Marknadssyn: 2018 - ännu ett bra år?

Erik Nordenskjöld och Michael Livijn
17-11-30 11:43 | Börs och investeringar | Investeringsbloggen

När 2017 nu går mot sitt slut visar en snabb tillbakablick att det i stora drag varit ett mycket bra investeringsår. Hittills är globala aktier upp en bit över 10 procent och många kreditslag ligger inte långt efter. Det är bara tillgångar med låg risk, som statsobligationer och kontanter, som inte gett någon avkastning.

Mest intressant är dock, som vanligt, framtiden. I strategin för december gör våra investeringsstrateger en förändring i portföljen på aktiesidan. Du kan läsa mer om den förändringen i Marknadssynen för december (pdf, 808 KB). Hör även vår chefsstrateg Michael Livijn diskutera förväntningarna på årets sista månad och på 2018.

Senaste blogginlägg av investeringsbloggen

Marknadssyn: Lätta på gasen

Börs och investeringar Investeringsbloggen

Erik Nordenskjöld, investeringsstrateg på Nordea, diskuterar hur han och hans strateg-kollegor tycker att investerare ska allokera sina tillgångar under nove...

Marknadssyn: Ignorera bruset

Börs och investeringar Investeringsbloggen

Vår chefsstrateg Michael Livijn om hur investerare ska förhålla sig till geopolitiska händelser när den underliggande ekonomin är stark

Uppgången har mer att ge

Börs och investeringar Investeringsbloggen

Vår chefsstrateg Michael Livijn presenterar strategin för september och diskuterar bland annat hur investerarna ska förhålla sig till den uppförsbacke som de...

Starkt andrakvartal ger stöd åt globala aktier

Börs och investeringar Investeringsbloggen

Vår chefsstrateg Michael Livijn summerar andra kvartalets bolagsresultat och diskuterar vad de indikerar om framtiden

Investeringsbloggen

Working man and woman in markets

Välkommen till Investeringsbloggen! Här bloggar Nordeas investeringsstrateger om allt som påverkar de finansiella marknaderna och om hur de ser på olika typer av investeringar.

Du som är kund kan läsa fler investeringstips här