Marknadssyn - Emerging Value

17-03-31 9:13 | Börs och investeringar | Investeringsbloggen

Politiken väntas fortsätta föra oljud i april men det kommer att stanna vid just oljud tack vare underliggande styrka i ekonomin och förbättrade bolagsvinster. Våra investeringsstrateger fortsätter därför att övervikta aktier men gör en förändring i sin syn på vilka geografiska områden investeraren bör satsa på.

Läs strategin för april (pdf, 2 MB) och hör chefsstrategen Michael Livijns sammanfattning i videon.

Senaste blogginlägg av investeringsbloggen

Marknadssyn: Gott nytt aktieår?

Börs och investeringar Investeringsbloggen

Marknadssyn: 2018 - ännu ett bra år?

Börs och investeringar Investeringsbloggen

Våra investeringsstrateger presenterar allokeringsstrategin för december 2017.

Marknadssyn: Lätta på gasen

Börs och investeringar Investeringsbloggen

Erik Nordenskjöld, investeringsstrateg på Nordea, diskuterar hur han och hans strateg-kollegor tycker att investerare ska allokera sina tillgångar under nove...

Marknadssyn: Ignorera bruset

Börs och investeringar Investeringsbloggen

Vår chefsstrateg Michael Livijn om hur investerare ska förhålla sig till geopolitiska händelser när den underliggande ekonomin är stark

Uppgången har mer att ge

Börs och investeringar Investeringsbloggen

Vår chefsstrateg Michael Livijn presenterar strategin för september och diskuterar bland annat hur investerarna ska förhålla sig till den uppförsbacke som de...