Allt vi gör ska gynna fondandelsägarna

15-06-09 11:11 | Sparande och pension | Maria Rengefors

Idag läser vi i Dagens Industri (2015-06-09) om att vi medvetet väljer att lägga merparten av de aktieaffärer vi gör för fondernas räkning hos interna motparter för att gynna vår egen bank. Det är helt felaktigt.

Vi väljer alltid det mest prisvärda alternativet när vi köper och säljer aktier. Dels för att det är bäst för andelsägarna men också för att det är tydligt reglerat. Det finns varken utrymme eller incitament för oss att agera annorlunda. Faktum är att vi fått väldigt bra priser och att det därför varit gynnsamt för andelsägarna. Det resonemanget kom inte fram alls i artikeln.

Självklart är det känsligt när fondförvaltarna gör affärer med Nordea som motpart. Det är alla medvetna om.  Därför är det så bra att finns en tydlig reglering av vad som förväntas av oss som fondförvaltare, som sen kompletteras med egna interna riktlinjer. Så också i det här fallet. Allt för att undvika det som kallas intressekonflikter.

Dessutom: vi vill ha nöjda kunder. Det får vi bara genom att göra ett bra jobb. Först och främst genom att leverera god avkastning förstås, men också genom att vara duktiga förhandlare när det gäller priser i samband med köp och försäljningar av innehaven i en fond. Det gäller både i förhållande till interna och externa motparter.

Det är också enkelt att se hur stor andel av affärerna som görs med Nordea som motpart om man är intresserad. I årsrapporten för respektive fond anges denna siffra. De siffror som nämns i artikeln både stämmer och inte stämmer – det beror på hur man räknar, eller kanske hur man väljer att presentera dem.

För alla Nordeas fonder är fakta att 4 procent av affärerna görs med Nordea som motpart. För våra aktivt förvaltade Sverige-fonder är siffran ungefär 20 procent, alltså betydligt lägre än de 36 procent som anges i artikeln. För vår indexfond är siffran betydligt högre, beroende på att det helt naturligt görs väldigt mycket affärer i en indexfond och vi valt att göra detta via interna motparter där vi fått låga kostnader per affär.

Det går förstås att rabbla en massa siffror och statistik, men själva kärnan är: vår bedömning är att vi får väldigt bra priser som gynnar andelsägarna. Annars skulle vi aldrig ha gjort affärerna med Nordea som motpart. Dessutom ska man komma ihåg att det varit en stor prispress på courtage de senaste åren som gynnat andelsägarna.

De slutsatser som dras i artikeln får förstås stå för tidningen själva. Men jag tycker det hade varit klädsamt om man också försökt nyansera bilden helt enkelt. Vi välkomnar en granskning av de priser vi får. Vi har inget att dölja.

Senaste blogginlägg av Maria Rengefors

Maria Rengefors fondblogg

Kvinnor i alla åldrar - gör pensionären i dig en tjänst!

Fondbloggen Sparande och pension Maria Rengefors

Med anledning av internationella kvinnodagen bloggar vår fondbolagschef Maria Rengefors specifikt om kvinnor och pensionssparande

Maria Rengefors fondblogg

Premiepensionen - någon som bryr sig?

Sparande och pension Maria Rengefors

Så här sista dagen för att lämna in remissvar kring förändringen i PPM-systemet bloggar vår fondbolagschef Maria Rengefors om fördelarna och nackdelarna i fö...

Maria Rengefors fondblogg

Vi är bäst i klassen!

Sparande och pension Privatekonomi Maria Rengefors

2017 var ett bra år för Nordea Fonder Sverige, bland annat utsågs vi till Årets Fondbolag.

Maria Rengefors fondblogg

Aktiefonder lockar men glöm inte att sprida riskerna!

Börs och investeringar Maria Rengefors

Maria Rengefors, chef för vårt svenska fondbolag, bloggar om att gardera sig genom riskspridning

Maria Rengefors fondblogg

Styr upp premiepensionssystemet men straffa inte seriösa aktörer

Sparande och pension Maria Rengefors

Maria Rengefors, chef för Nordea fonder Sverige, bloggar om förslaget från Pensionsmyndigheten om 50% externt kapital