Ännu en bra rapportsäsong i antågande

Michael Livijn, chefsstrateg
17-04-11 11:02 | Börs och investeringar | Investeringsbloggen

Första kvartalets rapportering i USA drar igång under denna vecka med ett antal av storbankerna i spetsen. Förväntningarna i marknaden ligger på att indexet S&P 500 ska öka vinsterna med 9 procent i årstakt, vilket motsvarar den största ökningen sedan det fjärde kvartalet 2011. Slår bolagen förväntningarna så som de brukar göra kan siffrorna bli ännu bättre, vilket såklart skulle vara ett starkt stöd för aktier.

Vinstestimaten har en tendens att revideras ned inför rapporteringen och detta kvartal är inget undantag i USA. Dock har andra regioner inte drabbats av det. Men, även om nedrevideringarna kommit har de varit mindre än snittet. Det antyder att vinstmomentum fortsatt är starkt i USA, men alltså ännu starkare på andra håll.

På samma sätt som estimaten revideras ned inför säsongen tenderar bolagen att slå dem när rapporteringen sedan sker. Ribban ligger dock troligen en bit högre för det första kvartalet då marknaden har prisat in en hel del optimism. ”Normalt” brukar bolagen slå förväntningarna med 2-4 procent, och skulle det bli så igen är det knappast troligt med någon större prisreaktion i kurserna. Vi rekommenderar att undervikta USA i vår regionala aktiestrategi, delvis på grund av lite mer motvind på vinstsidan.

Energipriserna lyfter sektorn

Energisektorn kommer att stå för det största bidraget, beroende på att energipriserna nu hämtat sig och är ungefär dubbelt så höga som för ett år sedan. Även IT-sektorn är på väg mot ett mycket bra kvartal och trots att siffrorna bleknar relativt energi är IT en stor del av index. Förbättrade vinster i denna sektor är också en signal om bättre utsikter framöver, då den står för en ökande andel av både hushållens och företagens investeringar.

Finans hamnar tvåa efter energi i vinsttillväxt och är den enda sektorn där vinstestimaten faktiskt revideras upp. Tre skäl ligger bakom. Ett starkt fjärde kvartal har ökat optimismen bland analytikerna, förväntningar på färre regleringar har hjälpt till och slutligen har intäkterna från investment banking varit höga.

Utebliven ny infrastruktur tynger

På tvärs med både inköpschefsindex och högre råvarupriser har material- och industrisektorerna sett de största nedrevideringarna av estimaten. Delvis beror det på en överdriven optimism kring snabba/stora investeringar i infrastruktur i och med Trumps tillträde. Dessutom har det positiva sentimentet ännu inte synts i verkliga investeringar, vilket drar ned för dessa bolag.

Uppsidan är förstås att det ger bättre utrymme att slå förväntningarna.

Sammantaget ser vi första kvartalet som positivt för risksentimentet. Fortsatta förbättringar på vinstsidan ska inte underskattas, det är den huvudsakliga drivkraften för aktier. I vår taktiska strategi är vi fortsatt överviktade aktier relativt långa räntor, och vinsterna är ett av huvudargumenten för vår positiva syn. 

Senaste blogginlägg av investeringsbloggen

Marknadssyn: Oroliga vatten

Börs och investeringar Investeringsbloggen

Vår chefsstrateg Michael Livijn diskuterar bland annat företagens vinster och uteblivna kursreaktioner i investeringsstrategin för maj 2018

Marknadssyn: Dragkamp mellan rädsla och girighet

Börs och investeringar Investeringsbloggen

Vår chefsstrateg Michael Livijn diskuterar ändringarna i investeringsstrategin för april 2018.

Marknadssyn: Inte bara enkelriktat

Börs och investeringar Investeringsbloggen

Vår chefsstrateg Michael Livijn diskuterar hur investerarna ska förhålla sig efter turbulensen på marknaden i februari.

Från molnfri himmel till börsfrossa

Börs och investeringar Investeringsbloggen

Vår chefsstrateg Michael Livijn bloggar kring om det finns fog för svängningen i sentimentet på marknaden

Marknadssyn: Njut av resan

Börs och investeringar Investeringsbloggen

Vår chefsstrateg Michael Livijn presenterar allokeringsstrategin för februari och gör en förändring på räntesidan