Marknadssyn: Låt solen skina - uppdaterad

17-07-31 9:08 | Börs och investeringar | Investeringsbloggen

När vi nu summerar drygt halva investeringsåret 2017 så ser det inte så tokigt ut. De flesta tillgångsslag, framförallt de riskfyllda, har haft en fin utveckling. Både globala aktier och mer riskfyllda krediter, som tillväxtmarknadsobligationer och high yield, har avkastat runt 4-5 procentenheter. Kort sagt, hittills ett bra år.

Att titta i backspegeln är dock meningslöst när det kommer till investeringar, oavsett utfallet. Fokus ska ligga framåt och vårt huvudscenario fortsätter att se ganska hyggligt ut. Läs hela marknadssynen i pdf här. (pdf, 2 MB) Efter en lång uppgång sedan finanskrisen 2008-9 börjar en del oro synas för att det nu är dags för en korrektion. Visserligen har aktier, framförallt svenska, haft en del motvind under juli men att en större nedgång ligger i korten ser vi inte som troligt. Vi väljer att titta på hur förutsättningarna ser ut framöver istället. 

Börjar vi i den ekonomiska änden har visserligen den accelerationsfas den globala ekonomin befunnit sig i sedan förra sommaren planat ut, framförallt drivet av en trögare utveckling i USA. Men, och det är ett viktigt men, nivån är långt ifrån dålig, både globalt och i USA. Bolagens vinster är definitivt ett starkt stöd, vår uppfattning är att den starka vinsttrenden som nu råder kommer att fortsätta under året, och en tvåsiffrig vinsttillväxt är inom räckhåll för helåret 2017. Värderingsmässigt kan man ha vissa invändningar men generellt är aktier knappast högt värderade. Däremot finns det en del frågetecken på obligationssidan. Både lågriskobligationer och vissa krediter handlas på nivåer där värdet måste ifrågasättas. Just de låga avkastningsmöjligheterna på räntesidan gör att investerarna fortsatt föredrar risk, och därmed aktier. Det gångna året har också varit ganska lugnt på aktiemarknaderna (trots alla rubriker!) med sjunkande volatilitet och faktiskt en stabil avkastning. Beteendet har till stora delar karaktäriserats av ”buy-the-dips”, tillfälliga svagheter har aldrig riktigt blommat ut då riskaptiten snabbt kommit tillbaka. Vi ser att denna trend troligen kommer att fortsätta. 

Vad skulle då kunna krascha festen? Inflationen, och i sin tur rädsla för att centralbankerna stramar åt kraftigt, är en risk, som till viss del hänger ihop med en annan, nämligen oljepriset. Och så länge oljan fortsätter att vara svag är det svårt att se några större inflationstendenser, speciellt som vi globalt inte har något större lönetryck. Kina är en annan perenn risk, men inte heller där är vi speciellt oroliga. Obalanserna är knappast okända och stimulanserna från förra året har hjälpt ekonomin att överraska på uppsidan även i år. Partikongressen i höst gör också att kineserna inte kommer att ta några risker i det korta perspektivet. 

Vi behåller därför vår preferens för risk, och rekommenderar därför fortsatt en övervikt i aktier relativt långa räntor, för 12:e månaden i rad. Inom aktier är vi mest positiva till Europa, följt av tillväxtmarknader, båda en övervikt. Finansieringen tas från USA och Japan, som följaktligen underviktas. På räntesidan ser vi mest värde i tillväxtmarknadsobligationer, både i lokal och hårdvaluta. Undervikter i statsobligationer samt high yield finansierar. 

Läs hela marknadssynen för augusti 2017. (pdf, 2 MB)

Senaste blogginlägg av investeringsbloggen

Vikten av att förbli investerad

Börs och investeringar Investeringsbloggen

Investeringsstrategen Irene Mastelli går i en serie bloggar igenom vad som kännetecknar en investering som har förutsättningar att lyckas.

Marknadssyn: Det politiska trycket ökar

Börs och investeringar Investeringsbloggen

Vår chefsstrateg Michael Livijn reder ut begreppen kring investeringsstrategin för juni och om talesättet att man bör hålla sig undan sommarbörsen har någon...

Marknadssyn: Oroliga vatten

Börs och investeringar Investeringsbloggen

Vår chefsstrateg Michael Livijn diskuterar bland annat företagens vinster och uteblivna kursreaktioner i investeringsstrategin för maj 2018

Marknadssyn: Dragkamp mellan rädsla och girighet

Börs och investeringar Investeringsbloggen

Vår chefsstrateg Michael Livijn diskuterar ändringarna i investeringsstrategin för april 2018.

Marknadssyn: Inte bara enkelriktat

Börs och investeringar Investeringsbloggen

Vår chefsstrateg Michael Livijn diskuterar hur investerarna ska förhålla sig efter turbulensen på marknaden i februari.