Marknadssyn: Det politiska trycket ökar

Michael Livijn, chefsstrateg
18-05-31 15:31 | Börs och investeringar | Investeringsbloggen

Efter den starka återhämtningen på världens aktiemarknader under april fortsatte den trenden under stora delar av maj. Avslutningen dominerades dock av att Italien kastades in i en politisk kris som i första hand slog mot italienska tillgångar, men även drabbade globala aktier.

Trots detta hamnade månaden ändå på plus, med en uppgång på drygt 1 procentenhet. På räntesidan innebar oron en viss tillbakagång för framförallt statsräntorna, vilket gynnade säkra obligationer. De flesta kreditobligationer tyngdes av den politiska oron i Europa.

Marknaden tenderar att domineras av den senaste händelsen och i nuläget handlar mycket om Italien. Läs mer om hur våra investeringsstrateger ser på allokeringen av tillgångar under juni i den nya Marknadssynen (pdf, 2 MB) och lyssna på vår chefsstrateg Michael Livijn i filmen.

Senaste blogginlägg av investeringsbloggen

Vikten av att förbli investerad - del II

Börs och investeringar Investeringsbloggen

Investeringsstrategen Irene Mastelli fortsätter att blogga om vad som kännetecknar framgångsrika investeringar.

Marknadssyn: Fortsatt balansakt i augusti

Börs och investeringar Investeringsbloggen

Våra investeringsstrateger presenterar sin syn på marknadernas utveckling i augusti 2018.

Marknadssyn: Balansakt

Börs och investeringar Investeringsbloggen

Inför juli 2018 gör våra investeringsstrateger förändringar i allokeringsstrategin och tar ned risken något. Läs mer om vad det innebär i månadens Marknadssyn.

Vikten av att förbli investerad

Börs och investeringar Investeringsbloggen

Investeringsstrategen Irene Mastelli går i en serie bloggar igenom vad som kännetecknar en investering som har förutsättningar att lyckas.

Investeringsbloggen

Working man and woman in markets

Välkommen till Investeringsbloggen! Här bloggar Nordeas investeringsstrateger om allt som påverkar de finansiella marknaderna och om hur de ser på olika typer av investeringar.

Du som är kund kan läsa fler investeringstips här