Självklart ska man jämföra fonder

Business women
14-04-30 11:42 | Privatekonomi | Maria Rengefors

När man sparar i en fond vill man förstås veta om den fonden går bra eller dåligt. Frågan är i förhållande till vad. Vanligast är att en fond har ett jämförelseindex, som reflekterar den marknad där fonden placerar. Enkelt kan man säga att om fonden utvecklas bättre än jämförelseindexet så har förvaltaren lyckats – det motsatta gäller förstås om fonden inte slår sitt index.

Men det finns fonder som inte har något index, helt enkelt därför att man inte tycker att det finns något som passar in på fondens placeringsinriktning och därför inte ger en rättvisande jämförelse. Vi har några sådana fonder i vårt sortiment. En är Nordea Swedish Stars, där vi snart väljer att plocka bort indexet. Skälet är att Nordea Swedish Stars tillämpar analys av faktorer kring miljö, socialt ansvar, affärsetik och bolagsstyrning (så kallad ESG-analys) som ett första steg i urvalet av aktier. Det gör att fonden varken kan eller ska investera i alla svenska börsbolag. Med ett snävare urval blir det missvisande att jämföra den med till exempel ett brett Sverigeindex, och ett index som speglar denna placeringsprocess har vi inte hittat.

Men om en fond inte har något index hur ska man då kunna jämföra? Det är säkert en fråga många ställer sig. Mitt svar är: det går förstås alldeles utmärkt att göra ändå. Man kan, istället för ett index, till exempel jämföra med andra fonder. Det finns flera bra sajter för det. Ett tips är fondkollen.se. Under rubriken kolla fonden skriver du in namnet på din fond och vips får du information om hur den ligger till i jämförelse bland liknande fonder. Enkelt och från en opartisk källa. Du kan också ladda ner en app för detta.

Vi fortsätter förändringen av våra Sverigefonder. Det betyder inte bara fusioner och förändringar av fondbestämmelser, utan också en nyhet. Inom kort kommer ytterligare en Sverigefond i vår palett: Nordea Swedish Ideas, som kan ha en ännu mer koncentrerad portfölj, helt enkelt ännu färre innehav, än övriga Sverigefonder. Fonden kommer att ha ett jämförelseindex.

Snart kommer alltså vårt huvudutbud av Sverigefonder att bestå av: Nordea Swedish Stars, Nordea Swedish Ideas, Småbolagsfond Sverige och trotjänaren Alfa. Alla dessa fonder förvaltas av vårt nya Sverigeteam. Och det är alltså endast Nordea Swedish Stars som inte kommer att ha ett jämförelseindex. Som komplement till våra aktivt förvaltade fonder har vi förstås också vår Indexfond Sverige.

Senaste blogginlägg av Maria Rengefors

Maria Rengefors fondblogg

Kvinnor i alla åldrar - gör pensionären i dig en tjänst!

Fondbloggen Sparande och pension Maria Rengefors

Med anledning av internationella kvinnodagen bloggar vår fondbolagschef Maria Rengefors specifikt om kvinnor och pensionssparande

Maria Rengefors fondblogg

Premiepensionen - någon som bryr sig?

Sparande och pension Maria Rengefors

Så här sista dagen för att lämna in remissvar kring förändringen i PPM-systemet bloggar vår fondbolagschef Maria Rengefors om fördelarna och nackdelarna i fö...

Maria Rengefors fondblogg

Vi är bäst i klassen!

Sparande och pension Privatekonomi Maria Rengefors

2017 var ett bra år för Nordea Fonder Sverige, bland annat utsågs vi till Årets Fondbolag.

Maria Rengefors fondblogg

Aktiefonder lockar men glöm inte att sprida riskerna!

Börs och investeringar Maria Rengefors

Maria Rengefors, chef för vårt svenska fondbolag, bloggar om att gardera sig genom riskspridning

Maria Rengefors fondblogg

Styr upp premiepensionssystemet men straffa inte seriösa aktörer

Sparande och pension Maria Rengefors

Maria Rengefors, chef för Nordea fonder Sverige, bloggar om förslaget från Pensionsmyndigheten om 50% externt kapital