”Sverige har egentligen ingen bostadsbrist”

Andreas Wallström
17-08-01 15:25 | Om Nordea

Det pratas mycket i media om ”bostadsbrist” i Sverige idag, Nordeas chefsanalytiker och macro-ekonom Andreas Wallström är expert på just bostadspolitik och pratade på Nordeas seminarium under Stockholm Pride om att man istället kan se det som att vi har ett överskott av bostäder.  

 - Det är alltid svårt att uppskatta behovet av bostäder men rent statistiskt är det snarare så att det finns ett överskott av bostäder, därför att det idag finns fler bostäder än hushåll i Sverige. Inte heller har trångboddheten ökat nämnvärt utan ligger stadigt på runt 2-2,1 personer per hushåll. 

 - Svenska ungdomar flyttar heller inte hemifrån senare än i andra länder, tvärtom tidigare. Så i princip behöver vi inte bygga så mycket som vi gör nu. 

Wallström kan se att det finns likheter med den situation vi har i Sverige idag med den som rådde bland annat i Spanien och Danmark strax innan de länderna hamnade i en fastighetskrasch, då priserna sjönk kraftigt. 

 - Precis som i de länderna innan deras krasch byggs det väldigt intensivt just nu. Det oroar mig. 

Men han tror samtidigt inte att Sverige kommer att hamna i en fastighetskris med prisras. 

 - Det som talar emot en kris är det ränteläget vi har idag. Men riskerna har absolut ökat jämfört med för 2-3 år sedan. Det är en illusion att tro att vi ska kunna bygga bort de höga priserna som råder. Det som istället påverkar priserna är just räntorna. 

Med räntorna som vi har idag menar Wallström att priserna på bostäder tvärtom är för låga. Han målar upp exemplet om att räntorna skulle ligga på 10%, då skulle inte bostadsmarknaden vara lika het längre. Idag råder minusränta, och det ser ut som att låga räntor är något vi möjligen kan börja vänja oss vid. 

  - Riksbankens prognoser har länge varit att det kommer ske en höjning av räntorna nästa år, men det har inte hänt på flera år. Vi vet egentligen inte något alls om räntorna och sådana här prognoser tappar lite i värde när de aldrig slår in. Det råder så stor osäkerhet, om 4 år kanske vi har en ränta på 8%, ingen vet. 

Det finns också en enorm orättvisa i systemet då det gynnar de som redan äger bostäder men mer eller mindre stänger ute de som ska ta sig in på bostadsmarkanden och köpa sin första bostad.

 - Här kan man argumentera för att bostadspriserna faktiskt borde sjunka. Man kan vända på det här med fastighetskris idag och titta på vad som skulle hända om priserna faktiskt sjönk. OM du är ung idag, eller om du nyligen kom till Sverige, så önskar ju du att priserna faktiskt gick ner.  Man kan ställa sig frågan om vad som vore bäst för svensk ekonomi, om priserna gick upp eller ner? Det ställs ju på sin spets, ska den här orättvisan få fortsätta eller inte? 

Vill du lyssna på fler seminarier av Nordeas experter så är vi på Pride House i Stockholm hela veckan. 

 

Läs fler nyheter

Housing report

Nordea analyserar bostadstrenderna i Norden

Börs och investeringar Om Nordea

I en ny rapport analyserar Nordeas experter de viktigaste trenderna på bostadsmarknaden i varje nordiskt land, och siar om den framtida utvecklingen.

5 tips på hur du skyddar dig bäst på nätet

Samhällsansvar

Nordea har en hel enhet med specialister som arbetar med att öka tryggheten för våra kunder.

Gisele Mwepu

Gisele - entreprenören som uppnått sin dröm

Om Nordea

Gisele Mwepu är grundaren av finanstjänsteföretaget Okapi Finance, som nu är på väg att bli en av Afrikas mest använda finansiella tjänster.

Kvartalsrapporten: Fler och enklare banktjänster

Om Nordea

Den 26:e oktober presenterade Nordea resultatet för tredje kvartalet 2017.

Nordea och Tink i samarbete

Om Nordea

Nordea tecknar idag ett licensavtal med det svenska fintech-bolaget Tink