Marknadssyn - Emerging Value

17-03-31 9:13 | Börs och investeringar | Investeringsbloggen

Politiken väntas fortsätta föra oljud i april men det kommer att stanna vid just oljud tack vare underliggande styrka i ekonomin och förbättrade bolagsvinster. Våra investeringsstrateger fortsätter därför att övervikta aktier men gör en förändring i sin syn på vilka geografiska områden investeraren bör satsa på.

Läs strategin för april (pdf, 2 MB) och hör chefsstrategen Michael Livijns sammanfattning i videon.

Senaste blogginlägg av investeringsbloggen

Marknadssyn: Oroliga vatten

Börs och investeringar Investeringsbloggen

Vår chefsstrateg Michael Livijn diskuterar bland annat företagens vinster och uteblivna kursreaktioner i investeringsstrategin för maj 2018

Marknadssyn: Dragkamp mellan rädsla och girighet

Börs och investeringar Investeringsbloggen

Vår chefsstrateg Michael Livijn diskuterar ändringarna i investeringsstrategin för april 2018.

Marknadssyn: Inte bara enkelriktat

Börs och investeringar Investeringsbloggen

Vår chefsstrateg Michael Livijn diskuterar hur investerarna ska förhålla sig efter turbulensen på marknaden i februari.

Från molnfri himmel till börsfrossa

Börs och investeringar Investeringsbloggen

Vår chefsstrateg Michael Livijn bloggar kring om det finns fog för svängningen i sentimentet på marknaden

Marknadssyn: Njut av resan

Börs och investeringar Investeringsbloggen

Vår chefsstrateg Michael Livijn presenterar allokeringsstrategin för februari och gör en förändring på räntesidan