Marknadssyn: 2018 - ännu ett bra år?

Erik Nordenskjöld och Michael Livijn
17-11-30 11:43 | Börs och investeringar | Investeringsbloggen

När 2017 nu går mot sitt slut visar en snabb tillbakablick att det i stora drag varit ett mycket bra investeringsår. Hittills är globala aktier upp en bit över 10 procent och många kreditslag ligger inte långt efter. Det är bara tillgångar med låg risk, som statsobligationer och kontanter, som inte gett någon avkastning.

Mest intressant är dock, som vanligt, framtiden. I strategin för december gör våra investeringsstrateger en förändring i portföljen på aktiesidan. Du kan läsa mer om den förändringen i Marknadssynen för december (pdf, 808 KB). Hör även vår chefsstrateg Michael Livijn diskutera förväntningarna på årets sista månad och på 2018.

Senaste blogginlägg av investeringsbloggen

Visar 5 av 82 resultat

Marknadssyn: På spåret

Investeringsbloggen

Vår chefsstrateg Michael Livijn om vad vi kan förvänta oss av oktober och hur det påverkar allokeringen

Marknadssyn: Upptrenden är intakt

Börs och investeringar Investeringsbloggen

Nordeas investeringsstrateger om hur de ser på riskbilden inför hösten och hur en investerare bör agera

Vikten av att förbli investerad - del II

Börs och investeringar Investeringsbloggen

Investeringsstrategen Irene Mastelli fortsätter att blogga om vad som kännetecknar framgångsrika investeringar.

Marknadssyn: Fortsatt balansakt i augusti

Börs och investeringar Investeringsbloggen

Våra investeringsstrateger presenterar sin syn på marknadernas utveckling i augusti 2018.

Marknadssyn: Balansakt

Börs och investeringar Investeringsbloggen

Inför juli 2018 gör våra investeringsstrateger förändringar i allokeringsstrategin och tar ned risken något. Läs mer om vad det innebär i månadens Marknadssyn.

Visar 5 av 82 resultat

Investeringsbloggen

Working man and woman in markets

Välkommen till Investeringsbloggen! Här bloggar Nordeas investeringsstrateger om allt som påverkar de finansiella marknaderna och om hur de ser på olika typer av investeringar.

Du som är kund kan läsa fler investeringstips här