Tävlingsvillkor för FIFA Damfotbolls-VM

19-06-04 17:42

Här kan du se villkoren som gäller för att tävla om biljetter till FIFA Damfotbolls-VM på Nordea's Facebooksida. Tävlingen pågår från den 5 juni 2019 till klockan 23:59 den 8 juni 2019.

För att tävla måste du blippa, dvs. betala kontaktlöst med Visa minst en gång under tävlingsperioden vilket kan ske via ditt Visakort eller med någon av våra mobila betalningar som Apple Pay, Google Pay, Fitbit Pay, Garmin Pay eller Samsung Pay. Köpet kan uppgå till vilken summa som helst.

Vinnaren måste kunna verifiera sin kontaktlösa betalning genom att visa upp kvitto eller liknande. Andra steget i tävlingen är att svara på frågan hur många städer i Frankrike som FIFA Damfotbolls-VM spelas i under sommaren 2019. Tredje steget är att du måste skriva en motivering varför just du ska vinna biljetter till matchen den 16 juni 2019. Till vinnare utses den som har blippat under tävlingsperioden, svarat rätt samt berört juryn mest med sin motivering. Juryn består av 3 representanter från Nordea; Lisa Anderberg, Daniel Ericsson och Lisa Gustafsson. Juryns beslut är slutgiltigt och kan ej överklagas.

För att tävla måste du vara 18 år eller äldre, Nordeakund, innehavare av ett Visakort och bosatt i Sverige. Vinstens värde per vinnare för två (2) matchbiljetter till FIFA Damfotbolls-VM i Frankrike 2019, matchen mellan Sverige – Thailand den 16 juni (834 kronor per vinnare). Totalt 4 biljetter ingår i tävlingen – 2 vinnare vinner 2 biljetter vardera. Det går endast att delta i tävlingen och/eller vinna ett eventuellt pris endast en gång.

Vinnarna meddelas efter tävlingsperiodens slut, senast den 9 juni 2019. Samtliga tävlingsvinster är skattepliktiga och rapporteras till Skatteverket. Eventuell vinstskatt och sociala avgifter betalas av vinnaren. Vinnare kan inte byta ut priset mot kontanter eller annat pris. Anställda på Nordea och Visa samt deras anhöriga får inte delta i tävlingen. Nordea ansvarar inte för några extra kostnader som kan uppkomma med anledning av vinsten.

Genom att delta i tävlingen samtycker du till att Nordea har tillåtelse att, vid händelse av vinst, presentera dig med namn och bild samt ditt bidrag i marknadsföring som sker i samband med tävlingen. Genom att välja att delta i tävlingen samtycker du även till att Nordea kan samla in och använda personuppgifter om dig. Nordea kommer att samla in och behandla de uppgifter om dig som behövs för att kunna genomföra tävlingen. Vidare kan ytterligare personuppgifter behöva samlas in från vinnaren av tävlingen för att bland annat kunna leverera priset. Bland annat är följande information nödvändig:

• För- och efternamn
• Adress
• Telefonnummer
• Personnummer
• E-postadress

Uppgifterna kommer att sparas och används för att administrera tävlingen som du har deltagit i, inklusive för att skicka meddelanden till dig för att hantera eventuella vinster. Att ge sitt samtycke är helt frivilligt och kan återtas närsomhelst. Du har rätt att begära ett utdrag avseende de personuppgifter som Nordea behandlar om dig. Vi kommer att behandla dina personuppgifter tills du återtar ditt samtycke eller under den tid som vi bedömer att behandling är nödvändig och relevant för syftena enligt ovan. För detaljerad information om Nordeas behandling av personuppgifter, vänligen läs vidare i Nordeas nya dataskyddspolicy som finns på följande länk nordea.se/dataskyddspolicy. Dataskyddspolicyn innehåller information om dina rättigheter i samband med behandlingen av personuppgifter, såsom rätten till information, rättelse, dataportabilitet, etc.

FIFA är inte i något avseende ansvarigt med anledning av tävlingen. Denna aktivitet är inte sponsrad av, administrerad av, organiserad av eller på annat sätt associerad till Facebook.  

Read more news

Visar 5 av 1 024 resultat

Casper von Koskull

Vd Casper von Koskull kommenterar resultatet för andra kvartalet

Om Nordea

Nordeas vd Casper von Koskull kommenterar resultatet för det andra kvartalet 2019.

Mångfald och inkludering – ett arbete varje dag, året om

Om Nordea

Nordea strävar efter att vara en arbetsplats där mångfald är centralt och där alla medarbetare känner sig inkluderade.

Följ med oss på Pride Stockholm!

Om Nordea

Nordea står upp för allas lika värde och för mänskliga rättigheter.

Visar 5 av 1 024 resultat