Premiepensionen - någon som bryr sig?

Maria Rengefors fondblogg
Maria Rengefors, chef för Fondbolaget
18-02-19 13:00 | Sparande och pension | Maria Rengefors

Idag, måndag den 19 februari, ska remissvaren till Finansdepartementets förslag ”Ett tryggt och mer hållbart premiepensionssystem” vara inne. Förslaget syftar till att trygga pensionsspararnas intressen så att vi kan undvika den sortens negativa händelser som vi sett relaterat till premiepensionen under senare tid.

En av de organisationer som lämnar in sina synpunkter är Fondbolagens förening, där Nordea Fonder är medlem och som jag själv, för närvarande, har förmånen att vara ordförande för.

Att det funnits problem på premiepensionssystemets fondtorg är ingen hemlighet. Oseriösa aktörer har till exempel anslutit fonder till systemet och sedan genom aggressiv telefonförsäljning fått sparare att göra val de egentligen inte riktigt förstått.

Det här handlar därför ytterst om konsumentskydd och därför välkomnar både Nordea Fonder och Fondbolagens förening att det nu blir en bättre styrning. Vi stöder därför flertalet av de åtgärder som föreslås.

Stärkt konsumentskydd

Några av de synpunkter som Fondbolagens förening lämnar, och som delas av oss på Nordea Fonder, är i korthet:

• Föreningen välkomnar att åtgärder vidtas för att stärka konsumentskyddet på premiepensionssystemets fondtorg. Sparare ska känna sig trygga när de väljer fonder.

• Framför allt förslagen om förbud mot telefonförsäljning och krav på egenhändig underskrift av fondval är ändamålsenliga för att komma tillrätta med de problem som förekommit.

• När det gäller övriga kvantitativa krav som föreslås för tillträde till fondtorget förordar dock föreningen att de ställs på fondförvaltarnivå i stället för på fondnivå.

Det är utmärkt att telefonförsäljning förbjuds. På så sätt får man bort de mesta av problemen med oseriös pensionsrådgivning. Ett bra förslag för att höja konsumentskyddet helt enkelt.

Populära fonder försvinner

Däremot avstyrker Fondbolagens förening utredningens förslag om att minst 50 procent av en fonds förvaltade kapital måste finnas utanför plattformen. Det skulle leda till en kraftig försämring av fondtorget och få negativa konsekvenser för pensionsspararna.

Förslaget skulle drabba miljontals sparare som gjort aktiva val. Det känns märkligt att sparare inte längre skulle få fortsätta att spara i de fonder de valt och som blivit extra populära på premiepensionens fondtorg. Eller som skräddarsytts just för ett långsiktigt sparande inom premiepensionssystemet. Dessutom känns det lika märkligt att stänga ute nya sparare från några av de absolut mest populära och framgångsrika fonderna på plattformen. Det kan inte vara det som menas med bättre konsumentskydd. Jag hoppas man tänker om i den frågan.

Varför är det då viktigt att bry sig om premiepensionen? Jo, det är ju den del, 2,5 procent, av den statliga pensionen som vi får bestämma över själva och som är knuten till oss som individer. Ju yngre du är, desto viktigare kommer den delen att bli för din totala pension. Systemet som kom år 2000 har dessutom över tid gett en bra avkastning, 7,1 procent i genomsnitt per år jämfört med inkomstpensionen som gett 3,0 procent.

De finns de som säger att vi inte är intresserade av premiepensionssparandet, att vi inte vill eller kan välja. Jag håller inte med om det. Undersökningar visar till exempel att fyra av tio sparare i 30-årsåldern gjort ett aktivt val. Det fina är ju också att ingen måste välja om man inte vill. Gör man inget val hamnar man i det statliga förhandsvalet.

Öppna orangea kuvertet

Glöm nu inte att öppna ditt orangea kuvert, vare sig du får det i brevlådan eller i digital form. Gå sen in på minpension.se och kolla läget. Svårare än så är det inte. Vill du diskutera din pension och sparande är du förstås alltid välkommen att ringa oss på Nordea: 0771-224488.

Vill du lätta ditt "dåliga pensionssamvete" kanske du kan få några tips av vår privatekonom Ingela Gabrielsson. Den intresserade kan även ta del av remissvaret från Fondbolagens förening och Finansdepartementets förslag.

Senaste blogginlägg av Maria Rengefors

Visar 5 av 30 resultat

Maria Rengefors fondblogg

Kvinnor i alla åldrar - gör pensionären i dig en tjänst!

Fondbloggen Sparande och pension Maria Rengefors

Med anledning av internationella kvinnodagen bloggar vår fondbolagschef Maria Rengefors specifikt om kvinnor och pensionssparande

Maria Rengefors fondblogg

Vi är bäst i klassen!

Sparande och pension Privatekonomi Maria Rengefors

2017 var ett bra år för Nordea Fonder Sverige, bland annat utsågs vi till Årets Fondbolag.

Maria Rengefors fondblogg

Aktiefonder lockar men glöm inte att sprida riskerna!

Börs och investeringar Maria Rengefors

Maria Rengefors, chef för vårt svenska fondbolag, bloggar om att gardera sig genom riskspridning

Maria Rengefors fondblogg

Styr upp premiepensionssystemet men straffa inte seriösa aktörer

Sparande och pension Maria Rengefors

Maria Rengefors, chef för Nordea fonder Sverige, bloggar om förslaget från Pensionsmyndigheten om 50% externt kapital

Visar 5 av 30 resultat