Marknadssyn: Det politiska trycket ökar

Michael Livijn, chefsstrateg
18-05-31 15:31 | Börs och investeringar | Investeringsbloggen

Efter den starka återhämtningen på världens aktiemarknader under april fortsatte den trenden under stora delar av maj. Avslutningen dominerades dock av att Italien kastades in i en politisk kris som i första hand slog mot italienska tillgångar, men även drabbade globala aktier.

Trots detta hamnade månaden ändå på plus, med en uppgång på drygt 1 procentenhet. På räntesidan innebar oron en viss tillbakagång för framförallt statsräntorna, vilket gynnade säkra obligationer. De flesta kreditobligationer tyngdes av den politiska oron i Europa.

Marknaden tenderar att domineras av den senaste händelsen och i nuläget handlar mycket om Italien. Läs mer om hur våra investeringsstrateger ser på allokeringen av tillgångar under juni i den nya Marknadssynen (pdf, 2 MB) och lyssna på vår chefsstrateg Michael Livijn i filmen.

Senaste blogginlägg av investeringsbloggen

Visar 5 av 85 resultat

Trump, trade war och twitter - rapport från USA

Börs och investeringar Investeringsbloggen

Vår chefsstrateg Michael Livijn är på sitt årliga besök på Wall Street där han träffar amerikanska kollegor och tar del av deras syn på marknadsutvecklingen.

Marknadssyn: Dragkamp

Börs och investeringar Investeringsbloggen

Nordea's investeringsstrateger summerar utvecklingen på aktie- och obligationsmarknaderna under året som gått och blickar fram mot 2019.

Marknadssyn: Spänn fast säkerhetsbältet

Börs och investeringar Investeringsbloggen

Chefsstrateg Michel Livijn om hur Nordeas investeringsstrateger ser på allokeringen av tillgångar under november 2018.

Marknadssyn: På spåret

Investeringsbloggen

Vår chefsstrateg Michael Livijn om vad vi kan förvänta oss av oktober och hur det påverkar allokeringen

Marknadssyn: Upptrenden är intakt

Börs och investeringar Investeringsbloggen

Nordeas investeringsstrateger om hur de ser på riskbilden inför hösten och hur en investerare bör agera

Visar 5 av 85 resultat

Investeringsbloggen

Working man and woman in markets

Välkommen till Investeringsbloggen! Här bloggar Nordeas investeringsstrateger om allt som påverkar de finansiella marknaderna och om hur de ser på olika typer av investeringar.

Du som är kund kan läsa fler investeringstips här