Marknadssyn: Fortsatt balansakt i augusti

Michael Livijn, chefsstrateg
18-08-03 13:37 | Börs och investeringar | Investeringsbloggen

Sommaren, åtminstone juli månad, bjöd inte bara på fantastiskt väder, utan även på en stabil uppgång på världens börser. Därmed har globala aktier avkastat drygt 10 procentenheter under 2018, ett i vår bok mycket starkt resultat. På räntesidan har det varit magrare, flertalet ränteslag ligger fortsatt kring ett nollresultat för året. 

Framöver ser vi att vårt grundscenario i huvudsak är intakt, men att det finns en del frågeställningar på risksidan. Den globala ekonomin stod för en positiv överraskning förra året, med en synkroniserad tillväxt över alla de stora regionerna. Även om tillväxten fortsätter i god takt så kan ett något sämre momentum skönjas. Europa är en region som bromsar in och några av tillväxtmarknaderna har heller inte levt upp till förväntningarna. USA har återtagit ledartröjan, drivet av skattesänkningar och expansiv finanspolitik, men det räcker inte för att driva hela den globala ekonomin. Kort sagt, vi ser en något mindre aktievänlig ekonomisk bakgrund. Lägger vi dessutom till det faktum att penningpolitiken rör sig i åtstramande riktning, framförallt i USA, ser vi att de ekonomiska förutsättningarna avtar.

Politik i alla dess former har också varit ett stående inslag under året. I de flesta fall är politiska event övergående, dock är handelsfriktionerna som blossat upp de senaste månaderna mer av en reell risk. Än så länge påverkar inte de föreslagna och implementerade tullarna/tarifferna siffrorna på global nivå, men vid en fortsatt eskalering riskerar de att göra det. Framförallt via att det drabbar framtidsförväntningarna, och att både företag och konsumenter tar ett kliv tillbaka. Marknadsreaktionerna har varit slagiga, vilket kanske inte är så konstigt när det hela tiden kommer nya bud, och motbud, något som komplicerar bilden ytterligare. Vi räknar med att vi kommer att få se mer av handelsfrågan framöver.

Ett solitt stöd för aktier är vinsterna, som fortsätter att vara starka. Andra kvartalets rapportering följer upp det rekordstarka första kvartalets, framförallt i USA där företagen än en gång klart slår förväntningarna både på vinst och försäljning. Sentimentet, eller marknadens humör, har haft en svängig resa under året. I takt med att marknaden har kommit tillbaka efter fallet i februari/mars har också humöret förbättrats, men det är långt ifrån någon överoptimism. Investerarna har också tagit ett kliv tillbaka och minskat på exponeringen mot aktier, dock är det fortsatt överviktade i tillgångsslaget.  Säkra hamnar som USA ser också ökande inflöden. Även om juli varit en bra månad för aktier ser vi ändå att en viss slagighet kan prägla marknaden framöver, och vi rekommenderar fortsatt en neutral vikt i aktier. 

Vårt huvudscenario ser svagt stigande räntor, varför undervikten i långa räntor också ligger fast. Pengarna från denna undervikt parkerar vi i korta räntor, som därmed får rekommendationen övervikt.

Även den regionala aktiestrategin ligger fast, vilket innebär övervikt i amerikanska och kinesiska aktier kontra en undervikt i europeiska aktier samt neutral i Sverige och Japan. Vi anser inte att argumenten förändrats nämnvärt sedan förra månaden. Också på räntesidan är det oförändrat; övervikt i tillväxtmarknadsobligationer mot en undervikt i high yield, neutral i statsobligationer och investment grade.  

Läs mer om strategin för augusti här. (pdf, 1 MB)

Senaste blogginlägg av investeringsbloggen

Visar 5 av 86 resultat

Marknadssyn: Dominoeffekter

Börs och investeringar Investeringsbloggen

Nordea's investeringsstrateger har publicerat sin strategi för hur de anser att tillgångar bör allokeras under februari 2019.

Trump, trade war och twitter - rapport från USA

Börs och investeringar Investeringsbloggen

Vår chefsstrateg Michael Livijn är på sitt årliga besök på Wall Street där han träffar amerikanska kollegor och tar del av deras syn på marknadsutvecklingen.

Marknadssyn: Dragkamp

Börs och investeringar Investeringsbloggen

Nordea's investeringsstrateger summerar utvecklingen på aktie- och obligationsmarknaderna under året som gått och blickar fram mot 2019.

Marknadssyn: Spänn fast säkerhetsbältet

Börs och investeringar Investeringsbloggen

Chefsstrateg Michel Livijn om hur Nordeas investeringsstrateger ser på allokeringen av tillgångar under november 2018.

Marknadssyn: På spåret

Investeringsbloggen

Vår chefsstrateg Michael Livijn om vad vi kan förvänta oss av oktober och hur det påverkar allokeringen

Visar 5 av 86 resultat

Investeringsbloggen

Working man and woman in markets

Välkommen till Investeringsbloggen! Här bloggar Nordeas investeringsstrateger om allt som påverkar de finansiella marknaderna och om hur de ser på olika typer av investeringar.

Du som är kund kan läsa fler investeringstips här