Marknadssyn: 2018 - ännu ett bra år?

Erik Nordenskjöld och Michael Livijn
17-11-30 11:43 | Börs och investeringar | Investeringsbloggen

När 2017 nu går mot sitt slut visar en snabb tillbakablick att det i stora drag varit ett mycket bra investeringsår. Hittills är globala aktier upp en bit över 10 procent och många kreditslag ligger inte långt efter. Det är bara tillgångar med låg risk, som statsobligationer och kontanter, som inte gett någon avkastning.

Mest intressant är dock, som vanligt, framtiden. I strategin för december gör våra investeringsstrateger en förändring i portföljen på aktiesidan. Du kan läsa mer om den förändringen i Marknadssynen för december (pdf, 808 KB). Hör även vår chefsstrateg Michael Livijn diskutera förväntningarna på årets sista månad och på 2018.

Senaste blogginlägg av investeringsbloggen

Marknadssyn: Balansakt

Börs och investeringar Investeringsbloggen

Inför juli 2018 gör våra investeringsstrateger förändringar i allokeringsstrategin och tar ned risken något. Läs mer om vad det innebär i månadens Marknadssyn.

Vikten av att förbli investerad

Börs och investeringar Investeringsbloggen

Investeringsstrategen Irene Mastelli går i en serie bloggar igenom vad som kännetecknar en investering som har förutsättningar att lyckas.

Marknadssyn: Det politiska trycket ökar

Börs och investeringar Investeringsbloggen

Vår chefsstrateg Michael Livijn reder ut begreppen kring investeringsstrategin för juni och om talesättet att man bör hålla sig undan sommarbörsen har någon...

Marknadssyn: Oroliga vatten

Börs och investeringar Investeringsbloggen

Vår chefsstrateg Michael Livijn diskuterar bland annat företagens vinster och uteblivna kursreaktioner i investeringsstrategin för maj 2018

Marknadssyn: Dragkamp mellan rädsla och girighet

Börs och investeringar Investeringsbloggen

Vår chefsstrateg Michael Livijn diskuterar ändringarna i investeringsstrategin för april 2018.

Investeringsbloggen

Working man and woman in markets

Välkommen till Investeringsbloggen! Här bloggar Nordeas investeringsstrateger om allt som påverkar de finansiella marknaderna och om hur de ser på olika typer av investeringar.

Du som är kund kan läsa fler investeringstips här