Så påverkar Nordea bolag vi investerar i

Autumn trees
15-06-17 13:07 | Sparande och pension | Maria Rengefors

Fair Finance Guide har publicerat en studie där man påvisar att Nordea tillsammans med andra stora banker har stora brister i sitt arbete med att följa upp sina principer om mänskliga rättigheter i sin fondförvaltning. Vi tycker studien är missvisande eftersom den inte belyser det arbete som vi faktiskt bedriver eller de resultat som vårt aktiva ägarskap gett.  Vi lever absolut upp till våra principer om mänskliga rättigheter. Låt mig förklara varför och hur vi ser på saken.

Vi driver dialog med hundratals företag varje år i syfte att påverka dem att agera bättre i frågor som rör miljö, mänskliga rättigheter och affärsetik. 2014 var vi involverade i dialoger med över 150 företag. Vi är dessutom en av få fondförvaltare representerad i studien som gör detta själva och som dessutom åker ut på fältbesök för att få en djupare förståelse för hur bolagen agerar. Det senaste året har vi bland annat besökt Brasilien för att granska utbyggnaden av vattenkraftverk, Etiopien för att granska hur klädindustrin följer upp sin leverantörskedja, USA för att granska skiffergasindustrin. Allt i syfte att påverka bolag som vi investerar i.

När det kommer till studien som Fair Finance guide genomfört utgår den från stickprover av sex bolag som, enligt rapporten, allvarligt kränkt mänskliga rättigheter och man har utvärderat om och hur vi som kapitalförvaltare drivit dialog med bolagen.

I korthet: två av bolagen har vi inga investeringar i Trafigura och Groupe Forrest International. Goldcorp är mycket litet innehav i vår indexfond som inte omfattas av vår ansvarspolicy. Shell och Vedana har vi drivit dialog med och avslutat.  Vi har även besökt Shell i Nigerdeltat 2011. Vi har i dagsläget inget aktieinnehav i Vedana. Dow Chemical har vi inte drivit dialog med då de inte brutit mot internationella normer vilket är en avgörande faktor för oss när vi går in i dialog med bolag.

Det är olyckligt att studien fokuserar på bolag som vi till största del inte har innehav i och av det döma oss som bristande i vårt arbete. Det hade varit önskvärt om man kunde lyft blicken och faktiskt se till de resultat som vårt aktiva ägarskap faktiskt gett. Förbättrade arbetsvillkor för kvinnor i som arbetar i klädindustrin i Bangladesh, förbättrade anti-korruptionsrutiner och processer för bolag som verkar på högriskmarknader, ökad medvetenhet om vattenrisk för tillväxtmarknads bolag samt förbättrad transparens runt bolags skattepolicies – bara för att nämna några exempel.

Studien utelämnar därmed mycket av det arbete som vi faktiskt gör och de resultat som vi skapar. För oss är det viktigaste att dialogerna faktiskt leder till förändringar och att vi kan se konkreta resultat av de dialoger vi för. Kvalitet kommer före kvantitet. Fokus är att undvika framtida incidenter genom att se till företag har bra rutiner och processer på plats.  

 

Läs mer om vårt arbete på www.nordea.se/ansvar. Där kan du även läsa vår årsrapport där vi redogör för delar av vårt arbete under 2014. 

Senaste blogginlägg av Maria Rengefors

Maria Rengefors fondblogg

Kvinnor i alla åldrar - gör pensionären i dig en tjänst!

Fondbloggen Sparande och pension Maria Rengefors

Med anledning av internationella kvinnodagen bloggar vår fondbolagschef Maria Rengefors specifikt om kvinnor och pensionssparande

Maria Rengefors fondblogg

Premiepensionen - någon som bryr sig?

Sparande och pension Maria Rengefors

Så här sista dagen för att lämna in remissvar kring förändringen i PPM-systemet bloggar vår fondbolagschef Maria Rengefors om fördelarna och nackdelarna i fö...

Maria Rengefors fondblogg

Vi är bäst i klassen!

Sparande och pension Privatekonomi Maria Rengefors

2017 var ett bra år för Nordea Fonder Sverige, bland annat utsågs vi till Årets Fondbolag.

Maria Rengefors fondblogg

Aktiefonder lockar men glöm inte att sprida riskerna!

Börs och investeringar Maria Rengefors

Maria Rengefors, chef för vårt svenska fondbolag, bloggar om att gardera sig genom riskspridning

Maria Rengefors fondblogg

Styr upp premiepensionssystemet men straffa inte seriösa aktörer

Sparande och pension Maria Rengefors

Maria Rengefors, chef för Nordea fonder Sverige, bloggar om förslaget från Pensionsmyndigheten om 50% externt kapital