Marknadssyn: Kortsiktigt brus

Johan Larsson, chefsstrateg, Sebastian Källman, investeringsstrateg.
20-09-30 14:34 | Börs och investeringar | Investeringsbloggen

Under september blev investerare påminda om att aktiemarknaden inte alltid går upp utan att det ibland också kan komma bakslag. Vi ser den senaste tidens utveckling som en korrigering och ser att drivkrafterna bakom de senaste månadernas uppgång alltjämt finns kvar. 

Medvind från historiskt höga stimulanser minskar skadeverkningarna från pandemin och räntenivåerna kommer vara förankrade kring nollstrecket under kommande år. Volatiliteten kommer sannolikt stiga inför det amerikanska presidentvalet, och det försenade finanspolitiska stödet från den amerikanska staten höjer risken på kort sikt, men vi höjer blicken och ser bortom det kortsiktiga bruset och behåller vår övervikt på aktiesidan.

Kortsiktig korrigering

Det gångna året sticker ut ur ett historiskt perspektiv och efter att S&P 500 fått se sin bästa avkastning under augusti månad på över 30 år såg både den amerikanska marknaden och världsindex överköpt ut. I linje med det historiska säsongsmönstret bjöd september på negativ avkastning där investerare ännu en gång blev påminda om att börsen inte alltid går upp, i alla fall inte i en rak linje. 

I takt med att den amerikanska börsen klättrade allt högre blev den underliggande bredden samtidigt allt snävare, det var med andra ord färre och färre bolag som stod för uppgången och en sådan utvecklig brukar göra börsen känslig för bakslag. Skillnaden i perfomance har i år varit mycket stor, där teknikaktier fått se den bästa avkastningen. Det är också här som den senaste tidens korrigering varit som mest uttalad, med en nedgång som i stor utsträckning handlat om just USA och stora teknikbolag. 

Vi anser att den senaste tidens börsutveckling bär tydliga tecken av en korrigering, detta från överköpta nivåer, och ser att drivkrafterna som lyft börsen under de senaste månaderna alltjämt finns på plats.

Johan Larsson, chefsstrateg, Sebastian Källman, investeringsstrateg. 

Räntorna förblir låga under kommande år

Historiskt stora stimulanser har begränsat de ekonomiska skadeverkningarna från coronaviruset och pandemin. Den amerikanska centralbanken har köpt stora mängder finansiella tillgångar, ett verktyg de började använda i samband med finanskrisen. Den här gången blev kanske det mest avgörande beslutet att aktivt kliva in på köpsidan i kreditmarknaden. Framöver kommer det sannolikt behövas ytterligare stimulanser, men samtidigt långt från de nivåer vi hittills fått se. 

Efter september månads centralbanksmöten stod det klart att Fed håller styrräntan oförändrad och att centralbanken inte kommer öka sina stimulanser. Fed kommunicerade också att styrräntan kommer hållas låg under kommande år, åtminstone till 2023. Vad gäller inflationsförväntningarna intas en mer aggressiv hållning och centralbanken kommer nu ha som målsättning att uppnå en inflation som över tid, och i snitt, uppgår till 2%. Fed förväntar sig att man når det nya målet under 2023, men styrräntan kommer endast att höjas om sysselsättningen samtidigt förbättrats avsevärt. Centralbankerna har upprepat visat sig vara villiga att trycka ned volatiliteten i marknaden och pressa upp priset på flertalet tillgångar, och kallas därför för marknadens bästa vän. Framöver tror vi fortsatt att centralbankerna kommer bistå marknaden och att de utgör en kudde på nedsidan i händelse av att riskfyllda tillgångar plötsligt skulle vända ned kraftigt.

Pandemin fortfarande kvar

Många länder i Europa som tidigare lyckats med sin strategi att begränsa smittspridningen har nu fått se ett snabbt ökat antal smittade, men om situationen är så allvarlig som den ser ut vid första anblick är föremål för en omfattande diskussion. Antalet smittade är visserligen högre men det kan ha att göra med att testningen utvidgats kraftigt. I våras var det många länder som helt enkelt saknade testkapaciteten men sedan dess har förutsättningarna förändrats, och ju fler som testas desto fler smittade kommer också dyka upp. Det kan självklart också vara så att en andra våg nu är här och det kan vara värt att påminna om att den vanliga influensasäsongen löper mellan november och februari, en tidsperiod där virus normalt sett trivs som bäst. Marknaden kommer fokusera på risken för negativa ekonomiska skadeverkningar men vi tror inte det kommer bli lika allvarligt som i våras. Många företag har hunnit anpassa sig till de nya omständigheterna och vi tror inte heller att en eventuell dämpning av efterfrågan kommer bli lika kraftig som i våras. Det finns dock sektorer, industrier och företag, som fortsatt riskeras att drabbas hårt, till exempel flyg-, rese- och turistindustrin. Det är oklart hur politikerna kommer agera men vår bästa gissning är att de kommer undvika omfattande eller nationella nedstängningar i så stor utsträckning som möjligt. Vi tror också att eventuella nedstängningar kommer åtföljas av ytterligare stimulanser.

Försenade stimulanser, presidentval och Brexit

Förseningen av ytterligare amerikanska stimulanser har påverkat marknaden negativt och den amerikanska Kongressen är fortfarande delad i synen på hur mycket pengar som behövs för att stödja den amerikanska återhämtningen. Det ser ut som att ett nytt stödpaket kan dröja till efter valet och i värsta fall vara på plats någon gång under inledningen på nästa år. Fed har betonat att det kommer krävas ytterligare finanspolitiska stimulanser samtidigt som de undvikit att utlova egna och ytterligare insatser.

Uteblivna stimulanser skulle kunna försena återhämtningen men sannolikt inte få den att spåra ur. Fallande disponibel inkomst i USA under Q4 skulle kunna göra avtryck i den underliggande aktiviteten, men vi tror fortsatt att republikaner och demokrater kommer enas och att det finns tillräckligt med incitament för att det inte ska behöva dra ut på tiden allt för länge.

Det kommande presidentvalet ser ut att bli jämnt och volatiliteten i marknaden kommer sannolikt öka ju närmare valet vi kommer. Av allt att döma verkar det som en vinst för demokraterna nu är inprisad. Med en klar och tydlig valutgång i november finns det goda möjligheter att marknaden stiger i linje med hur det sett ut historiskt. Samtidigt bör investerare vara beredda på att valutgången kommer bli ifrågasatt och att utgången kan bli hängande i luften under veckor. Detta kommer medföra att VIX-index sannolikt kommer sticka iväg under valet och till dess att valutgången är fastslagen. Det står i alla fall klart att båda kandidater åtminstone har ett gemensamt mål; att rädda den amerikanska ekonomin.

Samtalen kring Brexit har ännu en gång stött på problem och nu håller tiden på att rinna ut. Övergångsperioden går visserligen ut den 31 december 2020 men premiärminister Boris Johnson har sagt att ett avtal måste vara på plats senast den 15 oktober för att samtliga detaljer ska kunna avhandlas och hanteras i tid. Risken för en hård Brexit har ökat men sannolikheten anser vi fortfarande är låg. I takt med att vi närmar oss ökar sannolikheten för att parterna ska kommer överens.

Vinsterna kan överraska positivt 

Normalt så revideras de förväntade vinsterna ned allt eftersom året fortlöper. Undantaget är när ekonomin är på väg ur en kris eller en recession, då tenderar överraskningsmomentet komma i andra riktningen. Många av de underliggande företagen brukar överraska positivt vad gäller effektiviseringar och kostnadsbesparingar och vi tror det finns goda förutsättningar för att det blir så även denna gång. Vinstförväntningarna har också börjat vända upp, detta efter den positiva överraskningen i samband med Q2-rapporterna.

Hoppsan! Du måste godkänna cookies för marknadsföring om du vill visa den här typen av innehåll från Nordea

Tidigare blogginlägg

Visar 5 av 325 resultat

Checklista vid köp av bostad – råd och tips

Boende och boräntor Ingela Gabrielsson

Att köpa bostad kan vara en av de viktigaste affärerna i livet.

Så får du koll på din amortering

Privatekonomi Ingela Gabrielsson

Under en period har det varit möjligt att få en amorteringsfri period på sina bolån – en tillfällig ekonomisk lättnad under pandemin. Efter den 31 augusti i...

Så maxar du din skatteåterbäring

Privatekonomi Ingela Gabrielsson

Nu är skatteåterbäringen på väg. I år är den rekordstor, 18,3 miljarder kronor, och delas ut till nära 2,5 miljoner personer.

Ingela Gabrielsson, privatekonom

5 tips - så lär du din tonåring undvika skuldfällan

Privatekonomi Ingela Gabrielsson

Det är viktigt att vi pratar öppet och uppriktigt med varandra om ekonomi och hur vi vill att den ska fungera i hushållet. Som förälder är du ditt barns främ...

Tips för dig som vill flytta hemifrån

Privatekonomi Ingela Gabrielsson

En av fem bostadsägare har en förändrad syn på sin bostadssituation och ännu fler bland unga. Det man främst söker är en större bostad, ett arbetsrum och att...

Visar 5 av 325 resultat