Marknadssyn: Depåstopp

Johan H Larsson, chefsstrateg, och Sebastian Källman, investeringsstrateg.
20-06-26 15:36 | Börs och investeringar | Investeringsbloggen

De fullskaliga konsekvenserna av COVID-19 är fortfarande svåra att överblicka men sannolikt kommer pandemin medföra någon form av långsiktig och permanent skada på den underliggande ekonomin. Detta till trots har aktiemarknaden lyckats återhämta så gott som hela nedgången.

När mer eller mindre hela återhämtningen nu är inprisad ökar känsligheten för negativa nyheter som skulle kunna äventyra inte bara återhämtningen utan även uppgången i aktiemarknaden. Den ökade smittspridningen och rädslan för en andra smittvåg har på sistone skapat viss oro. Efter den senaste tidens starka marknadsutveckling ser vi begränsad potential i det korta till medellånga perspektivet, men vi bevakar samtidigt situationen noga i jakten på faktorer som skulle kunna ge börsen förnyad fart.

Inkommande makrodata pekar mot att återhämtningen nu börjat ta fart. Stimulanser från såväl centralbanker som politiker kommer fortsätta, men mycket kan fortfarande gå fel. 

Återhämtningen överraskande stark
Den starka utvecklingen i aktiemarknaden har överraskat det stora flertalet. Från att S&P 500 mer eller mindre befunnit sig i fritt fall under mars så lyckades marknaden iscensätta en återhämtning och uppgång på mer än 40 %, där marknaden för ett ögonblick noterade positiv avkastning för 2020. Med hjälp av både centralbanker och politiker har självförtroendet återvänt och med det även kommande års förväntade vinster. Man brukar säga att marknaden är framåtblickande och när de framåtblickande vinstförväntningarna stiger brukar det leda börsen i positiv riktning.

I avvägningen mellan extrema stimulanser och en historisk avmattning har marknaden nu valt sida och förväntar sig att både vinster och vinstmarginaler kommer återhämta sig under kommande år. Under den senare delen av rallyt har börsen även fått stöd av positiv makrodata och från underinvesterade förvaltare som jagar börsen.

Rädsla för en andra smittvåg
På sistone har vi fått se många tecken på att återhämtningen börjat ta fart, men många investerare är fortfarande rädda för en andra smittvåg som kommer medföra ytterligare nedstängningar, och där ytterligare karantänåtgärder skulle kunna äventyra återhämtningen. Responsen från politiker och centralbanker var både snabb och omfattande och i många fall togs beslut som ur ett historiskt perspektiv saknar motstycke.

Det är väldigt svårt att avgöra vad som blir resultatet nu när många ekonomier öppnar upp igen, men mycket krut har redan bränts och notan för att få igång den globala ekonomin en andra gång, om en ny vända med karantänåtgärder måste införas, blir tung att bära.

Vinster och värdering
De framåtblickande vinstestimaten har återhämtat sig snabbt och den vinst som förväntas gå upp i rök under 2020 förväntas komma tillbaka med kraft under de kommande två åren. Vinsttillväxten i det första kvartalet var den värsta sedan den finansiella krisen och den kommer bli ännu värre under det andra, men det kommer inte som en överraskning för marknaden och bör vara väl inprisat.

Vinsterna för 2020 löper sannolikt fortfarande viss risk för att justeras ned ytterligare, men i andra änden visar historiska jämförelser att vinstutvecklingen också brukar överraska positivt när ekonomin väl vänder upp och lägger en lågkonjunktur bakom sig.

Den aktuella värderingen är fortsatt mycket ansträngd, både i absoluta tal och historiskt sett. Om vinsterna lyckas återhämta sig på det sätt som marknaden förutspår kommer värderingen att rätta till sig och landa på en nivå som ligger mer i linje med hur det sett ut historiskt. Relativt andra tillgångar ser aktiemarknaden fortfarande attraktiv ut, men det förutsätter att vinsterna återhämtar sig och att räntan inte oväntat letar sig till klart högre nivåer.

Marknadsutsikter
Marknaden balanserar fortfarande mellan extrema stimulanser och den värsta ekonomiska lågkonjunkturen som uppmätts under de senaste 100 åren. Både vad gäller penning- och finanspolitiken saknas historiska jämförelser vad gäller storleken på stödinsatserna. Insatser som syftat till att rädda inte bara den globala ekonomin utan även det finansiella systemet. Vi har nu börjat se tidiga tecken på att en vändning tagit fart, men det är fortfarande mycket som kan gå fel.

De ekonomiska utsikterna är osäkra, eller t.o.m. mycket osäkra, och de flesta ekonomer och centralbanker ser inte en V-formad återhämtning framför sig, även om en andra smittvåg kan undvikas. Samtidigt har återhämtningen för marknaden varit rekordsnabb och den har i alla fall utseendemässigt antagit formen av ett V. När börsen går före ökar risken för bakslag med ökad volatilitet om och när det kommer tecken på att allt inte är som det ska. I andra änden tror vi att eventuella nedgångar kommer fångas upp av underinvesterade förvaltare som jagar börsen för att inte tappa performance.

Efter den senaste tidens starka kursutveckling ser vi begränsad uppsida i det korta till medellånga perspektivet och tror att börsen kan komma att röra sig mer sidledes framöver, eventuellt under förhöjd volatilitet.

Förbättrad likviditet, dämpad volatilitet, flöden och positioneringen bland institutionella förvaltare kan dock medföra att börsen tar ytterligare ett kliv upp. I dagsläget så väjer vi dock att fortsatt rekommendera en neutral allokering mellan aktier och obligationer.

/Johan H Larsson, chefsstrateg, och Sebastian Källman, investeringsstrateg.

Hoppsan! Du måste godkänna cookies för marknadsföring om du vill visa den här typen av innehåll från Nordea

Senaste blogginlägg av investeringsbloggen

Visar 5 av 18 resultat

Marknadssyn: Vad väntar 2021? - update

Börs och investeringar Investeringsbloggen

Den starka marknadsutvecklingen under november höll i sig även under årets sista månad.

Marknadssyn: Vad väntar 2021?

Börs och investeringar Investeringsbloggen

Vi förväntar oss att återhämtningen fortsatt kommer hålla aktiemarknaden under vingarna och att aktier kommer prestera bättre än obligationer och behåller dä...

Marknadssyn: Håll kursen

Börs och investeringar Investeringsbloggen

Den fruktade andra vågen tynger för tillfället marknaden och den kommer sannolikt även påverka återhämtningen i negativ riktning.

Marknadssyn: Kortsiktigt brus

Börs och investeringar Investeringsbloggen

Under september blev investerare påminda om att aktiemarknaden inte alltid går upp utan att det ibland också kan komma bakslag.

Marknadssyn: Återhämtning

Börs och investeringar Investeringsbloggen

Minsta motståndets lag gör att vi tror det finns mer uppsida för aktiemarknaden framöver.

Visar 5 av 18 resultat

Investeringsbloggen

Working man and woman in markets

Välkommen till Investeringsbloggen! Här bloggar Nordeas investeringsstrateger om allt som påverkar de finansiella marknaderna och om hur de ser på olika typer av investeringar.

Du som är kund kan läsa fler investeringstips här