Spaning från andra sidan tolvslaget

17-01-03 10:28 | Börs och investeringar | Investeringsbloggen

Avslutningen på investeringsåret blev en kort dags färd mot natt då rallyt som inleddes i och med det amerikanska valet fortsatte. Trots alla högprofilerade händelser under året blev det ett riktigt bra investeringsår, även om uppfattningen snarare är att det var ett besvärligt år. Nästan 20 procents avkastning i ett globalt aktieindex och mellan 5 och 15 procent på räntesidan (korta räntor undantaget) vittnar om att de fundamentala drivkrafterna ändå pekar åt rätt håll.

Politik i all ära, det är till syvende och sist den ekonomiska utvecklingen, bolagens vinster och värderingen av olika tillgångsslag som driver prissättningen.

Och när vi nu kliver in i 2017 gör vi det med en ganska positiv riktning i den globala ekonomin. Framförallt sedan förra sommaren har takten förbättrats från det ganska skrala utgångsläge som rådde i början av året. Återigen, det är inte fråga om någon tillväxtboom, men fullt tillräckligt för att ge stöd åt riskfyllda tillgångar. För aktier som tillgångsslag är vinsterna den absolut viktigaste drivkraften och på den fronten har de senaste två åren inte rosat marknaden, faktum är att vinsterna sjunkit under denna period.

Följaktligen har globala aktier haft en sidledes rörelse under samma period. Nu ser emellertid vinstutvecklingen ut att ha vänt, ett av de tyngsta skälen till att vi är positiva till aktier i vår strategi. Värderingsmässigt finns inte så mycket att tillägga, globala aktier handlas runt sitt historiska snitt, alltså varken billigt eller dyrt. Det innebär att vi inte ser värderingen som ett hinder för fortsatta uppgångar givet att vinstutvecklingen fortsätter att vara positiv. Vi behåller övervikten i aktier. Vi behåller även den regionala allokeringen, där samtliga regioner har vikten neutral.

Frågetecken på räntesidan

Vad gäller räntesidan är det mer av en öppen fråga om vilket värde som finns. Speciellt med tanke på de senaste månadernas ränteuppgång, som faktiskt inleddes redan i augusti. Oron för stigande räntor fick en extra skjuts efter Trumps valseger, på uppfattningen att tillväxten skulle ta fart ordentligt i USA. Vi är lite frågande till detta, men medger att den ekonomiska utvecklingen, Trump eller inte, sedan sommaren faktiskt motiverar lite högre räntor.

Vissa tecken på inflation och något stramare penningpolitik från Federal Reserve är också pusselbitar i ränteutvecklingen. Vår syn är att det finns utrymme för högre räntor, men att de skulle stiga kraftigt i det korta perspektivet är vi mer tveksamma till. Nivåerna är fortsatt låga, varför även små ökningar i räntorna utmanar avkastningen i framförallt de säkrare obligationstyperna.

Vi behåller därför undervikten i långa räntor relativt aktier, och även undervikten inom långa räntor i statsobligationer. För att få en ränta värd namnet krävs risktagande och vi ser bättre värde i tillväxtmarknadsobligationer, som också behåller sin övervikt inom långa räntor. 

Senaste bloggar Investeringsbloggen

Vikten av att förbli investerad

Börs och investeringar Investeringsbloggen

Investeringsstrategen Irene Mastelli går i en serie bloggar igenom vad som kännetecknar en investering som har förutsättningar att lyckas.

Marknadssyn: Det politiska trycket ökar

Börs och investeringar Investeringsbloggen

Vår chefsstrateg Michael Livijn reder ut begreppen kring investeringsstrategin för juni och om talesättet att man bör hålla sig undan sommarbörsen har någon...

Marknadssyn: Oroliga vatten

Börs och investeringar Investeringsbloggen

Vår chefsstrateg Michael Livijn diskuterar bland annat företagens vinster och uteblivna kursreaktioner i investeringsstrategin för maj 2018

Marknadssyn: Dragkamp mellan rädsla och girighet

Börs och investeringar Investeringsbloggen

Vår chefsstrateg Michael Livijn diskuterar ändringarna i investeringsstrategin för april 2018.

Marknadssyn: Inte bara enkelriktat

Börs och investeringar Investeringsbloggen

Vår chefsstrateg Michael Livijn diskuterar hur investerarna ska förhålla sig efter turbulensen på marknaden i februari.