Politiken som förevändning

Erik Nordenskjöld, investeringsstrateg
17-05-23 14:44 | Börs och investeringar | Investeringsbloggen

Efter att världens aktiemarknader seglat med fulla segel på ett lugnt hav bröts plötsligt förtrollningen. En räcka politiska händelser fick i stället investerarna att börja tvivla på marknadens positiva framtidsutsikter. Eller var det bara ett svepskäl så att nervösa investerare skulle kunna sälja av lite för att inte riskera att bli sittande med Svarte Petter?

Att Donald Trumps impulsiva utspel skulle ställa till det för honom och hans politik kan knappast ha kommit som en överraskning. Snacket om riksrätt, och de påföljande analyserna om möjligheterna om att de ska ske, fick vågorna att plötsligt gå höga.

Till detta kommer korruptionsanklagelser mot den brasilianske presidenten Michel Temer, vilket fick den brasilianska börsen och valutan att falla som stenar. Att brasilianska politiker anklagas för korruption är snarare regel än undantag och bör på något sätt ligga i priset för brasilianska tillgångar. Betänk att Temers företrädare fick lämna sin post just på grund av korruptionsanklagelser.

Svängningar det naturliga

För den långsiktige investeraren är det inte någon ovanlighet att aktier, obligationer och valutor svänger i pris. Det är det naturliga och genom att kombinera olika tillgångsslag så kan vi anpassa hur mycket våra investeringar påverkas av marknadens vågor. Blir svängningarna för stora och hotar nattsömnen är vårt tips att justera den totala risken i portföljen, inte paniksälja det som faller just nu.

Ur ett tillbakablickande perspektiv så är det kanske inte så underligt att marknaden tappade lite fart. Det första kvartalets rapporter var urstarka, både vinster och försäljning stiger i rekordtakt och mycket mer än analytikerna förväntat sig. Det har fått marknaderna att stiga kraftigt, globala aktier var upp som mest 8 procent i mitten av maj. Samtidigt som nervositeten för ett aktiekursfall, mätt som VIX-indexet, nådde sin lägsta nivå sedan 2006 under innevarande månad.

Solskenet över investerarna var så starkt att även den mest positive investeraren började fundera på om det inte är lite för bra för att vara sant.  Just brasilianska aktier har dessutom gått som tåget sedan botten 2016. Före det senaste fallet var uppgången häpnadsveckande 150 procent! Väldigt få träd växer till himlen.

Knepigt att värdera aktier

I Bank of Americas undersökning av vad de globala investerarna ser som den största risken, framhålls just värderingen av aktier som det starkaste huvudbryet. I katt och råtta-leken om att sälja först, men inte för tidigt, blev det politiska skramlet och påföljande rubriker en passande förevändning för att minska på risken och sälja först.

Mer intressant är såklart att titta framåt. Vi tror inte att de politiska händelserna kommer att leda till någon genomgripande förändring för företagens möjligheter att tjäna pengar utan ser fortsatt ljust på den närmaste framtiden. Orosmoln och svängningar är något som hör marknaden till och bör inte föranleda ompositioneringar om de inte visar på trendbrott och att försvagningen kommer att fortgå. Vilket vi alltså inte ser i nuläget.

Senaste blogginlägg av investeringsbloggen

Marknadssyn: Det politiska trycket ökar

Börs och investeringar Investeringsbloggen

Vår chefsstrateg Michael Livijn reder ut begreppen kring investeringsstrategin för juni och om talesättet att man bör hålla sig undan sommarbörsen har någon...

Marknadssyn: Oroliga vatten

Börs och investeringar Investeringsbloggen

Vår chefsstrateg Michael Livijn diskuterar bland annat företagens vinster och uteblivna kursreaktioner i investeringsstrategin för maj 2018

Marknadssyn: Dragkamp mellan rädsla och girighet

Börs och investeringar Investeringsbloggen

Vår chefsstrateg Michael Livijn diskuterar ändringarna i investeringsstrategin för april 2018.

Marknadssyn: Inte bara enkelriktat

Börs och investeringar Investeringsbloggen

Vår chefsstrateg Michael Livijn diskuterar hur investerarna ska förhålla sig efter turbulensen på marknaden i februari.

Från molnfri himmel till börsfrossa

Börs och investeringar Investeringsbloggen

Vår chefsstrateg Michael Livijn bloggar kring om det finns fog för svängningen i sentimentet på marknaden