aktierally. Vi väntar med att säga adjö.

Senaste blogginlägg av investeringsbloggen

Marknadssyn: Balansakt

Börs och investeringar Investeringsbloggen

Inför juli 2018 gör våra investeringsstrateger förändringar i allokeringsstrategin och tar ned risken något. Läs mer om vad det innebär i månadens Marknadssyn.

Vikten av att förbli investerad

Börs och investeringar Investeringsbloggen

Investeringsstrategen Irene Mastelli går i en serie bloggar igenom vad som kännetecknar en investering som har förutsättningar att lyckas.

Marknadssyn: Det politiska trycket ökar

Börs och investeringar Investeringsbloggen

Vår chefsstrateg Michael Livijn reder ut begreppen kring investeringsstrategin för juni och om talesättet att man bör hålla sig undan sommarbörsen har någon...

Marknadssyn: Oroliga vatten

Börs och investeringar Investeringsbloggen

Vår chefsstrateg Michael Livijn diskuterar bland annat företagens vinster och uteblivna kursreaktioner i investeringsstrategin för maj 2018

Marknadssyn: Dragkamp mellan rädsla och girighet

Börs och investeringar Investeringsbloggen

Vår chefsstrateg Michael Livijn diskuterar ändringarna i investeringsstrategin för april 2018.