Är det dags för Europa 2017?

17-01-10 11:39 | Börs och investeringar | Investeringsbloggen

Europa har varit igenom sju besvikelser och åtta bedrövelser sedan finanskrisen. Regionen har kämpat med eurokris, dubbla recessioner, en banksektor under press och senast nu Brexit. Kapital har följaktligen lämnat, utflödena förra året var stadiga under hela året. Mot bakgrund av detta, finns det något som talar för Europa?

I vår strategi rekommenderar vi en neutral vikt, men det finns en del på den positiva sidan. Till detta hör det faktum att ekonomin går ganska bra. Europa kommer aldrig att bli en snabbväxande region, men dagens tillväxttakt på strax över 1 procent är faktiskt över vad som brukar anses vara den långsiktiga tillväxttakten.

Ekonomiska data fortsätter att överraska på uppsidan. Nu senast slog inköpschefsindex förväntningarna och utfallet blev det bästa sedan 2011. Ekonomin i sig är inget man investerar i, utan det sker oftast via aktiemarknaden. Därmed blir frågan snarare hur bolagen går, framförallt vinstmässigt.

Europa har släpat efter globala aktier vad gäller vinsterna sedan finanskrisen, och ganska kraftigt. Den senaste toppen för vinsterna skedde 2008, och globala aktier har klart passerat den. Europa ligger fortfarande runt 30 procent under föregående topp. Det innebär potential att komma tillbaka, men det gäller att leverera också.

Men med tanke på att vinsterna globalt nu verkar ha vänt uppåt, och att Europa också rapporterade ett starkt tredje kvartal, finns det visst hopp. På minussidan noterar vi den politiska osäkerheten, dels valkalendern under året, dels att förhandlingarna kring Brexit väntas dra igång under våren. Denna osäkerhet bidrar till att investerarna undviker Europa till viss del, trots att förutsättningarna rent fundamentalt ser ganska bra ut.

Ett starkt fjärde rapportkvartal kanske kan ändra på den uppfattningen! 

Senaste blogginlägg av investeringsbloggen

Från molnfri himmel till börsfrossa

Börs och investeringar Investeringsbloggen

Vår chefsstrateg Michael Livijn bloggar kring om det finns fog för svängningen i sentimentet på marknaden

Marknadssyn: Njut av resan

Börs och investeringar Investeringsbloggen

Vår chefsstrateg Michael Livijn presenterar allokeringsstrategin för februari och gör en förändring på räntesidan

Marknadssyn: Gott nytt aktieår?

Börs och investeringar Investeringsbloggen

Marknadssyn: 2018 - ännu ett bra år?

Börs och investeringar Investeringsbloggen

Våra investeringsstrateger presenterar allokeringsstrategin för december 2017.

Marknadssyn: Lätta på gasen

Börs och investeringar Investeringsbloggen

Erik Nordenskjöld, investeringsstrateg på Nordea, diskuterar hur han och hans strateg-kollegor tycker att investerare ska allokera sina tillgångar under nove...