Det är alltid engagemang som räknas

16-04-15 18:59 | Om Nordea | Maria Rengefors

En av hörnstenarna i vårt arbete med ansvarsfulla investeringar är engagemang och företagsdialoger. Att vara en aktiv ägare, helt enkelt. Att våga ta sig an svåra frågor, att våga påverka, ställa krav och därmed kanske sticka ut hakan med tydliga ställningstaganden. Allt med syfte att säkra fondspararnas intressen.

När Nordeas fonder, det vill säga Nordeas fondsparare, blir stora ägare genom olika bolag, svenska eller utländska, så vet vi att man förväntar sig att vi, för deras räkning, ska engagera oss som ägare. Det kan vara genom att sitta i valberedningar och gå på bolagsstämmor, klassiska ägarstyrningsfrågor, men det är förstås också att ta reda på vad som faktiskt hänt när det kommer fram frågetecken om ett bolags verksamhet.

Nu senast gäller det vår egen bank och därmed våra fondinnehav i Nordeas aktie. Frågan har dykt upp om vi kan engagera oss i vår egen bank? Självklart, svarar jag. Och där finns en samsyn inom banken. Vi vet alla våra olika roller. Vår roll är att företräda Nordeas fondsparare, att alltid agera för fondandelsägarnas bästa, ingenting annat. Därför har vårt team för ansvarsfulla investeringar, tillsammans med andra stora investerare, redan påbörjat en dialog med Nordea Bank.

Vi vill, precis som Nordea Bank, ta reda på vad som hänt, om något fel har begåtts och i så fall varför det blivit som det blivit. Det är inte bara de legala aspekterna vi tittar på. Vår dialog med bolagen handlar också om vad som är lämpligt eller olämpligt och vilka riktlinjer bolaget har och hur dessa följs upp.  Detta är särskilt viktigt i våra Stars-fonder.

Tills vi har alla fakta på bordet tar vi inte ställning, precis som i alla dialoger vi för, och bestämmer inte vad vi ska göra med innehavet. Nu avvaktar vi Nordea Banks granskning och fortsätter vår dialog med bolaget.  

Under 2015 var vi involverade i ett 60-tal företagsdialoger inom området för ansvarsfulla investeringar, som handlade om allt från vattenbrist, korruption till arbetsvillkor. Vi vet att vi gör en skillnad i dessa sammanhang, vilket gynnar både fondspararna och samhället. Vår årsrapport hittar du på nordea.com.

Senaste blogginlägg av Maria Rengefors

Maria Rengefors fondblogg

Kvinnor i alla åldrar - gör pensionären i dig en tjänst!

Fondbloggen Sparande och pension Maria Rengefors

Med anledning av internationella kvinnodagen bloggar vår fondbolagschef Maria Rengefors specifikt om kvinnor och pensionssparande

Maria Rengefors fondblogg

Premiepensionen - någon som bryr sig?

Sparande och pension Maria Rengefors

Så här sista dagen för att lämna in remissvar kring förändringen i PPM-systemet bloggar vår fondbolagschef Maria Rengefors om fördelarna och nackdelarna i fö...

Maria Rengefors fondblogg

Vi är bäst i klassen!

Sparande och pension Privatekonomi Maria Rengefors

2017 var ett bra år för Nordea Fonder Sverige, bland annat utsågs vi till Årets Fondbolag.

Maria Rengefors fondblogg

Aktiefonder lockar men glöm inte att sprida riskerna!

Börs och investeringar Maria Rengefors

Maria Rengefors, chef för vårt svenska fondbolag, bloggar om att gardera sig genom riskspridning

Maria Rengefors fondblogg

Styr upp premiepensionssystemet men straffa inte seriösa aktörer

Sparande och pension Maria Rengefors

Maria Rengefors, chef för Nordea fonder Sverige, bloggar om förslaget från Pensionsmyndigheten om 50% externt kapital