Ränteskolan: Fem saker alla ränteplacerare bör veta

17-01-24 13:46 | Börs och investeringar | Investeringsbloggen

I slutet av förra året utlovade vi en skola för er som är nyfikna men osäkra på obligationer som investering. För den som inte gillar risken som investeringar i aktier innebär, är det räntor som gäller. Begreppet räntor är dock väldigt stort och spretigt och skillnaden i risk och avkastning kan vara monumental. I den första lektionen i Ränteskolan tar vi upp fem saker som alla som vill ha ränta på sina investeringar bör vara bekanta med:

1. Se till att få tillbaka pengarna

Ingen ränta i världen, nästan, kan kompensera för förlusten av det utlånade beloppet. Till skillnad från aktier, där det satsade beloppet kan öka, kommer räntespararen bara att få tillbaka det ursprungliga beloppet, plus ränta. Det gör att det krävs väldigt många vinnare för att kompensera för en enskild förlorare, som inte betalar tillbaka pengarna alls. Det är räntan som får sparandet att växa över tiden och hålet en konkurs lämnar efter sig tar lång tid att fylla.

2. Olika risk ger olika ränta

Den mest fundamentala skillnaden mellan olika ränteplaceringar, må så vara kontosparande eller obligationer i olika former som räntefonder, är framför allt sannolikheten för att pengarna inte ska återbetalas. Bästa förmågan att betala tillbaka pengarna har staten, eftersom de kan trycka pengar, och har därför den lägsta räntan. Allt eftersom risken för att pengarna inte ska betalas tillbaka ökar, ökar också räntan jämfört med staten. Lite högre risk än staten kallas Investment Grade. Det är företag och banker med mycket god kreditvärdighet. Bottenskiktet kallas High yield, vilket är företag och faktiskt även länder i tillväxtmarknaderna, som får betala en hög ränta på grund av den högre risken för konkurs. Högre ränta ger högre risk, men också större möjlighet att ta igen förluster och högre förväntad avkastning.

3. Ränta upp – Pris ner

Den bakvända sanningen som gäller på räntemarknaden är att om räntorna stiger så sjunker priset, det vill säga värdet på investeringarna. Anledningen är att när nya obligationer med högre ränta kommer ut måste de gamla, med samma risk men lägre ränta, reas ut för investerarna ska vilja ha dem. Eftersom det finns en uppsjö olika räntor behöver inte alla räntor röra sig i samma riktning. Den generella räntenivån speglas i alla obligationer. Till exempel är alla räntor lägre idag än de var på sjuttiotalet när inflationen rasade som värst. När nu inflationen kommer krypande igen så sakteligen, så stiger räntorna och priserna faller. Inte alla dock. High yield-räntorna fortsätter sjunka eftersom kreditrisken minskar när ekonomin går bättre. Lite snurrigt och bra att hålla i bakhuvudet.

4. Valutarisk, men bara ibland

Internationella aktier innebär valutaexponering. Det gäller inte internationella obligationer. Valutarisken tas bort eftersom den annars skulle störa svängningarna i avkastningen allt för mycket. Det innebär vidare att det inte går att köpa utländska obligationer för att komma åt högre räntor utomlands. Vi får leva med det ränteläge vi har i Sverige. Ett undantag är dock tillväxtmarknadsobligationer i lokal valuta. De ger precis som dito aktier full exponering mot valutasvängningarna. Det gör att de påminner mer om aktier än obligationer. Mer om det i en framtida bloggpost.

5. Rätt ränteplacering till rätt sparande

Den breda floran av alternativ gör möjligheterna oändliga. En sparare kan anpassa risknivån för att passa just sina egna syften med sparandet. Korta säkra räntor till sommarens semesterkassa och High yield och tillväxtmarknadsobligationer för långsiktig värdetillväxt. Kom ihåg att väldiversifierat vinner i längden och det gäller i synnerhet ränteinvesteringar, eftersom det viktigaste är att få tillbaka pengarna och minimera förlusten om det ändå skulle ske.

Senaste blogginlägg av investeringsbloggen

Visar 5 av 109 resultat

Marknadssyn: The House View – Depåstopp, update

Börs och investeringar Investeringsbloggen

De fullskaliga konsekvenserna av COVID-19 är svåra att överblicka vilket fortsatt skapar stor osäkerhet.

Guide till hållbara investeringar: Så gör du gott för både plånboken och planeten

Hållbarhet Investeringsbloggen

Intresset för hållbara investeringar har växt signifikant under det senaste årtiondet, skriver Eva Palmborg, chef för Sustainable Investments.

Marknadssyn: Depåstopp

Börs och investeringar Investeringsbloggen

Trots fortsatt oklarhet kring Covid-19:s påverkan på ekonomin har aktiemarknaden återhämtat nästan hela nedgången.

Marknadssyn: Svårnavigerat

Börs och investeringar Investeringsbloggen

Våra investeringsstrateger delar med sig av sin syn på hur investeringar kan allokeras under juni 2020.

Marknadssyn: Extrem balansakt

Börs och investeringar Investeringsbloggen

Volatilitet på marknaden och den stora osäkerheten om framtiden är centrala i maj månads Marknadssyn.

Visar 5 av 109 resultat