Marknadssyn: Det politiska trycket ökar

Michael Livijn, chefsstrateg
18-05-31 15:31 | Börs och investeringar | Investeringsbloggen

Efter den starka återhämtningen på världens aktiemarknader under april fortsatte den trenden under stora delar av maj. Avslutningen dominerades dock av att Italien kastades in i en politisk kris som i första hand slog mot italienska tillgångar, men även drabbade globala aktier.

Trots detta hamnade månaden ändå på plus, med en uppgång på drygt 1 procentenhet. På räntesidan innebar oron en viss tillbakagång för framförallt statsräntorna, vilket gynnade säkra obligationer. De flesta kreditobligationer tyngdes av den politiska oron i Europa.

Marknaden tenderar att domineras av den senaste händelsen och i nuläget handlar mycket om Italien. Läs mer om hur våra investeringsstrateger ser på allokeringen av tillgångar under juni i den nya Marknadssynen (pdf, 2 MB) och lyssna på vår chefsstrateg Michael Livijn i filmen.

Senaste blogginlägg av investeringsbloggen

Vikten av att förbli investerad

Börs och investeringar Investeringsbloggen

Investeringsstrategen Irene Mastelli går i en serie bloggar igenom vad som kännetecknar en investering som har förutsättningar att lyckas.

Marknadssyn: Oroliga vatten

Börs och investeringar Investeringsbloggen

Vår chefsstrateg Michael Livijn diskuterar bland annat företagens vinster och uteblivna kursreaktioner i investeringsstrategin för maj 2018

Marknadssyn: Dragkamp mellan rädsla och girighet

Börs och investeringar Investeringsbloggen

Vår chefsstrateg Michael Livijn diskuterar ändringarna i investeringsstrategin för april 2018.

Marknadssyn: Inte bara enkelriktat

Börs och investeringar Investeringsbloggen

Vår chefsstrateg Michael Livijn diskuterar hur investerarna ska förhålla sig efter turbulensen på marknaden i februari.

Investeringsbloggen

Working man and woman in markets

Välkommen till Investeringsbloggen! Här bloggar Nordeas investeringsstrateger om allt som påverkar de finansiella marknaderna och om hur de ser på olika typer av investeringar.

Du som är kund kan läsa fler investeringstips här