Så tar vi ansvar i fondförvaltningen

Small plant
14-12-09 9:21 | Hållbarhet | Maria Rengefors

Avkastning med ansvar. Det är vårt motto för fondförvaltningen i Nordea. Frågan är förstås vad vi menar med det. Svaret är att det kan betyda många olika saker, med det övergripande målet att skapa en bra avkastning över tid för dig som sparar i våra fonder. Därför säkerställer vi att vår förvaltning fungerar och när resultaten inte blir som vi tänkt, så tvekar vi inte att göra radikala förändringar. Det har vi visat prov på de senaste åren både i vår Sverigeförvaltning och nu senast i vår Europaförvaltning.

Men det betyder också att ta ansvar för saker som kanske normalt inte förknippas med kapitalförvaltning. Jag tänker då på vårt mångåriga arbete med att säkerställa att de bolag vi investerar i inte bryter mot internationella normer och överenskommelser när det gäller t ex mänskliga rättigheter, miljö och affärsetik. Och hittar vi sådana bolag, inleda dialog som ska leda till förändringar.

Nästa steg på just denna resa har varit att använda vår kunskap till två saker: proaktivt hitta bolag som ligger i framkant när det gäller att identifiera risker och möjligheter som är förknippade med t ex miljö och affärsetik och sedan erbjuda fonder som placerar i dessa bolag. Men också se till att hela vår förvaltningsorganisation får tillgång till och kan använda denna analys i sitt dagliga arbete.

Alldeles nyligen fick vi ett bevis för att vi är på rätt spår. Det är den europeiska tidskriften Capital Finance International (CFI) som har tilldelat Nordea för vårt arbete med ansvarsfulla investeringar. Varför lägger vi så mycket kraft på detta? Jo, vi menar att frågor som handlar om miljö, socialt ansvar och affärsetik är en allt viktigare del av fondförvaltningen för att kunna skapa god avkastning över tid.

Visste du förresten att vi också är aktiva ägare inom mer traditionella ägarstyrningsfrågor. Just nu deltar vi i många valberedningar i bolag där fonderna har stora innehav. I år har vi ett tydligt fokus: ännu fler kvinnor in i styrelserna. Ett annat exempel på vad vi menar med avkastning med ansvar är att vara lyhörda för olika omvärldsfaktorer. Nyligen valde vi att sänka förvaltningsavgifterna rejält i våra korträntefonder, inklusive vår allra största räntefond, som en följd av det extrema ränteläget.

Året 2014 ser ut att bli ytterligare ett starkt fondår. Aktiemarknaderna har, trots några hack i kurvorna, utvecklats positivt överlag – med några få undantag. Det har också bidragit till ett starkt intresse för fondsparande i Sverige och vi på Nordea gläds åt att många valt just våra fonder.

Senaste blogginlägg av Maria Rengefors

Maria Rengefors fondblogg

Kvinnor i alla åldrar - gör pensionären i dig en tjänst!

Fondbloggen Sparande och pension Maria Rengefors

Med anledning av internationella kvinnodagen bloggar vår fondbolagschef Maria Rengefors specifikt om kvinnor och pensionssparande

Maria Rengefors fondblogg

Premiepensionen - någon som bryr sig?

Sparande och pension Maria Rengefors

Så här sista dagen för att lämna in remissvar kring förändringen i PPM-systemet bloggar vår fondbolagschef Maria Rengefors om fördelarna och nackdelarna i fö...

Maria Rengefors fondblogg

Vi är bäst i klassen!

Sparande och pension Privatekonomi Maria Rengefors

2017 var ett bra år för Nordea Fonder Sverige, bland annat utsågs vi till Årets Fondbolag.

Maria Rengefors fondblogg

Aktiefonder lockar men glöm inte att sprida riskerna!

Börs och investeringar Maria Rengefors

Maria Rengefors, chef för vårt svenska fondbolag, bloggar om att gardera sig genom riskspridning

Maria Rengefors fondblogg

Styr upp premiepensionssystemet men straffa inte seriösa aktörer

Sparande och pension Maria Rengefors

Maria Rengefors, chef för Nordea fonder Sverige, bloggar om förslaget från Pensionsmyndigheten om 50% externt kapital