Marknadssyn: Vad väntar 2021?

Johan Larsson, chefsstrateg.
20-11-30 11:46 | Börs och investeringar | Investeringsbloggen

Avtagande risk kopplat till det amerikanska presidentvalet i kombination med positiva vaccinnyheter gav medvind för riskfyllda tillgångar under november. 

Trots ett ökat antal smittade har marknaden börjat prissätta en normalisering av den globala ekonomin mot slutet av 2021. Den förändrade synen på framtiden har medfört en kraftig rotation i marknaden till förmån för tillgångar som släpat efter eller som förväntas bli vinnare på en kommande normalisering. Vi förväntar oss att återhämtningen fortsatt kommer hålla aktiemarknaden under vingarna och att aktier kommer prestera bättre än obligationer och behåller därför vår övervikt på aktiesidan.

Vad kommer 2021 föra med sig? 

November blev en stark månad för riskfyllda tillgångar med en tydlig rotation i marknaden. Från bolag som varit vinnare under pandemin till bolag som förväntas bli vinnare på en normalisering. Det finns förutsättningar för att rotationen ska hålla i sig framöver men återhämtningen ger medvind för marknaden som helhet och vi fortsätter att rekommendera en övervikt på aktiesidan på bekostnad av obligationssidan. Vi ser positivt på utsikterna för mer konjunkturkänsliga tillgångar och fortsätter att rekommendera en övervikt mot verkstads- och materialbolag under inledningen 2021. Pandemin kommer fortsatt att göra avtryck under nästa år med smittspridning och restriktioner som påverkar tillväxten negativt, men vi ser alltjämt större nedgångar som köptillfällen. 

Är en normalisering redan inprisad i marknaden? 

Nyheterna om ett kommande vaccin överraskade marknaden positivt, särskilt vaccinens höga effektivitet, och förutsättningarna för ett fortsatt positivt nyhetsflöde kopplat till vaccin ser goda ut. Givet de positiva vaccinnyheterna börjar marknaden nu prisa in en kommande normalisering och överlag har optimismen tagit ett rejält kliv uppåt. Givet scenförändringen ser vi inte längre stöd från ett baissat sentiment med underinvesterade förvaltare som tvingas jaga marknaden, men även om marknaden blivit mer optimistisk anser vi ännu inte att den nått ett tillstånd av eufori. Givet utvecklingen bör man dock vara beredd på att vi mycket väl kan stå inför en period präglad av konsolidering och viss vinsthemtagning. På lite längre sikt ser vi dock fortsatt positivt på utvecklingen och tror att marknaden kan leta sig högre i takt med att fundamenta förbättras och att den positiva vinstutvecklingen håller i sig. Avsaknaden av avkastningsmöjligheter från mer säkra placeringsalternativ kommer fortsatt påverka marknaden.

Den ökade smittspridningen har resulterat i utökade restriktioner och nya nedstängningar vilket med viss eftersläpning kommer påverka den ekonomiska aktiviteten. Till skillnad från hur det såg ut i våras är restriktionerna denna gång mer isolerade och drabbar främst tjänstesektorn, detta jämfört med i våras då åtgärderna slog brett över samtliga delar av ekonomin. Vi ser därför att den ekonomiska aktiviteten som helhet kommer påverkas mindre jämfört med i våras. Påverkan på sysselsättningen har varit negativ och många arbetstillfällen har gått förlorade, inte minst i tjänstesektorn. I takt med att det sker en normalisering och historiska konsumtionsmönster återvänder ser vi dock goda förutsättningar för att många av de förlorade jobben kommer återvända. En fullständig normalisering, och då inte minst med fokus på sysselsättningen, är inte att vänta förrän tidigast under senare delen av 2021 då vi tror att restriktionerna har förutsättningar att försvinna helt.

Vi tror att en fullständig återhämtning riskerar att dra ut på tiden och i väntan på detta kommer centralbankerna avvakta med att dra ned på det penningpolitiska stödet. Även om vi ser en kommande normalisering finns det fortsatt risker, till exempel risken att restriktionerna leder till en våg av konkurser som i sin tur leder till högre arbetslöshet och minskad inkomst för hushållen. Riskerna gör att centralbankerna kommer bibehålla sin duvaktiga politik under 2021, och eventuellt längre än så. Politikerna kommer försöka motverka eventuella risker genom att fortsatt kompensera för eventuellt inkomstbortfall hos hushållen, och det kommer fortsatt vara stort fokus i marknaden på kommande finanspolitiska stödpaket. Vår utgångspunkt är fortsatt att det kommer ytterligare stödpaket som kommer att ge stöd tills dess att viruset släppt sitt grepp och situationen normaliseras.

Är en amerikansk blue sweep helt avskriven?

Det amerikanska presidentvalet är över och av allt att döma så blir Joe Biden president i USA. Högst sannolikt kommer kongressen att vara delad där demokraterna alltjämt har kontroll över representanthuset medan republikanerna behåller kontrollen över senaten. Fördelningen i senaten mellan de båda partierna är dock inte helt klar ännu då det stundar omval i staten Georgia i början på januari. Två platser är uppe för omval, och om demokraterna tar hem båda platserna kan det fortfarande resultera i en så kallad blue sweep, en situation där demokraterna tar full kontroll över kongressen. En sådan situation bedöms kunna resultera i högre skatter och mer omfattande regleringar, men också i ett större och mer omfattande stimulanspaket. Republikanerna förväntas behålla kontrollen i Senaten men vid en eventuell vinst för demokraterna finns givetvis risk för att marknaden når euforistadiet som i sin tur övergår i en mer volatil marknadssituation så småningom.  

Kan vinsterna försätta att överraska positivt? 

Vi ser fortfarande en uppsida på 5-10 % för vinsterna under kommande år relativt marknadens konsensusförväntningar. Rapportsäsongen för det tredje kvartalet satte rekord vad gäller att överträffa analytikerna förväntningar. Utfallet i Q2 var något bättre men då med omfattande hjälp från kostnadsbesparingar och rekordstora stödpaket. Under kommande kvartal lär restriktioner väga på vinstutvecklingen i utvecklade ekonomier, men vi tror samtidigt att marknaden kommer vara villig att se igenom denna svaghet eftersom vi nu med hjälp av kommande vaccin kan förvänta oss en normalisering under en överblickbar framtid.

Johan Larsson, chefsstrateg

Senaste blogginlägg av investeringsbloggen

Visar 5 av 18 resultat

Marknadssyn: Vad väntar 2021? - update

Börs och investeringar Investeringsbloggen

Den starka marknadsutvecklingen under november höll i sig även under årets sista månad.

Marknadssyn: Håll kursen

Börs och investeringar Investeringsbloggen

Den fruktade andra vågen tynger för tillfället marknaden och den kommer sannolikt även påverka återhämtningen i negativ riktning.

Marknadssyn: Kortsiktigt brus

Börs och investeringar Investeringsbloggen

Under september blev investerare påminda om att aktiemarknaden inte alltid går upp utan att det ibland också kan komma bakslag.

Marknadssyn: Återhämtning

Börs och investeringar Investeringsbloggen

Minsta motståndets lag gör att vi tror det finns mer uppsida för aktiemarknaden framöver.

Visar 5 av 18 resultat

Investeringsbloggen

Working man and woman in markets

Välkommen till Investeringsbloggen! Här bloggar Nordeas investeringsstrateger om allt som påverkar de finansiella marknaderna och om hur de ser på olika typer av investeringar.

Du som är kund kan läsa fler investeringstips här